Arama

İstanbul Üniversitesi seminer programı

Yayınlanma Tarihi: 17.3.2018 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 09:42
İstanbul Üniversitesi seminer programı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen İslam Araştırmalarına Giriş Seminer Programı'yla ilahiyat fakülteleri dışındaki lisans öğrencilerinin geçmiş İslami düşünceyle günümüzdeki zaman dilimi arasında anlamlı bir itibat kurmasını amaçlıyor.

Bir din olarak İslam'ın dünya tarihinde yol açtığı değişim, sadece siyasî, sosyal ve ekonomik alanlarla sınırlı değil. Müslümanlar, ortaya koydukları eşsiz düşünce ürünleriyle de insanlık tarihinde göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir etki meydana getirdiler. Bu etki sadece tarihin belli bir dönemiyle sınırlı olmayıp günümüzde de kendisini farklı boyutlarıyla gösteren canlı bir yapıya sahip.

İslam düşüncesinin temel dinamiklerini, tarihî gelişimini ve günümüze uzanan problemlerini anlamak, bu topraklarda düşünce üretimi yapanlar/yapmaya aday olanlar için vazgeçilmez bir ön koşul. Türkiye'nin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşamaya başladığı ve Cumhuriyet'le birlikte keskinleşen "modernleşme/batılılaşma" tecrübesi, geçmişle bağını koparmış "köksüz" bir entelektüel hayat öngörmüş olsa da bunun pek de iç açıcı/tatmin edici neticeler vermediği de âşikâr. Dolayısıyla İslam düşüncesinden beslenmeyen veya onu dikkate almayan bir düşünce ürününün Türkiye'de kendisine uzun süreli bir hayat alanı bulabilmesi mümkün değil.


Bu seminer programının amacı ise halihazırda İlahiyat fakülteleri dışında lisans öğrenimine devam edenlere, İslam düşüncesinin tarihî gelişimini, temel problemlerini ve kavramlarını ana hatlarıyla sunmak suretiyle tarih ile yaşadığımız zaman dilimi arasında anlamlı bir irtibatın kurulmasına yardımcı olmak.

Seminer programının 2018 Bahar döneminde ele alınacak başlıklar ve semineri verecek isimler şöyledir:

  • Siyer-1 // Adnan Demircan (İstanbul Ün. İlahiyat Fak.)
  • Siyer-2 // Adnan Demircan (İstanbul Ün. İlahiyat Fak.)
  • Emevîler ve Abbâsîler // C. Ersin Adıgüzel (İstanbul Ün. Edebiyat Fak.)
  • Selçuklular ve sonrası // Ömer Uzunağaç (Marmara Ün. Türkiyat Enstitüsü)
  • İslam eğitim tarihi // Harun Yılmaz (Marmara Ün. İlahiyat Fak.)
  • Kitap kültürü, diller, takvimler, isimler // Ali Benli (Marmara Ün. İlahiyat Fak.)

İlahiyat fakülteleri dışında lisans öğrenimine devam eden herkesin başvurabildiği bu seminer programı 5 Nisan 2018'de başlayıp 10 Mayıs 2018'de sona erecektir. Perşembe günleri saat 17:00-19:00 arasında gerçekleştirilecek programın mekânı Seyyid Hasan Paşa Medresesi'dir. Szüenli katılım sağlayanlara katılım belgesi verilecek.

Başvuru için tıklayınız.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN