Arama

Peygamber Efendimizin şairi Hassan bin Sabit kimdir?

Peygamber Efendimizin şairi Hassan bin Sabit, İslam'ı kabul ettikten sonra hiciv, methiye ve mersiyenin yanı sıra Müslümanların başarı ve kahramanlıkları ile ayet ve hadislerden ilham alarak şiirler yazdı. Şiirleriyle İslam'a büyük hizmetlerde bulunan Hassan için Hz. Peygamber, "Hassan'ın fıtrî kabiliyetini ve ilhamını Rûhulkudüs teyit ediyor" buyurdu. Hassan bin Sabit'in müşrikleri hicveden şiirleri Resûlullah'ın, "Bu hicivler onlara karşı oktan daha etkili olacaktır" iltifatına mazhar oldu. Peki, Peygamber Efendimiz neden Hassan bin Sabit'ten şiir yazmasını istedi? Peygamber Efendimiz, Hassan bin Sabit'e nasıl dua etti? İşte Hassan bin Sabit'in naatı...

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 21
Hassan bin Sabit kimdir?
Hassan bin Sabit kimdir?

Medine'de dünyaya gelen Hassan bin Sabit, bir rivayete göre Peygamber Efendimizden yedi veya sekiz yıl önce doğdu.

Resûl-i Ekrem'i, ashabını ve İslam dinini müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için "şâirü'n-nebî", "ebü'l-hüsâm" (keskin kılıç sahibi) ve "ebü'l-mudarrib" (iyi savaşçı) unvanlarıyla tanındı.

Müslümanların ilk ticaret merkezi: Suku'l İslam

  • 2
  • 21
Meliklerin saraylarında itibar sahibiydi
Meliklerin saraylarında itibar sahibiydi

Medine'nin yerleşik kabilelerinden Hazrec'in Neccâroğulları kolundan olan Hassan bin Sabit, Abdülmuttalib'in annesinin Neccâroğulları'ndan olması sebebiyle Peygamber Efendimiz ile soy yakınlığı vardı. Babası da kendisi gibi kabilesinin şairlerindendi.

Dönemindeki diğer şairler gibi Hassan bin Sabit de geçimini söylediği şiirlerle sağlıyordu. Melikler için şiirler yazan Sabit, bol bahşiş aldığı gibi buradaki saraylarda da itibarı arttı.

  • 3
  • 21
İslam'dan önceki yaşamı
İslam’dan önceki yaşamı

İslam'ı kabul etmesinden önceki dönemde Ukâz panayırında düzenlenen şiir müsabakalarına da katılırdı. Katıldığı bir müsabakada üçüncü olması üzerine itiraz ederek "Senden de babandan ve dedenden de daha iyi şairim" demişti.

Cahiliye devrinde geçen yaklaşık altmış yıllık hayatı, Gassânî ve Hîre hükümdarlarını ziyaret edip onları övmek, Evs ve Hazrec arasındaki çarpışmalara katılıp kendi kabilesinin asalet, şeref ve kahramanlıklarını dile getirmekle geçti.

Fikriyat e-kitapta yer alan eserlere ulaşmak için tıklayın

  • 4
  • 21
Ömrünü Peygamber Efendimizin yanında geçirdi
Ömrünü Peygamber Efendimizin yanında geçirdi

Hassan bin Sabit, altmış yaşlarında iken İkinci Akabe Biatı'nın ardından Müslüman olduktan sonra Müslümanlar, şöhreti Hicaz bölgesini aşan güçlü bir şair kazandı. Bundan sonraki hayatında ise hayatının tamamını Peygamber Efendimizin yanında geçti. En güzel şiirlerini bu dönemde yazan Sabit, fahriyyelerinde Allah'ın resulünü savunmakla övündü.

Hz. Peygamber ve Müslümanlar ilk dönemlerden itibaren münafıkların eziyetlerine maruz kaldı. Fiili saldırılarının yanında sözlü saldırıları, hicivleri Müslümanları üzüyordu.

  • 5
  • 21
Şiirleriyle İslam’a hizmet etti
Şiirleriyle İslam’a hizmet etti

Peygamber Efendimiz, onların bu hicivlerine aynı yöntemle karşılık verilmesi gerektiğine karar verdi. Efendimiz, sahabelerden bu konuda kendisine yardım etmelerini istedi.

Bu isteği Hassân b. Sâbit, Kâ'b b. Mâlik ve Abdullah b. Revâha yerine getirmekle beraber özellikle Hassan'ın hasımlarına yönelttiği, cahiliye devrinin kokuşmuş değer yargılarını ve soy saplantılarını dile getiren hicivleri son derece etkili oluyordu.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN