Arama

Uluslararası İlişkiler Bölümü bahar seminerleri

Yayınlanma Tarihi: 23.03.2018 00:00 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 17:19
Uluslararası İlişkiler Bölümü bahar seminerleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen seminerlere tüm Bilgi'liler katılabilecek.

Gerçeklik Ötesini Tartışmak 1 Mart 2018, Perşembe Enerji Müzesi-Seminer Salonu Konuşmacılar: Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci (BİLGİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili; Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Tuğtan (BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)

"Geçen yıl kaybettiğimiz Zygmunt Bauman'ın verdiği isimle 'akışkan modernite' çağında yaşıyoruz, katı olan herşey buharlaşırken, 'kesinlikle bildiğimiz'i düşündüğümüz herşey yerini 'muğlak bir gerçekliğe' bırakıyor. Zamanın ve mekanın sıkıştığı bu risk çağında, 'hakikat' kavramı da farklı şekillerde zedeleniyor. BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Mehmet Ali Tuğtan ve Pınar Uyan Semerci 'Gerçek Ötesi' kavramı üzerinden bugün içinde bulunduğumuz dünyanın 'gerçekler'ini tartışacaklar."

Neolibarilizm Kavramının Suistimalini Tartışmak 5 Nisan 2018, Perşembe Enerji Müzesi-Seminer Salonu Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Can Cemgil (BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)

Küresel Üretim İlişkilier Işığında Uluslararası İlişkileri Tartışmak 26 Nisan 2018, Perşembe ÇSM-403 Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. İnan Rüma (BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)

Demokrasinin Geleceğini Tartışmak 24 Mayıs 2018, Perşembe Enerji Müzesi-Seminer Salonu Konuşmacı: Emeritus Prof. İlter Turan (BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)

"Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra tüm ülkelerin liberal demokrasiye yönelecekleri beklentisi doğrulanmadığı gibi, günümüzde yerleşik demokrasiye sahip ülkelerin demokrasilerinde dahi gerilemeler, çökmeler olmaktadır. Acaba bir demokrasi bunalımı ile mi karşıyayız? 19.-20. yüzyılların sanayi toplumu üzerine bina edilmiş liberal demokratik yönetim modelinin sonuna mı gelindi? Liberal demokrasinin beklenen yaygınlaşmayı gösteremeyip, gerilemesinin altında hangi değişkenler yatmaktadır? Konuşma, bu soruları yanıtlamaktan ziyade bir yanıt arayışını yansıtacak, bu amaçla araştırılması gereken bir dizi hipotez önerilecektir. Hipotezleri şekillendiren bağımsız değişkenler arasında bireyleri temel ihtiyaçlarının sosyal devlet tarafından zaten karşılanmış olması; dar kapsamlı sorunlara cevap arayışının ön plana çıkması; muhtelif sebeplerle kitlelerde yaygınlaşan yalnızlık ve etkisizlik duygusu; küreselleşme, teknolojik gelişmenin yarattığı korku ve çaresizliğin nitelediği kitlesel ruh hali; yozlaşmanın yaygınlaşması; iletişimde devrime bağlı olarak haberleşme hızının düşünmeye fırsat vermeyecek kadar yükselmesi ve benzeri değişkenler ele alınacaktır. Konuşma konuyu istikşafi bir yaklaşımla ele alacaktır."

Tarih: 1 Mart-5 Nisan-26 Nisan-24 Mayıs 2018
Saat: 15.00
Yer: santralistanbul Kampüsü

Detaylı bilgi için tıklayın…

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN