Arama

Acı yüklü kervan: Nizar Kabbani

Vatan savunmasının sadece silahla yapılmadığını kanıtlayan en önemli isimlerden biridir Nizar Kabbani... Hayatını küçük yaşlardan itibaren yazdığı şiirler etrafına kuran Arap diplomat, "El Kuds" şiiriyle Müslümanlara neyi kaybettiklerini hatırlatma çabasında olan samimi bir şairdi...

Sesli dinlemek için tıklayınız.

◾ Büyük sanatkarları alanlarında meşhur yapan ve adlarını insanlara ezberleten sanatla kurdukları bağ olduğu kadar toplumla kurdukları ünsiyettir.

◾ Suriye'nin köklü ailelerinden birine mensup olan ve şairliğinin yanında siyasi kişiliğiyle de öne çıkan Nizar Kabbani de toplumu ve sanatı arasındaki bağı daima sıkı tutmasıyla öne çıkar.

(X) Nizar Kabbani'nin meşhur eseri "Ben Beyrut"

Aile köklerinde Arap tiyatrosunun kurucularından Ahmed Ebu Halil Kabbani ve Semerratü'l fünun dergisinin kurucusu Abdulkadir Kabbani de bulunan Nizar Kabbani, toplumsal meselelerde sesi gür çıkan bir aileye 1923 yılında doğar.

◾ Çocukluğundan itibaren okumaya ve yazmaya meraklı olan usta şair, iyi bir öğrencilik dönemi geçirerek Hukuk Fakültesi'ni kazanır.

Suriye Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1944 yılında Kahire Büyükelçiliği'nde çalışmaya başlayan Kabbani Arap dünyasının geçirdiği kaosa en yakından şahit olur.

◾ Bu durum bir sanatkar olarak Kabbani'nin şiirini ilk elden etkiler. Sanat yaşamında kaleme aldığı şiirler için bir Kudüs ve Filistin imgesi öne çıkar.

(X) Nizar Kabbani: Resim Dersi

◾ Kabbani 1944 - 1966 yılları arasında Kahire, İstanbul, Madrid, Londra, Beyrut ve Pekin gibi dünyanın en önde gelen şehirlerinde diplomat statüsünde görev alır.

◾ Bu şehirlerin her biri Nizar Kabbani'nin ruhunu, dolayısıyla da sanatını destekler. Böylece Kabbani sözü kuvvetli, kitleleri harekete geçirebilen bir şair olur.

Siyasi şiir meselesi

Kabbani'nin şiirini besleyen en önemli damar Arap ülkelerinin içine düştükleri açmaz ve durumdur. Bilhassa Filistin davası Kabbani şiirinde genişçe yer bulur.

◾ Şairin büyük bir ustalıkla kaleme aldığı "el Kuds" şiiri en değerli şiirlerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca Kabbani'nin şiirleri Muhammed Abdulvehhab tarafından bestelenerek Ümmü Külsüm tarafından sahnede seslendirilir.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN