Arama

Hz. Hasan kimdir? Hz. Hasan'ın İslam'a katkıları...

Peygamber Efendimizin (sav) sevgili torunu, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın ilk çocuğu olan Hz. Hasan İslam tarihindeki önemli şahsiyetlerden biridir. Küçük yaşta Allah Resulünü gördüğü için çocuk sahabilerden sayıldığı rivayet edilir. Kulağına bizzat Rasulullah ezan okur ve ardından ona Hasan ismini koyar. Doğumundan sonra saçları tıraş edilerek, ağırlığınca gümüş tasadduk edilir. Hz. Ali oğluna Harb ismini koymak istese de bunu öğrenen Efendimiz ona savaş anlamına gelen harb isminin yerine, güzelliği ve iyiliği ifade eden Hasan ismini uygun görür.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 9
HZ. HASAN’IN DOĞUMU
HZ. HASAN’IN DOĞUMU

🔸 Hz. Hasan İslam tarihindeki önemli şahsiyetlerden biridir. Peygamber Efendimizin (sav) sevgili torunu, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın ilk çocuğudur. Hicretin üçüncü senesinde dünyaya gelmiştir. Hz. Hasan'ın küçük yaşta Allah Resulünü gördüğü için çocuk sahabilerden sayıldığı zikredilir. Doğumuyla ilgili Allah Resulü'nün bazı yönlendirmeleri ve tavsiyeleri vardır; hatta bizzat uygulamaları vardır.

🔸 Doğduğunda Hz. Fatıma, Hz. Ali'ye; çocuğuna bir isim koymasını önerir. Hz. Ali de bunu, kayınpederi Hz. Muhammed'in (sav) yapmasını ister. Doğumunun yedinci gününde Rasulullah eve gelir, kulağına ezan okur ve ardından Hasan ismini koyar. Rasulullah kızına, ağırlığınca gümüş tasadduk etmesini tavsiye eder. Hz. Fatıma da kimsesiz, yetim kişilerin kaldığı Mescid-i Nebevî'nin yan kısmındaki suffede, tasaddukta bulunur. Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın; Hz. Hasan'dan başka Hz. Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında, toplamda beş çocuğu vardır. Bunların içerisinde Muhsin küçük yaşta vefat etmiştir.

(x) Peygamberler Tarihi kategorimizden tüm peygamberlerimizin hayatını okumak için tıklayın

Suffa, İslam peygamberi Muhammed'in, Medine döneminde Mescid-i Nebevi'nin duvarına bitişik olarak kurdurduğu hurma dallarıyla örtülmüş gölgelik.

Tasadduk, sadaka anlamına gelir. Gönüllü olarak veya dinî bir vecîbeyi yerine getirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardım.

  • 2
  • 9
Önemli hususlar
Önemli hususlar

VAV TV'de Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde yayınlanan "Kırk Sahabe" adlı programda Hz. Hasan'ın hayatı konuşuldu. Prof. Dr. Demircan, Hz. Hasan'a isim verilme aşamasına dair önemli noktalardan birini şöyle ifade etti:

💠 "Rivayetlere göre Hz. Ali önce Hasan'a daha sonra Hz. Hüseyin ve Muhsin'e de Harb ismini koymak istemiştir. Hz. Peygamber, Hz. Hasan doğduktan sonra kendisine bu ifade edildiğinde, "onun ismi Hasan'dır" demiştir. Savaş anlamındaki harb kelimesi yerine güzellik, hüsn kökünden gelen kelimeyi tercih etmiştir. Hasan, Hüseyin ve Muhsin isimlerinin üçü de aynı kökten gelen güzelliği ve iyiliği ifade eden kavramlardır… Buradan da İslam'a aykırı olan isimleri veyahut çok iddialı, bir insana uygun olmadığını düşündüğü isimleri değiştirmek suretiyle bir isim geleneği ortaya çıkarmıştır. Bu sonraki dönemlerde Müslümanların çocuklarına güzel anlamı olan isim verme uygulamalarının ilk örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor."

💠 Hz. Hasan'ın doğumundan sonra saçlarının tıraş edilerek ağırlığınca gümüş tasadduk edilmesi, kulağına ezan okunması, akika kurbanı kesilmesi gibi gelenekler günümüzde kısmen de olsa devam ediyor.

💠 Bir başka önemli husus ise Rasulullah'ın torunlarının eğitimleriyle bizzat yakından ilgilenmiş olması... Rasulullah sık sık onlarla beraber mescide gitmiş, mescidde oynamış hatta Hz. Hasan'ın Rasulullah secdedeyken sırtına çıktığı ve orada daha fazla kalsın diye Rasulullah'ın secdesini uzattığı rivayet edilir. Rükûdayken de bacak arasından geçmesi için bacaklarını açtığı rivayet edilir. Allah Resulünün ona değer vermesi, şahsiyetini aziz görmesi çocuklarımızla ilişkilerimizde önemli örnek olarak karşımıza çıkıyor.

(x)Peygamber Efendimizin gençliği: Yaşadığı olaylar, ticaret hayatı ve evliliği...

  • 4
  • 9
HZ. HASAN VE HZ. HÜSEYİN’E TAVSİYELERİ
HZ. HASAN VE HZ. HÜSEYİN’E TAVSİYELERİ

🔸 Rasulullah, Hz. Hasan ve Hüseyin'e özellikle tavsiyelerde bulunmuştur. Namazlarını aksatmamaları, şüpheli şeylerden uzak durmaları ve doğru-dürüst bir insan olmaları yönünde birtakım tavsiyelerde bulunduğuna dair rivayetler mevcuttur.

🔸 Kırk Sahabe programının 15. bölüm konuğu olan Doç. Dr. Murat Akarsu, Hz. Hasan'ın Resulullah'la yaşadığı önemli bir olayı şöyle anlattı: "Rasulullah döneminde zekât ayetinin gelmesiyle zekât toplanıyor ve Mescid-i Nebevî'nin yanında bir odaya konuluyor. Rasulullah bir gün Hz. Hasan'ın bu odadan bir hurma alıp yediğini görüyor ve "bu Müslümanların malıdır" diyerek Hz. Hasan'ın ağzındaki hurmayı çıkarıp, atmasını sağlıyor."

  • 5
  • 9
HZ. HASAN’IN YER ALDIĞI SEFERLER
HZ. HASAN’IN YER ALDIĞI SEFERLER

🔸Rasulullah'ın vefatından kısa bir süre sonra Hz. Hasan, annesi Hz. Fatıma'yı kaybetti.

🔸Bu dönemde Hz. Hasan'ın durumuyla ilgili olarak kaynaklarda pek bilgi yoktur. Hz. Ömer döneminde divan teşkilatı oluşturulurken Hz. Hasan'a ve kardeşlerine 5 bin dirhem (başka bir rivayette 3 bin dirhem) maaş bağlandığı söylenir. Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh'in Mısır'a ordu komutanı olarak atanması sırasında ve İfrîkıye'ye sefere çıkması esnasında ona yardım için Hz. Hasan'ın gönderildiği söylenir.

💠 İfrîkıye: Tunus, Cezayir, Libya bölgesinin olduğu yer. Kuzey Afrika'nın bir kısmı bu isimle anılıyordu. Oranın fethi için gönderilen orduda Hz. Hasan da yer almıştı.

🔸Hz. Hasan ayrıca, Hz. Osman döneminde Horosan'a gönderilen orduda da yer aldı. Hz. Osman döneminde en önemli hususlardan birisi, Hz. Osman'ın kuşatma altındayken Hz. Hasan'ın, Hz. Hüseyin'in; Hz. Ali tarafından Hz. Osman'ın evini korumak amacıyla görevlendirildiğini biliyoruz. Asiler Hz. Hasan'ın orada bulunmasından rahatsızlık duymuşlar. Çünkü Hz. Osman'ın zaman zaman evine ok attıklarında oklardan birisi Hz. Hasan'a isabet etmiş. Olayın yeni bir Emevî-Hâşimî Mücadelesi'ni başlatmasından çekindikleri için bu ok olayından kısa bir süre sonra Hz. Osman'ın öldürülmesine karar vermişlerdir.

(x)Seçkin hocaların sesinden Aşr-ı Şerif dinlemek için tıklayın

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN