Arama

Said bin Zeyd kimdir? Said bin Zeyd’in hayatı…

Said bin Zeyd, genç yaşta İslam'ı kabul eden, Peygamberimiz tarafından cennetle müjdelenen on sahabeden biri. İslam öncesinde de babası putlara tapmaz, müşriklerin kestiği hayvanların etinden yemezdi ve Allah'ın birliğine iman etmesi konusunda Said'e daima telkinlerde bulunurdu. Hz. Ömer, Said bin Zeyd'in evinde İslam ile şereflenmişti. Said bin Zeyd, hem Peygamberimiz döneminde hem de onun ölümünün ardından pek çok önemli görev üstlenmiş; siyasi çekişmelerden uzak kalmış ve halifelerin aleyhlerindeki propagandaların karşısında durmuştu. Peki, Said bin Zeyd kimdir? Said bin Zeyd'in hayatı…

  • 1
  • 12
SAİD BİN ZEYD KİMDİR?
SAİD BİN ZEYD KİMDİR?

Said bin Zeyd, 600 yılı civarında Mekke'de doğdu. Adî bin Kâ'b oğullarından olup soyu dedelerinden Kâ'b bin Lüey'de Hz. Peygamber'in soyu ile birleşir.

Babası, İslam öncesi dönemde Hanîf dinine mensup olmakla bilinen Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, annesi Huzâa kabilesinden Fâtıma bint Ba'ce'dir.

  • 2
  • 12
BABASI ALLAH’IN BİRLİĞİNE İMAN ETMESİNİ TELKİN EDERDİ
BABASI ALLAH’IN BİRLİĞİNE İMAN ETMESİNİ TELKİN EDERDİ

Babasının putlara tapmadığı, müşriklerin kestiği hayvanların etinden yemediği, Cahiliye âdetlerine değer vermediği ve kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine şiddetle karşı çıktığı göz önüne alınırsa Saîd'in aile ortamında bu inançları benimseyen bir kişi olarak yetiştiği söylenebilir.

Kaynaklarda babasının ona Allah'ın birliğine iman etmesi konusunda telkinde bulunduğu zikredilir.

  • 3
  • 12
CENNETLE MÜJDELENEN ON SAHABİDEN BİRİYDİ
CENNETLE MÜJDELENEN ON SAHABİDEN BİRİYDİ

Çok genç yaşta İslam'ı kabul eden Saîd bin Zeyd'in 12'nci veya 13'ncü Müslüman olduğu nakledilir. Resûl-i Ekrem tarafından cennetle müjdelenen on sahabi arasında yer aldı.

Saîd amcasının kızı ve Ömer'in kız kardeşi Fâtıma ile Ömer de onun kız kardeşi Âtike ile evliydi.

  • 4
  • 12
HZ. ÖMER, ONLARIN EVİNDE MÜSLÜMAN OLDU
HZ. ÖMER, ONLARIN EVİNDE MÜSLÜMAN OLDU

Mekkelilerin Hz. Peygamber'i öldürme kararını uygulamak üzere harekete geçen Ömer, kız kardeşi Fâtıma'nın Müslüman olduğunu öğrenince Saîd bin Zeyd'in evine giderek onu hanımı ile birlikte tartakladı.

Ancak Saîd'in sabırlı davranması ve sorulan sorulara inandırıcı cevaplar vermesi üzerine Ömer onları bıraktı ve okunan Kur'an'ı dinledikten sonra iman etmeye karar verdi.

HZ. ÖMER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

  • 5
  • 12
MÜŞRİKLERDEN ÇOK EZİYET GÖRDÜ VE HİCRET ETTİ
MÜŞRİKLERDEN ÇOK EZİYET GÖRDÜ VE HİCRET ETTİ

Saîd müşriklerden çok eziyet gördü ve hanımıyla birlikte Medine'ye hicret etti. Resûlullah onu Râfi' bin Mâlik, diğer bir rivayete göre ise Übey bin Kâ'b ile kardeş ilân etti. Medine'de Resûl-i Ekrem'in yakın çevresinde bulunan Zeyd, Mekke müşrikleri başta olmak üzere Hz. Peygamber aleyhinde faaliyet gösterenler hakkında bilgi toplama konusunda önemli görevler yaptı.

Bedir Gazvesi'ne sebep olan Mekkeliler'in Suriye kervanı hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği için savaşa fiilen katılamadı; ancak ganimetten payı tam olarak verildi ve gördüğü hizmete karşılık cihad sevabını da alacağı kendisine müjdelendi.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN