Arama

Bir sofanın feryadı!

Yayınlanma Tarihi: 17.7.2018 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 12:09
Bir sofanın feryadı!

İstanbul’da pek çok önemli şahsiyetin kabri harap halde ve kaybolup gitmekle karşı karşıya. Bunlardan biri de sayısız kültür hizmetinde bulunmuş İhtifalci Mehmet Ziya Bey’in Eyüpsultan’daki aile sofası.

Harap halde yıllarca bekleyen, ihmal nedeniyle yok olup giden kabirler, kabirlerimiz… Bu durumun varlığından haberdar mıyız veya yakın bir örnek olarak, bütün ömrünü kültürel varlığımız ve özellikle de İstanbul için harcamış olan İhtifalci Mehmed Ziyâ Bey'in kabrinin yerinin nerede olduğunu biliyor muyuz?

Eyüpsultan, Bahariye otobüs durağının hemen arkasında, yılların işgallerinden kurtarılarak yeni definlere açılan mezarlıkta bulunan rahmetli Mustafa Miyasoğlu'nun kabrinin 3-5 metre ötesinde harabeye dönmüş (döndürülmüş!!!!) hâline rağmen yıllar öncesinden günümüze ulaşabilmiş beş on mezar taşı… Yarısı Osmanlı Türkçesi ile yarısı da latin alfabesiyle yazılı bu taşlar İhtifalci Mehmed Ziyâ Bey'e ve aile fertlerine ait.

Ömrü boyunca, memleketimizin önemli millî günlerinin yıldönümleri ve ayrıca mühim şahsiyetlerin doğum ve vefat yıldönümleri münasebetiyle düzenlemiş olduğu kutlama ve anma törenleri münasebetiyle isminin başına bir de "İhtifalci" sıfatının, lâkabının eklenmesini hak etmiş bu değerli şahsiyet, yazmış olduğu eserlerle de milletimizin kalbine taht kurmuştu. Ama ne yazık ki aradan geçen yıllar, vefâsızlığımızı daha da arttırmış, onu da millî hâfızamızdan adeta silip atmıştı! Fakat onun mezarının bulunduğu aile sofası şimdi perişan halde.

SORUMLULARA ÇAĞRI

Eğer hemen harekete geçilmez, o 15-20 metrekarelik bölüm bütün tahrip edilmişliğine rağmen mevcut hâliyle de olsa muhafaza altına alınamazsa, yine Eyüpsultan'da iki metrekarelik vatan toprağını kendine çok gördüğümüz rahmetli Ziya Osman Saba'nınki gibi, diğer bir büyük İstanbul sevdâlısının daha mezar taşlarını, kimliğini gelecek nesillere taşıyamamış olacağız!!! Buradan bu vesileyle son olarak haykırmak istiyoruz ki, kendilerinden bu aziz memlekete, bu millete ve onun çok kıymetli kültürüne hem sahip çıkmak hem de hizmet etmek üzere seçtiğimiz ya da göreve getirdiğimiz yetkili, sorumlu idarecilerimizden bu aile sofasının bir an önce koruma altına alınarak düzenlenmesi hususunda harekete geçmelerini aziz Türk Milleti adına bekliyor, talep ve rica ediyoruz!

SEMAVİ EYİCE DE UYARMIŞTI

Rahmetli Semavi Eyice Hoca'nın verdiği bilgiye göre; "27 Mart 1930'da vefat eden Ziyâ Bey'in cenazesi Eyüp'te Dedeler Mezarlığı bölümünde, aile sofası içine defnedildi. Bahariye Mevlevîhânesi hazîresinde olan bu mezarlık üzerinde daha sonraki yıllarda, çeşitli fabrika ve atölyelerin kurulmasıyla Mehmed Ziyâ ile birlikte diğer aile fertlerinin mezarları da bakımsızlık yüzünden perişan hale gelmiştir."

Semavi Eyice, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde yazmış olduğu maddeden önce İhtifalci Mehmed Ziyâ Bey hakkında çeşitli yazılar kaleme alarak hem onun unutulmaması, yeni nesilller tarafından tanınması hem de İstanbul, Eyüp Sultan, Bahariye'deki aile sofasının korunması için çok gayret sarfetmiştir. Fakat maalesef onun bütün çabalarına rağmen söz konusu aile sofası bugün içler acısı, perişan bir hâlde bulunmaktadır. (Star Sanat)

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN