Arama

İki nur sahibi, hayırlı eş Hz. Osman

Hz. Osman, İslam tarihinin üçüncü halifesi; hilafet sancağının Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'den sonra gelen taşıyıcısıdır. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından cennetle müjdelenen sahabilerden biridir aynı zamanda. Resulullah'ın (sav) kızıyla evlenerek Efendimizin damadı olma şerefine nail olan Hz. Osman, iki nur sahibi anlamına gelen zinnureyn lakabıyla da anılırdı.

İki nur sahibi, hayırlı eş Hz. Osman
Yayınlanma Tarihi: 15.12.2022 10:21:00 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 10:21

MÜSLÜMANLARIN İLK SAVAŞI: BEDİR SAVAŞI

🔴 İslam'a gönül veren Mekkelilerin vatanlarını terk etmelerinin üzerinden iki yıl geçti. Aylardan Ramazan... Yer, Bedir... Mekke ile Medine arasında kervan yollarının kesiştiği yerde bulunan bu küçük kasaba o gün kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

🔴 Küfrün azılı önderleri, İslam'ın kökünü kazımak için seferber oldu, tam teçhizatlı, heybetli bir ordu hazırladılar. Kin ve nefret hisleriyle dolu yürekleri kibirli duruşlarıyla bir zamanlar yan yana yürürken, şimdi sırf Müslüman oldukları için düşman kesildikleri kardeşlerine meydan okudular.

🔴 Sayıları çok daha az olan iman erleri ise "Haydi kalkın genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete" diyen Resulullah'ın (SAV) öncülüğünde düşmanları korkusuzca karşıladılar.

🔴 Yüce kitabımızda Furkan günü olarak anar, Rabbimiz bugünü. Çünkü o gün, hak ile batıl birbirinden ayrıldı. Müminler, tek vücut olmuşken Allah-ı Teala da 3000 meleğini yardıma göndererek onlara şöyle buyurdu: "Ben de sizinle beraberim. Haydi, iman edenlere destek olun."

HZ. OSMAN'IN EŞİ RUKİYYE'Yİ KAYBEDİŞİ

🔴 Vazifeli olduğu için Medine'de bırakılan birkaç mümin var ki, onların da yürekleri burada çarpmakta. Onlardan biri Allah Resulü'nün (SAV) damadı Osman bin Affan. Aşina olduğumuz ismiyle Hz. Osman (RA).

🔴 Bedir'de savaş tüm hızıyla sürerken, Hz. Osman (RA) sevgili eşi Rukiyye'nin başında bekledi. Bir yandan savaşa katılamamanın burukluğunu duyarken bir yandan da nice zorlukları birlikte aştığı sevgili eşini, kızamık hastalığının pençesinden kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyordu.

HZ. OSMAN'IN RUKİYYE İLE EVLİLİĞİ

🔴 Onunla olan birlikteliği, Müslüman olmasından kısa bir süre sonra başlamıştı. Önceleri Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlı olan Rukiyye, İslam'ın aydınlığında kendisine hayat arkadaşı, can yoldaşı olmuştu. Hz. Osman (RA) Müslümanların ilk yıllarda çektiği sıkıntıları birlikte göğüslemiş, Resulullah'ın (SAV) tavsiyesi üzerine eşiyle beraber Habeşistan'a göç etmişti. Gurbetin yükünü birlikte çekmiş, vatanlarına döndükten sonra yine el ele verip Medine'ye hicret etmişlerdi.

🔴 Hz. Osman'ın (RA), Rukiyye'den Abdullah adında bir oğlu olmuştu. Böylece sahabe (RA) Ebu Abdullah künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ve işte şimdi, henüz 22 yaşlarında olan biricik eşini yalnız başına ebedi aleme uğurluyordu.

🔴 Resulullah (SAV) henüz Bedir'den dönmemişti. Bu yüzden Hz. Osman (RA) O'nun emaneti olan sevgili eşinin cenaze namazını kendisi kıldırdı. Zafer müjdesini getiren haberciler geldiğinde, Bâki mezarlığında defin işlemleri devam etmekteydi.

Bâki mezarlığı:
Cennetü'l Bâki adıyla da anılır, Medine'deki Müslümanların ilk mezarlığıdır.

🔴 Kızının cenazesine yetişemeyen Allah Resulü (SAV) gitmeden önce, "Sana, Bedir Savaşı'na katılmış bir gazinin sevabı ve ganimet payı vardır" diyerek, bakmakla görevlendirildiği damadı Hz. Osman'ı (RA) Bedir'e katılanlardan saydı ve ganimetten hisse verdi.

🔴 Eşinin vefatıyla mahzun olan Hz. Osman'ın (RA) bambaşka bir üzüntüsü vardı. Rukiyye'nin vefatı ile hayat yoldaşını kaybetmekle kalmıyor, Resulullah (SAV) ile olan akrabalığı da sona eriyordu.

HZ. OSMAN'IN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

🔴 Sakin bir kişiliğe sahip olan Hz. Osman (RA), Allah Resulü'nün (SAV) ifadesiyle "kendisinden meleklerin bile utanıp çekindiği" haya timsali, güzel ahlakıyla meşhur bir mümindi.

🔴 Müminler için ne zaman bir yardım çağrısı yapılsa en büyük maddi yardımı yapmaktan asla geri durmazdı. Rabbi'nin kendisine bahşettiği serveti, Hak yolunda harcamaktan memnuniyet duyardı. Böylece O'nun rızasına erişmekten başka gaye gütmezdi.

🔴 Hz. Osman'ın yüzünü güldürecek bir haber de bizzat Rabbi'nden geldi. Bir gün mescidin kapısında karşılaştığı Hz. Peygamber (SAV) kendisine şu müjdeyi verdi: " Ya Osman (RA), bu Cebrail'dir. Kızım Rukiye'nin mehri kadar mehir karşılığında onunla yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere Allah'ım (CC) kızım Ümmü Gülsüm'ün nikahını sana kıydığını bana haber verdi." Böylece Resulullah'ın (SAV) iki kızıyla evlenme bahtiyarlığına eren Hz. Osman'ın (RA) diğer bütün üstün meziyetlerini yanı sıra "Zinnureyn", yani iki nur sahibi lakabıyla şöhret buldu ve hayırlı bir eş olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

🔴 İkinci eşi Ümmi Gülsüm'ün vefatından sonra Hz. Peygamber (SAV) "Üçüncü bir kızım olsa, onu da seninle evlendirirdim." buyurarak onu teselli edip kızlarına eş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN