Arama

Modern astronominin kurucusu: Bitruci

Endülüslü alim Bitruci, ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşıydı. "Teorisi dünyayı sarsan adam" olarak anılan Müslüman alim, Batılı bilim insanının ilham kaynağı oldu. Ay'daki kratere adı verilen Bitruci, modern astronominin kurucusu olarak kabul edildi. Peki, Bitruci'nin bilime sunduğu katkılar nelerdi?

  • 1
  • 15
HABERİN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
HABERİN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Haberimizin içinde aşağıdaki tanımlar yer almaktadır. Anlamlarına kısaca göz gezdirmenizde fayda olacaktır.

Batlamyus: Antik Çağ'da yaşamış astronomi üzerinde önemli etkileri olan bilim insanıdır.

Aristocu fizik felsefesi: Aristoteles'in kitaplarında açıkladığı, doğa bilimleri hakkındaki görüşlerinin ismidir.

Dış merkezli küre teorisi: Batlamyus'un ortaya koyduğu, gezegenlerin hareketlerindeki düzensizlik kuramıdır.

Optik yanılsama: Göz yanılsaması anlamına gelir.

Endülüs, 711 yılından itibaren Müslümanların ve gayrimüslim tebaanın çeşitli sahalardaki faaliyetleriyle, yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik etti.

➡Batı, "karanlık çağ" denilen bir dönemin içerisindeydi.

📌Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den istifade eden Müslümanlar, İslam dünyasının dört bir yanındaki cami, mektep, hastane ve rasathanelerde ileri düzeyde eğitimler verdi. Özel binalar tahsis ettiler ve medreseler açtılar.

🌍

Dünya tarihine yön veren Endülüs alimlerinin buluşları

Endülüslü astronomlar, dünyanın büyüklüğünü Yunanlılardan daha doğru hesapladı.

➡Astronomi ile birlikte matematik çalışmaları da uygulamalı ve teorik olarak yürütüldü.

➡Böylece, Müslüman bilim insanları, astronominin gelişmesini sağladı. Uzay gözlemleri sayesinde pek çok yeniliğe imza attılar.

📌Antik Çağ'da yaşayan Batlamyus'un görüşleri ise astronomiyi derinden etkiledi.

📌Zamanla Müslüman âlimler, yaptıkları araştırmalar neticesinde, astronomi alanında birtakım eksiklikler gördüler. Batı hipotezlerini terk etmeye başladılar.

➡Bu Müslüman alimlerden biri de Bitruci idi.

🌑

İslam uygarlığındaki astronomi çalışmaları

  • 4
  • 15
BİTRUCİ KİMDİR?
BİTRUCİ KİMDİR?

📌Modern astronominin kurucusu kabul edilen Ebû İshak Nureddin Bitruci, Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruc'da doğdu.

📌Batı'da Alpetragius olarak anılan Müslüman âlim, ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşıdır.

📌Bitruci, tahsili için İşbiliye'ye gitti ve uzun süre orada yaşadı. Kaynaklarda vefat tarihi olarak, 13. yüzyılın başları verilir.

İlmiyle Batı'ya damga vuran İslam filozofu: İbn Rüşd

  • 5
  • 15
İBN TUFEYL'İN BİTRUCİ’YE TAVSİYESİ
İBN TUFEYL'İN BİTRUCİ’YE TAVSİYESİ

📌Bitruci'nin günümüze ulaşan tek eseri ise Kitâbü'l-Hey'e yani Gökbilim Kitabı'ydı.

📌 Bu eseri yazarken hocası İbn Tufeyl'in tavsiyesilerinden yararlandı.

📌Tufeyl kendisine, Aristocu fizik felsefesinin verilerine dayanarak, Batlamyus'un astronomik sisteminde değişiklik yapmasını önerdi.

İbn Tufeyl: Hay Bin Yakzan

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN