Arama

İbn Mace kimdir? İbn Mace’nin hadis ilmine katkıları

En güvenilir hadislerin derlendiği, altı hadis kitabından oluşan Kütüb-i Sitte, Kur'an-ı Kerim'den sonra başvurulan ilk kaynaktır. Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen, hadis hafızı İbn Mace tarafından kaleme alınmıştır. Güvenilir bir ravi, hafızası güçlü bir muhaddis olan İbn Mace, 4341 hadis rivayet etmiştir. Peki, İbn Mace kimdir? İbn Mace'nin hadis ilmine katkıları…

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 14
KÜTÜB-İ SİTTE NEDİR?
KÜTÜB-İ SİTTE NEDİR?

🔸 Kütüb-i Sitte, hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabından oluşur.

🔸 Kur'an-ı Kerim'den sonra başvurulan ilk kaynak olan hadislerin derlendiği bu kitap, pek çok hadis-i şerifi konularla tasnif edilmiş şekilde aktarır.

🔸 Kütüb-i Sitte'de en güvenilir kaynak olarak Buhari ve Müslim'in derlediği eserler görülmüş, bunlara "Sahihayn" adı verilmiştir.

  • 2
  • 14
KÜTÜB-İ SİTTE HANGİ ESERLERDEN OLUŞUR?
KÜTÜB-İ SİTTE HANGİ ESERLERDEN OLUŞUR?

🔸 Ebû Dâvûd ve Nesâî'nin es-Sünenlerini, Buhari ve Müslim'in ardından gelen, güvenilirliği önemli ölçüde kabul edilen diğer hadis eserleridir.

🔸 Daha sonra bu dört kitaba, Tirmizî'nin el-Câmiʿu's-sahîhi eklenerek ihtiva ettikleri hadislerin genellikle sahih olduğu kabul edilip "el-usûlü'l-hamse" (beş asıl kaynak) dendiği, İbn Mace'nin es-Sünen'inin altıncı kitap olarak kabul edildiği bilinir.

(x) 🔍 En güvenilir hadislerin derlendiği kaynak: Kütüb-i Sitte

  • 3
  • 14
ALTINCI KİTABIN MÜELLİFİ: İBN MÂCE
ALTINCI KİTABIN MÜELLİFİ: İBN MÂCE

🔸 Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen'in müellifi, hadis hâfızı İbn Mâce, 824 yılında doğdu.

🔸 Mâce'nin dedesinin veya annesinin adı (Sıddîk Hasan Han) yahut babasının lakabı (İbn Hacer) olduğu söylenir. Benî Rebîa'nın mevlâsı olduğundan Rabaî nisbesiyle de anılır.

  • 4
  • 14
HADİS ÖĞRENMEYE 15-20 YAŞLARINDA BAŞLADI
HADİS ÖĞRENMEYE 15-20 YAŞLARINDA BAŞLADI

🔸 Geleneğe uyarak 15-20 yaşlarında Kazvin'de hadis öğrenmeye başladığı tahmin edilir.

🔸 Burada daha çok Kazvinli hadis hâfızlarından Ali bin Muhammed et-Tanâfisî ile Ebû Hucr Amr bin Râfi' el-Becelî'den faydalandı.

(x)🔍 Buhari kimdir? Sahih-i Buhari'yi nasıl kaleme aldı?

  • 5
  • 14
PEK ÇOK MUHADDİSTEN EĞİTİM ALDI
PEK ÇOK MUHADDİSTEN EĞİTİM ALDI

🔸 Daha sonra diğer ilim merkezlerini dolaşarak Kûfe'de Ebû Bekir bin Ebû Şeybe, Osman bin Ebû Şeybe; Basra'da Bündâr diye bilinen Muhammed bin Beşşâr ve Abdullah bin Muâviye el-Cumahî; Vâsıt'ta Ahmed bin Sinân el-Kattân'dan hadisler öğrendi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN