Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Kripto paraların İslami açıdan hükmünü Instagram canlı yayınında konuşacağız!

Kripto paraların İslami açıdan hükmünü Instagram canlı yayınında konuşacağız!

İslam fıkhı alanındaki çalışmalarıyla tanınan, kıymetli yazarımız Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek, 25 Mart 2021 Perşembe günü 20.00’da canlı yayın konuğumuz olacak. Fikriyat Instagram hesabımız üzerinden gerçekleştirilecek olan yayında, kripto paraların İslami finans ve fıkıh açısından hükmüne, helal olup olmadığı meselesine, blokzincir teknolojisinin İslam dünyasına sağlayabileceği avantajlara değinilecek. Yayınımızı, Fikriyat Instagram hesabından izleyebilir, soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Kripto paraların İslami açıdan hükmünü Instagram canlı yayınında konuşacağız!
Yayınlanma Tarihi: 24.3.2021 16:25:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 17:46

🔹 Fıkhın pratik alanıyla ilgili olarak helal yaşam, helal gıda, helal ekonomi ve helal turizm konularında gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan yazarımız Prof. Dr. Murat Şimşek ile Fikriyat Instagram hesabından canlı yayınında buluşuyoruz!

🔹 25 Mart 2021 Perşembe günü 20.00 itibariyle "İslami finans ve fıkıh açısından kripto paralar helal mi?" başlığı altında gerçekleştirilecek olan yayının moderatörlüğünü editörümüz Seda Vurucu üstleniyor.

🔹 Yayın, kripto paraların İslam açısından hükmü, kullanımı en yaygın olan kripto paraların helal olup olmadığı, İslam dünyasında üretilen kripto paralar ve blokzincir teknolojisinin Müslümanlara sağlayabileceği avantajlar çerçevesinde gerçekleşecek.

Canlı yayında konuşulacak konu başlıklarından bazıları ise şöyle:

🔹 İslam iktisadı ve hukuku açısından paranın tanımı

🔹 Kripto para, İslami finans ve fıkıh açısından nasıl tanımlanıyor?

🔹 İslam açısından kripto paraya yöneltilen eleştiriler neler?

🔹 Kripto paraları "döviz" olarak değerlendirebilir miyiz?

🔹 Kripto paradaki değer artışı "faiz" olarak mı değerlendirilir?

🔹 Kripto paraların caiz olup olmadığına dair yapılan araştırmalar

🔹 Helallik meselesi kripto paraya göre değişiyor mu?

🔹 Kripto paralar ulusal ekonomileri nasıl etkileyebilir?

🔹 Blokzincir teknolojisi ne tür avantajlar sunuyor?

🔹 Hem Türkiye hem de İslam dünyası açısından blokzincir teknolojisinden ne şekilde faydalanılabilir?

📌 PROF. DR. MURAT ŞİMŞEK KİMDİR?

🔹 Prof. Dr. Murat Şimşek, Samsun'da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

🔹 2015 yılında doçent olan Murat Şimşek, 2013-2020 yılları arasında Konya NEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku anabilim dalında görev yaptı.

🔹 2020 yılı itibariyle Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam hukuku profesörü olarak görev yapan Şimşek, aynı zamanda bu fakültenin dekanıdır.

🔹 Ebû Hanîfe ve Hanefîlik konularında uzman olan Şimşek, İslam hukuk tarihinin Hanefîlik özelinde gelişimi, Osmanlı dönemi uygulamaları ve Mecelle ile ilgili araştırmalar yapmış; fıkıh usulünde sünnet, Hz. Peygamber'in tasarrufları ve nass kavramı alanında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

🔹 Fıkhın pratik alanıyla ilgili olarak helal yaşam, helal gıda, helal ekonomi ve helal turizm konularında çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

🔍 İslam hukuku açısından Bitcoin ve kripto paralara ilişkin Prof. Dr. Murat Şimşek ile gerçekleştirdiğimiz röportajı okumak için tıklayın.

🔹 Prof. Dr. Murat Şimşek'in İmam Ebu Hanife ve Hanefilik, Muhtasar Dini Bilgiler, İslam Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber'in İctihad ve Tasarrufları adlı kitapları yayımlanmıştır.

🔹 Bununla birlikte, bilimsel dergilerde birçok makalesi, uluslararası sempozyumlarda bildirileri ve birçok kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

🔹 Prof. Dr. Murat Şimşek, aynı zamanda akademik anlamda yapılan sayılı çalışmalardan biri olan İslami Finans ve Finansal Teknolojileri (FINTECH) Blokzincir-Akıllı Sözleşmeler-Kripto Paralar adlı kitabın da editörlüğünü yapmıştır.

🔍 İncelemek ve okumak için tıklayın.

🔹 Prof. Dr. Murat Şimşek, 2019 yılından bu yana Fikriyat.com'da kaleme aldığı yazılarla okurlarımıza İslam fıkhına dair bilgiler sunuyor.

Prof. Dr. Murat Şimşek'in Fikriyat'ta kaleme aldığı yazılardan kesitler…

📌 HELAL EKONOMİ ARAÇLARI: FİNANSAL MODELLER

İslami bankacılık sistemi, mevduat sahiplerine bankanın hissedarıymış gibi davranıldığı hisse senedi tabanlı bir sistemdir. Dolayısıyla mevduat sahiplerine paralarına karşılık hiçbir sabit ödeme yoktur; ancak bankanın kâr payı üzerinde hak sahibidirler. Bu sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için sağlam ahlak kurallarına ve çok güçlü yönetmeliklere ihtiyaç vardır.

Öncelikle ahlâkî temelleri oluşturulmadan İslami finansın idealine ulaşmasının güç görünmekte olduğu doğrudur. Hatta bazı ekonomistler, İslami finans destekçilerinin böyle yüksek ahlâkî standartlara ulaşmasının pek mümkün görünmediğini ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte İslam ekonomisi esasları mali kalkınma için müsaittir ve eğer uygulanırsa ahlâkî bir piyasa düzeni kurulabilir.

🔍 Yazının tamamını okumak için tıklayın.

📌 BİYOFIKIH BAĞLAMDA AŞI UYGULAMALARI

İslam inanç sisteminde hastalıkta olmadığı gibi, şifada da kendi başına var olma kudreti yoktur; dolayısıyla bir tedavi yönteminin veya ilacın mutlaka şifa vereceği düşüncesi kabul edilmez.

Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Her hastalık için deva vardır. Hastalığın devası isabet edince Allah'ın izniyle hasta kurtulur" (Müslim, "Selam", 67). Yine Hz. Peygamber özellikle majik (sihirsel ve büyüsel) tedavi usullerini yasaklarken, hayvansal, bitkisel ve mineral araçlarla tedaviyi teşvik etmiştir.

🔍 Yazının tamamını okumak için tıklayın.

📌 MÜSLÜMANLARIN GERİ KALMASINDA İSLAM HUKUKUNUN ROLÜ (VAR MIDIR?)

Günümüzde inkâr edilemez şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız: İslam dünyası, ekonomik anlamda Batı karşısında oldukça geridedir. Reel olarak istatistiklere bakıldığında bu çok açık bir şekilde görülmektedir.

Bunu fark etmemek, sorunun isabetli tespitini güçleştirmektedir. Bununla paralel olarak insan hakları, teknoloji, bilim vs. konularda da benzer durumlar söz konusudur. Teorik olarak farkında olunması gereken şeyler arasında ise modern dünya ile birlikte kavramlarımızın mefhumlarının kaybolması, müesseselerimizin karşılıksız kalması ve sonuç itibariyle tarihe karşı büyük bir güven bunalımı yaşanmasıdır.

🔍 Yazının tamamını okumak için tıklayın.

📌 HELAL FİNANS AÇISINDAN KRİPTO PARALAR

Dijital kripto paralar, küresel sermayenin hegemonyasına karşı alternatif olma konusunda bir heyecan uyandırmaktadır. Örneğin bankalar gibi aracı kurumları saf dışı bırakması, doların saltanatını sonlandırma ihtimali bu anlamda olumlu olarak görülebilir. Bitcoin uygulamasına dayalı olarak ortaya çıkan blokzincir teknolojisinin daha genel kullanım alanları olabileceği fark edilmiştir.

Blokzincir, merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin kaldırılmasına olanak sağlayarak, merkezi güvenin internet ortamında dağıtılmasını sağlamıştır. Fakat bu durumun aynı zamanda büyük riskler taşıdığı da inkâr edilemez. Mesela paraların arkasında bir garantörün bulunmaması en büyük sorun olarak görülmektedir. Ancak blokzincir teknolojisi, sağladığı olanaklar ve çeşitlendirilebilir uygulamaları ile çok geniş bir yelpazeye sahiptir.

🔍 Yazının tamamını okumak için tıklayın.

📌 BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE HELAL FİNANS

Bilgi teknolojisinin bir sonucu olarak veri veya bilgi depolamak, almak, iletmek, çalışmak ve işlemek için bilgisayarların uygulanması dönemi başladı. Bunun neticesinde finansal alanı da ilgilendiren blokzincir, akıllı sözleşmeler, kripto paralar, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, makinelerin haberleşmesi, endüstri 4.0 ve otonom sistemler gibi birçok dijital ürün ve hizmet hayatımıza girdi.

Bu gelişmelerden küresel piyasalar ve finansal sistemler hızlı bir şekilde etkilendi ve etkilenmeye devam etmektedir. Bu çerçevede İslam ekonomisi ve finansı alanında da bu tür gelişmeler alternatif imkânlar sunmaya başlamıştır. Finansal teknolojilerin (FinTech) İslam finansına bir ivme kazandırması beklenmektedir.

🔍 Yazının tamamını okumak için tıklayın.

📌 AKILLI SÖZLEŞMELER VE HELAL EKONOMİ

Blokzincir teknolojisinin gelişimi sonucu ortaya çıkan akıllı sözleşmeler bu zincirin gelişimine ve yaygınlaşmasına da katkıda bulunarak, ikinci nesil Blokzincir 2.0 teknolojisinin oluşmasını sağlamıştır. Akıllı sözleşmeler, güvenilir bir ortamda merkezi denetim olmadan bir dizi olayın yürütülmesi için uzlaşma protokollerini kullanan blokzincir sistemleri üzerinde çalışan bir programın parçalarıdır.

Akıllı sözleşmeler, oluşturulduktan sonra izlenmeye gerek duymadan otomatik olarak çalışan, olay odaklı programlardır. Günümüzde akıllı sözleşmelerin geliştirilmesine imkân veren en önemli blokzincir uygulaması Ethereum'dur. Endüstri 4.0 kapsamındaki gelişmeler çerçevesinde Blokzincir tabanlı akıllı ev, akıllı şehir ve akıllı taşımacılık gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

🔍 Yazının tamamını okumak için tıklayın.

📌 HELAL BELGELENDİRME VE BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ

Helal yaşamın bir parçası olarak helal gıda, helal kazanç, helal turizm, helal ekonomi ve helal yönetim sistemleri gibi birçok alanda belgelendirmeye de ihtiyaç bulunmaktadır. Belgelendirmenin bir parçası olan helal sertifikaları süreç, güvenilirlik ve tanınılırlık gibi birçok açıdan hala tartışma konusudur. Bununla birlikte yeni teknolojik gelişmeler bu konuda yeni imkânlar sunmaktadır. Örneğin blockchain, özellikle akıllı sözleşme teknolojisi helal sertifikaları daha basit hale getirebilir ve helal sertifikası için imkânlar sunabilir. POCertify bu teknolojiyi kullananlardan biridir.

Dijital olarak şifrelenerek blockchain üzerinden helal sertifikasının doğrulanması suretiyle bir programlamanın mümkün olduğu belirtilmektedir. Örneğin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın eHalal projesi The eHalal Token Coin (HAL), Ethereum üzerinden blockchain sistemine dayalı bir helal bilgilendirme internet uygulaması burada zikredilebilir.

🔍 Yazının tamamını okumak için tıklayın.

📌 Prof. Dr. Murat Şimşek'in Fikriyat'taki yazılarına ulaşmak için tıklayın.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN