Arama

Habbab bin Eret kimdir? Habbab bin Eret’in hayatı…

Habbab bin Eret, İslam'ı kabul eden ilk on sahabeden biriydi. Müslüman olduğu için müşrikler tarafından pek çok cefa görmüş; kızgın taşlar üzerinde yatırılarak işkencelere maruz kalmıştı. Okuma yazma bildiği için yeni nazil olan ayetleri Müslümanlara öğretmiş, bu yolla Hz. Ömer'in İslam ile tanışmasına da vesile olmuştu. Medine'ye hicret eden ilk muhacirlerden olan Habbab, Peygamberimizin katıldığı bütün savaşlara iştirak etmişti. Peki, Habbab bin Eret kimdir? Habbab bin Eret'in yaşadığı hangi olay üzerine Kur'an-ı Kerim'den hangi ayetler nazil olmuştur? Habbab bin Eret'in hayatı…

  • 1
  • 13
HABBAB BİN ERET KİMDİR?
HABBAB BİN ERET KİMDİR?

Habbab bin Eret, İslam'ı kabul eden ilk sahabelerden biridir. Künyesi Ebû Yahya ve Ebû Muhammed olarak da kaydedilir.

Aslen Temîm kabilesinden olmakla beraber Cahiliye döneminde büyük bir ihtimalle Irak taraflarında esir alınıp Mekke'de satıldığı ve sonunda Ümmü Enmâr bint Sibâ' el-Huzâiyye adlı bir kadının kölesi olduğu için Huzâî nisbesiyle de anılır.

  • 2
  • 13
MÜSLÜMAN OLDUĞUNU AÇIKLAYAN İLK SAHABELERDENDİ
MÜSLÜMAN OLDUĞUNU AÇIKLAYAN İLK SAHABELERDENDİ

Müslüman olduklarını ilk defa açıklayan Hz. Ebû Bekir, Bilâl-i Habeşî, Suheyb-i Rûmî ve Ammâr bin Yâsir'in yanında Habbab bin Eret de bulunuyordu. Habbâb bazı kaynaklarda altıncı, bazılarında yirminci Müslüman olarak zikredilir.

Utbe bin Gazvân'ın kölesi olan bir diğer Habbâb ile de karıştırılan ve demircilik yapan Habbâb bin Eret, okuma yazma bildiği için bazı Müslümanlara yeni nazil olan ayetleri öğretirdi.

  • 3
  • 13
HZ. ÖMER OKUNAN AYETLERİN TESİRİYLE MÜSLÜMAN OLMUŞTU
HZ. ÖMER OKUNAN AYETLERİN TESİRİYLE MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Bir defasında Tâhâ suresinin ilk ayetlerini bir sayfaya yazıp Hz. Ömer'in kız kardeşi Fâtıma ile kocası Saîd bin Zeyd'e öğretirken henüz İslâmiyet'i kabul etmemiş olan Ömer içeriye girmiş, ancak dinlediği ayetlerin tesiriyle Müslüman olmak istediğini bildirmişti.

Habbâb ona Resûl-i Ekrem'in gizlendiği yeri haber vermiş ve Müslüman olması için daha önce Resûlullah'ın dua ettiğini söylemişti.

ÖMRÜNÜ PEYGAMBERİMİZİN HİZMETİNE ADAYAN SEVBAN BİN BÜCDÜD

  • 4
  • 13
HABBAB PEK ÇOK İŞKENCEYE MARUZ KALMIŞTI
HABBAB PEK ÇOK İŞKENCEYE MARUZ KALMIŞTI

İslamiyet'i kabul ettikleri için işkence gören kölelerden biri olan Habbâb'a bazen kızgın taşlar üzerinde işkence edilirdi.

Nitekim hilâfeti zamanında Hz. Ömer'i ziyarete giden Habbâb'a halife, "Yanıma gel, bu meclise Ammâr'dan sonra senden daha lâyık kimse yoktur" diye iltifat etmiş, Habbâb da yıllar sonra bile izleri silinmeyen sırtındaki işkence kalıntılarını göstermişti.

  • 5
  • 13
PEYGAMBERİMİZ HABBAB’A NE TAVSİYE ETMİŞTİ?
PEYGAMBERİMİZ HABBAB’A NE TAVSİYE ETMİŞTİ?

Habbâb müşriklerin işkencesine dayanamayıp Resûl-i Ekrem'e, "Bize yardım dilemeyecek, Allah'a bizim için dua etmeyecek misin?" demiş, Resûlullah da geçmiş ümmetler içinde daha ağır işkencelere mâruz kaldıkları halde dinlerinden dönmeyen müminlerin bulunduğunu anlatmış, yakında kurtulacaklarını söyleyerek kendilerine sabır tavsiye etmişti.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN