Arama

Müminlerin annesi: Safiyye Bint Huyey

Safiye binti Huyey (RA) esaretten sonra saadeti bulan nezâket ve sabır örneği bir annemiz. Akıllı, güzel, fazilet sahibi, yumuşak huylu, cesur ve cömert bir kadın olan Hz. Safiye validemiz "müminlerin annesi" olarak anılmıştır. Peygamberimizin hanımlarından biri olan Safiyye bint Huyey (RA), hayatını sünnet üzerine yaşamış ve o şekilde de sevgilisine kavuşmuştur.

Yayınlanma Tarihi: 15.12.2022 11:33:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 11:21

🔸 Allah Resulü (SAV) Medine'ye hicretin ardından şehrin eski sakinlerinden olan Yahudiler için yeni bir dönem başlamıştı.

🔸 Peygamber Efendimiz ile yaptıkları Medine Sözleşmesi gereği artık onun önderliğinde Müslümanlarla birlikte yaşayacak, 5 şehri dış saldırılara karşı beraber savunacaklardı.

🔸 Ne var ki Mekke'deki güvensiz ortamın ardından Hz. Peygamber'in (SAV) Medine'de yeni ve huzurlu bir toplum inşa etme gayreti önce Yahudi kabilelerinden Kaynukaoğulları sonra da Nadiroğulları tarafından suistimal edildi.

🔸 Nadiroğulları, Hz. Peygamber'i (SAV) öldürmeye teşebbüs edecek kadar hadlerini aştılar ve bu ihanetleri üzerine Hayber'e sürüldüler.

🔸 Resulullah'a (SAV) karşı düşmanca faaliyetlerini orada da sürdürmekten çekinmeyen Nadiroğullarının hicretin 6. yılında savaş hazırlıklarına başladıklarına dair haberi geldi. Bunun üzerine Müslümanlar, zorlu bir kuşatmanın ardından sağlam kaleleri ve cesur savaşçıları ile ünlü Hayber fethetti.

SAFİYYE BİNTİ HUYEY (RA) MÜSLÜMAN OLMASI

🔸 Hayber'in fethi ile birlikte Müslümanlar çok sayıda esir ve ganimet elde etti. Kabile reisi Huyayy ibn Akhtab'ın kızı Safiye de esirler arasındaydı.

🔸 Daha önce Nadiroğullarının ileri gelenlerinden Sellam Bin Mişkem ile evli olan Safiye ondan boşanınca şair Kinane Bin el-Rabievini ile evlenmişti. Düğünleri Hayber'in fethi birkaç gün önce yapılmıştı. Ne var ki savaşta eşi Kinane'yi de kaybetti.

🔸 Yahudilerle ilişkilerin düzelmesi ve İslam'ın daha iyi tanınıp yayılması amacıyla Allah Resulü (SAV) kabilenin soylu kadınlarından olan Safiye'ye evlilik teklif etti. Ona anlattıktan sonra her şeye rağmen dininde kalmak isterse kendisini asla zorlamayacağını ancak Allah Resulü'nü (SAV) tercih etmesi durumunda onu eş olarak kabul edeceğini söyledi.

🔸 Hz. Peygamber'in (SAV) nazik tutumu ve hoşgörüsü, Hz. Safiye üzerinde büyük tesir yaptı. İslam'ı kabul edip Resulullah'a (SAV) eş olmayı tercih etti. Bunun üzerine Allah Resulü (SAV) onu azat ettiğini mehrinin de hürriyetine kavuşması olduğunu söyledi.

🔸 Verdiği önemli karar sayesinde müminlerin annesi olması saadetine nail ola Hz. Safiye bir peygamber hanımı olmanın bilinciyle Müslümanlığı en güzel şekilde yaşamaya gayret ediyordu.

🔸 Ancak onun Yahudi kökenli olması zaman zaman yüzüne vuruluyordu. Hz. Safiye bir defasında Hz. Ayşe ile Hz. Hafsa'nın kendisi hakkında söylediği sözleri duyunca çok üzülmüş ve bunu Resulullah (SAV) bildirmişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (SAV) şöyle diyerek teselli etti: "Sen de onlara siz ikiniz nasıl benden üstün olabilirsiniz? Benim kocam Muhammed, babam Harun, amcam ise Musa'dır, deseydin ya."

🔸 Benzer bir olay da hac yoluculuğu esnasında yaşanmıştı.

SAFİYYE BİNTİ HUYEY'İN (RA) PEYGAMBERE OLAN SEVGİSİ

🔸 Hz. Safiye'nin devesi hastalanınca Allah Resulü (SAV) hanımı Zeynep binti Cahş'ten fazla devesini Hz. Safiye'ye vermesini istedi. Hz. Zeynep "Şu Yahudi'ye mi vereceğim" diye karşılık verince Resulullah (SAV) öfkelendi ve 2-3 ay kadar Hz. Zeynep'e küs kaldı.

🔸 Resulullah (SAV) hasta yatağındaki son günleriydi. Ondan ayrı kalacak olmanın endişesi ve hüznüyle hanımlarının hiçbiri yanından bir an olsun ayrılmak istemiyordu.

🔸 Derken aralarında Hz. Safiye "Keşke senin yerinde ben olsaydım" sözleriyle üzüntüsünü dile getiriverdi. Ona inanmayan diğer hanımlar, birbirlerine işaret ettiler. Durumu fark eden Resulullah (SAV) hanımlarını uyardı ve Hz. Safiye'nin "samimi davrandığını" söyledi.

🔸 Gerek Hz. Peygamberin (SAV) sağlığında gerekse vefatından sonra Yahudi kökenli oluşu gerekçesiyle çeşitli vesilelerle küçümsenen Hz. Safiye İslam'ı tercih ederek müminlerin annelerinden biri olma şerefini kazandığında, Allah Resulü'nün de (SAV) ifade ettiği üzere iyi ve samimi bir Müslüman oldu.

🔸 İsimleri ihanetle birlikte anılan babası ve kabilesinin aksine Resulullah'a (SAV) tam bir sadakat gösterdi. Daha hayattayken evini sadaka olarak bağışladı.

🔸 Hz. Safiye, halifeliğinin son yıllarında baş gösteren fitne olayları sonucunda Hz. Osman'ı (RA) evinde hapsedip öldürecek kadar ileri giden isyancıların zulmüne göz yummadı. Bütün engellemelerine rağmen Hz. Osman'a (RA) su ve yiyecek ulaştırabilmek için samimiyetle çabaladı.

🔸Akıllı, güzel, fazilet sahibi, yumuşak huylu, cesur ve cömert bir kadın olan Hz. Safiye, Hicret'in 50. ya da 52. senesinde Medine'de vefat etti ve Baki Mezarlığı'na defnedildi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN