Arama

Müslümanların emiri: Hz. Ömer

İslam’ın ikinci halifesi, emirü’l mü’minin olarak anılan Hz. Ömer'di. Müslüman oluşu fetih, hicreti zafer, yöneticiliği rahmetti. Uzun boyu, sert mizacı ve güçlü fizik yapısının yanında iyi bir hatip idi. İdari, iktisadi, hukuk ve eğitim gibi birçok alanda İslam’ın emirlerini uygulayarak tüm insanlığa “adaleti”ni miras olarak bıraktı. Peki, Hz. Ömer kimdir? Hz. Ömer nasıl Müslüman oldu? Hz. Ömer’in hayatı…

Müslümanların emiri: Hz. Ömer
Yayınlanma Tarihi: 16.12.2022 09:54:00 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:10

Mekke'de zorlu geçen günlerdi. Allah Resulü (SAV) peygamberlikle görevlendirildiği ve bunu insanlara tebliğ etmeye başladığından beri bu şehirde yaşamak daha da güçleşmişti.

Müşrikler, alaycı tavır, hakaret ve saldırılarının şiddetini gün geçtikçe arttırıyor, özellikle de Müslüman köle ve cariyelere dayanılmaz işkenceler uyguluyorlardı. Türlü teklifler sundukları halde Muhammed'ül Emin'i peygamberlik davasından vazgeçirememenin acısını çıkarmaya çalışıyorlardı adeta.

HZ. ÖMER KİMDİR?

◾ Bu şartlar altında, "Müslümanım" diyebilmek cesaret istiyordu. Resulullah'ın (SAV) en yakınındakiler; sevgili eşi Hatice ve kızları, amcasının oğlu Ali, azatlı kölesi Zeyd ve en yakın dostu Ebubekir'in ardından onlarca Mekkeli İslam'ı kabul etmiş, gizlice toplandıkları Erkam bin Ebü'l Erkam'ın evinde tebliğ faaliyetlerine destek oluyorlardı.

HZ. ÖMER (RA) NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

◾ Hz. Peygamber (SAV), tüm engellemelere rağmen her yaştan ve kesimden insanın iman ettiğini gördükçe umudunu yitirmiyordu. Amcası Hamza da artık Müslüman olmuştu. Bununla birlikte Rabbinden niyazı, Kureyş'in ileri gelenlerinden Ömer Bin Hattab ve Ebu Cehil'den birinin hidayeti ile İslam'ı daha da güçlendirmesiydi.

◾ Peygamberliğinin altıncı yılında, kılıcını kuşanıp Hz. Peygamber (SAV) öldürmek üzere Erkam bin Ebü'l Erkam'ın evine giden Ömer Bin Hattab, Allah Resulü (SAV) duasından nasibini aldı ve o evden İslam ile şereflenerek geri çıktı.

◾ Müşriklerin baskılarının tüm şiddetiyle hissedildiği o günlerde, Müslümanları bundan daha fazla sevindirecek bir olay olamazdı.Cahiliye inancına ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı sert mizaçlı Ömer, batılı terk ettiğini ve artık Hak'tan yana olduğunu müşrikler karşısında açıkça dile getirmekten asla çekinmedi.

◾ Doğru bildiğinden şaşmayan Hz. Ömer'i, bu yoldan geri çevirmeye müşriklerden kim cesaret edebilirdi ki? Yıllar sonra Hz. Ömer'in (RA) Müslüman oluşunu fetih, hicretini zafer ve yöneticiliğini rahmet olarak nitelendiren Abdullah Bin Mes'ud, o güne dek ibadet edemedikleri Kabe'de ancak onun İslam ile şereflenmesinden sonra namaz kılabildiklerini ifade etmiştir.

BEDR'İN ASLANI HZ. ÖMER

Hz. Ömer (RA), Resulullah'ın (SAV) sadık dostu Hz. Ebubekir'den (RA) hemen sonra en yakın ikinci arkadaşı, önemli kararlar alacağı zaman istişarede bulunduğu, ilmine güvendiği kıymetli şahsiyetlerden biriydi.

◾ Hz. Peygamber'in (SAV) vefatına kadar, gerek canıyla gerek malıyla hiç tereddüt etmeden O'na (SAV) destek oldu. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Huneyn'de Allah Resulü (SAV) ile birlikte düşmanla korkusuzca çarpıştı.

PEYGAMBER SEVGİSİ

◾ Katıldığı seriyyeler dışında Efendimizin (SAV) yanından hiç ayrılmadı. Resulullah'ı (SAV) sevindiren her şey, onu da sevindiriyordu. Hz. Peygamberin (SAV) üzülmesine ve O'na saygısızlık yapılmasına ise hiç tahammül edemiyordu. Yeri geldiğinde müminlerin annesi olma şerefine nail olan kızı Hafsa'yı bile Hz.Peygamber'i (SAV) incitmemesi gerektiği hususunda ikaz etmişti.

Allah Resulü (SAV) ile Hz.Ömer'in (RA) son derece içten ve mütevazı bir dostlukları vardı. Bir gün umreye gitmek için kendisinden izin istemeye gelen Hz. Ömer (RA) Resûlullah (AS) "Kardeşim, duana bizi de ortak et ve bizi unutma!" dedi. O gün Hz. Peygamberin (SAV) kendisine "kardeşim" diye hitap etmesi kadar değerli başka hiçbir şey olamazdı, Hz Ömer (RA) için. Memnuniyetini, "bu söz bana üzerine güneşin her şeyden daha sevimlidir" sözleriyle dile getirdi.

◾ Bir başka defasında Hz. Ömer (RA) elinden tutmakta olan Hazreti Peygamber'e (SAV) "Ya Resullallah! Seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum" dedi. Hz. Peygamber (SAV) "Canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer (RA) "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum" dedi. Hz. Ömer'in (RA) cevabı üzerine Resulullah (SAV), "işte şimdi oldu Ömer" buyurdu.

◾ Bu dünyadaki her güzel şey gibi Allah Resûlü (SAV) ve Hz. Ömer'in (RA) imrenilecek dostlukları hiç beklemediği bir anda Peygamberin (SAV) vefatı ile sona erdi. O'nun (SAV) yokluğu karşısında sarsılan Hz. Ömer'i (RA) ancak Hz. Ebubekir (RA) teskin edebildi

◾ Hz. Ömer (RA) zor da olsa O'nsuz (SAV) geçen 12 yılda, Resulullah'ın (SAV) öğretilerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalıştı. Gerek Hz. Ebubekir'in (RA) halifeliği zamanında yürüttüğü kadılık görevinde, gerek kendi halifelik esnasındaki icraatlarıyla adaleti titizlikle ayakta tutmak için çaba gösterdi.

HZ. ÖMER (RA) VEFATI

◾Tarihe ismi "adil" sıfatıyla kazınan Hz.Ömer'in (RA) ölmeden önce tek arzusu vardı.

◾ Resulullah'ın (SAV) ve Hz. Ebubekir'in (RA) yanı başına gömülmek istiyordu. Bunun için kendisinden izin istenen Hz. Aişe (RA) Hz. Ömer'in (RA) arzusunu seve seve yerine getirdi ve adil halife çok sevdiği iki dostun yanında defnedildi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN