Arama

Hz. Yusuf kimdir? Hz. Yusuf’un hayatı: Hz. Yusuf kıssası

Hz, Yusuf, bir peygamber olan Hz. Yakub’un oğludur ve insanlara Hak dini tebliğ etmek üzere görevlendirilmiştir. Hz. Yusuf’un hayatı, insanlar için ibret olacak pek çok olayla doludur. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf kıssası, “kıssaların en güzeli” olarak zikredilmiş ve onun takvası insanlara örnek gösterilmiştir. Hz. Yusuf, rüyasında güneş, ay ve on bir yıldızın kendisi önünde secde ettiğini görmüş; babası Hz. Yakub’un “kardeşlerinin tuzak kurabileceği” uyarısı haklı çıkmıştır. Hz. Yusuf, kuyuya atılmış, köle olarak satılmış, iftiraya uğramış, zindana atılmış ve hükümdar olmuştur. Peki, Hz. Yusuf kimdir? Hz. Yusuf kıssası…

Hz. Yusuf kimdir? Hz. Yusuf’un hayatı: Hz. Yusuf kıssası…
Yayınlanma Tarihi: 12.3.2021 18:24:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 07:59

HZ. YUSUF KİMDİR?

🔸 Hz. Yusuf, bir peygamber olan Hz. Yakub'un oğludur ve İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Yakub'un 12 oğlu vardır ve Hz. Yusuf ile Bünyamin öz kardeştir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberler ile ilgili kıssalar farklı surelerde yer almış; ancak Hz. Yusuf kıssası, "kıssaların en güzeli" manasına gelen ahsenü'l kasas nitelemesiyle tek bir surede nakledilmiştir.

🔊 İshak Danış'ın sesinden Yusuf suresini dinlemek için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN HAYATI

🔸 Hz. Yusuf doğduğunda Hz. Yakub 90 ya da 91, dedesi Hz. İshak ise 151 yaşındadır.

🔸 Çocukluğu hakkında pek bilgi verilmese de 17 yaşındayken kardeşleriyle birlikte çobanlık yaptığı bildirilmiştir.

🔸 Hz. Yakub'un Hz. Yusuf'u diğer çocuklarından daha çok sevdiği çünkü onun yaşlılığında doğduğu anlatılmıştır.

🔸 Bu sevginin Rahel'in Hz. Yakub'un evlendiği ilk kadın olmasından kaynaklandığı; öte yandan asıl sebebin Hz. Yusuf'taki manevi ve zihni üstünlüklerden kaynaklandığı ifade edilir.

🔊 Nüvit Candaner'in sesinden Yusuf suresinin mealini dinlemek için tıklayın.

🔸 Hz. Yakub'un Sam ve Eberin mektebinde 14 yıl boyunca öğrendiklerini Hz. Yusuf'a öğrettiği söylenmiş ve dini konularda kardeşlerine yardım edecek kadar bilgi edindiği belirtilmiştir.

🔸 Bu sebeplerle babası Hz. Yusuf için liderliğe ya da asalete işaret eden uzun ve renkli bir pelerin yapmıştır.

🔸 Kardeşlerinin konuşmaları sırasında söyledikleri kötü sözleri babalarına aktardığı için Hz. Yusuf'a öfke duydukları; aynı zamanda babalarının sevgisinden dolayı onu kıskandıkları söylenmiştir.

KUR'AN-I KERİM'DE HZ. YUSUF

🔸 Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf adı 25'i Yusuf suresinde; En'am ve Mü'min surelerinde de birer kez olmak üzere 27 yerde geçer.

🔸 Hz. Yusuf kıssası, Kur'an'da Yusuf suresi içinde bir bütün halinde anlatılmaktadır.

🔸 Kur'an'da Hz. Yusuf'un bir rüyasından bahsedilir.

🔸 Yine bu rüya üzerine Hz. Yakub'un söylediği söz de farklılık gösterir, zira Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Yakub, Hz. Yusuf'a peygamberliğini müjdelemiştir.

HZ. YUSUF KISSASI

🔸 Hz. Yusuf kıssası, Kur'an-ı Kerim'de "ahsenü'l-kasas" yani kıssaların en güzeli diye ifadelendirilmiş ve müstakil bir sure ile anlatılmıştır.

"Andolsun ki Yûsuf ve kardeşlerinde, almak isteyenler için ibretler vardır."

📕 Yusuf suresi 7. ayetin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN RÜYASI

🔸 Hz. Yusuf'un gördüğü rüyayı Kur'an-ı Kerim'de babası Hz. Yakub'a anlattığı; babasının ona verdiği tavsiye ve peygamberliğini müjdelemesi ayetlerde şu şekilde zikredilir:

"Bir gün Yûsuf, babasına demişti ki: "Babacığım! Ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederken gördüm."

"Babası, "Yavrucuğum" dedi, "Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, sonra sana tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır."

"Anlaşılan böylece rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrâhim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya'kūb soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir."

📕 Yusuf suresi 4-6. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

🔸 Onu kuyuya atmak isteyen kardeşinin adı zikredilmemekle birlikte, kardeşlerden birinin hasetle böyle bir teklifte bulunduğu şu ayetlerde anlatılmıştır:

"Hani kardeşleri demişlerdi ki: "Yûsuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde!

Yûsuf'u öldürün veya onu (uzak) bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın! Ondan sonra da (tövbe ederek) iyi kimseler olursunuz!"

Onlardan biri, "Yûsuf'u öldürmeyin, eğer mutlaka yapacaksanız, onu (kör) kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır" dedi."

📕 Yusuf suresi 8-10. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

Hz. Yusuf'u ortadan kaldırmak amacıyla kardeşlerinin kurduğu tuzak ayetlerde detaylıca anlatılmış; babaları Hz. Yakub'un rıza göstermek istemediği zikredilmiştir.

🔸 Kardeşleri geri döndüklerine babalarına Hz. Yusuf'un kan bulaşmış gömleğini götürmüşler ve onu bir hayvanın parçaladığını söylemişlerdir.

"Dediler ki: "Ey babamız! Niçin Yûsuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz."

"Yarın onu bizimle beraber (kıra) gönder de bol bol yesin içsin, oynasın; onu mutlaka koruruz."

"Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor; farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum" dedi."

"Dediler ki: "Biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun!"

"Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yûsuf'a, "Kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara, kendileri (senin kim olduğunun) farkına varmadan mutlaka haber vereceksin!" diye vahyettik."

Akşam ağlayarak babalarına geldiler.

"Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Ya'kūb, "Hayır! Nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş; artık (bana düşen) güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında, (bana) yardım edecek olan ise ancak Allah'tır" dedi."

📕 Yusuf suresi 13-18. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN KÖLE OLARAK SATILMASI

🔸 Hz. Yusuf'un kuyuya atılması sonrasında Kur'an-ı Kerim'de, bir kervanın geldiği ve su çekmek üzere kuyuya yanaşan adamın Hz. Yusuf'u bulduğu bildirilir.

🔸 Onu alıp köle olarak satmak üzere sakladıkları, daha sonra ise Mısır'da yok pahasına birkaç dirheme sattıkları zikredilmiştir.

"Derken bir kervan geldi, sucularını gönderdiler, adam kovasını kuyuya saldı; "Müjde! İşte bir oğlan çocuğu!" diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

(Mısır'da) onu yok pahasına, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi."

📕 Yusuf suresi 19-20. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'u satın alan kişi "aziz" olarak anılır ve Hz. Yusuf'u satın alan kişinin eşine ona değer vermesini öğütlediğini ve onu evlat edinebileceklerini söylediği şu ayetlerde bildirilir:

"Onu satın alan Mısırlı adam karısına, "Ona değer ver ve güzel bak! Umulur ki bize faydası olur veya onu evlât ediniriz" dedi. İşte böylece Yûsuf'a orada bir yer sağladık ve bunu (rüyana görülen) olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah, emrini yerine getirmeye kādirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Yûsuf erginlik çağına erişince, ona güçlü bir muhâkeme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükâfatlandırırız."

📕 Yusuf suresi 21-22. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'A ATILAN İFTİRA

🔸 Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Yusuf kaçarken Aziz'in karısı gömleğini arkadan yırtmış, ancak kapıda kocası ile karşılaşmışlardır. Bu olay ayetlerde şöyle zikredilmiştir:

"Evinde bulunduğu kadın, onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve "haydi gel!" dedi. O da "Hâşâ, Allah'a sığınırım! Zira kocan benim velînimetimdir, bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz!" dedi.

Kadın onu kesinlikle arzulamıştı; eğer rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadını arzulardı. İşte biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için böyle yaptık. Şüphesiz o ihlâslı kullarımızdandı.

İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının yanında kocası ile karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki: "Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası, zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir?"

Yûsuf, "Asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi" dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı: "Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir; bu ise yalancılardandır.

Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir; bu doğru söyleyenlerdendir."

📕 Yusuf suresi 23-27. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

Daha sonra Aziz olarak anılan zat, Hz. Yusuf'un temiz olduğuna inanmış ve bu olay ayetlerde şöyle yer almıştır:

"Aziz, Yûsuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki: "Anlaşılıyor ki bu iş, siz kadınların tuzağıdır. Sizin tuzağınız gerçekten yamandır.

Yûsuf! Sen bunu olmamış say! Hanım! Sen de günahının affını dile; çünkü sen günahkârlardan oldun!"

📕 Yusuf suresi 28-29. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

🔸 Aziz, Hz. Yusuf'un suçsuz olduğunu anlasa da karısı hakkında dedikodular yayılmaya başlamıştır.

🔸 Bunun üzerine Aziz'in karısı, şehirdeki kadınları davet ederek Hz. Yusuf'u onlara göstermiştir:

"Şehirdeki bazı kadınlar, "Aziz'in karısı, hizmetindeki genç ile beraber olmak istiyormuş; (Yûsuf'un) sevdası kalbine işlemiş! Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz" dediler.

Aziz'in karısı, kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi; yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. (Kadınlar meyvelerini soyarken Yûsuf'a), "karşılarına çık!" dedi. Kadınlar Yûsuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve "Hâşâ rabbimiz! Bu bir beşer değil, bu ancak değerli bir melektir!" dediler.

Kadın dedi ki: "İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla beraber olmak istedim. Fakat o, iffetini korudu. Andolsun, eğer kendisine emredeceğimi yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır!"

Yûsuf, "Rabbim! Zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum!" dedi.

Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz O, çok iyi işiten, pek iyi bilendir."

📕 Yusuf suresi 30-34. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN ZİNDANA ATILMASI

🔸 Kur'an-ı Kerim'de Aziz'in Hz. Yusuf'un suçsuz olduğuna dair kesin delilleri görse de onu zindana attırmanın daha uygun olacağı kararına vardığı zikredilmiştir.

🔸 Hz. Yusuf, burada rüyaları tabir etmiş ve bu konuda isabetli yorumları olmuştur.

"Sonunda -kesin delilleri görmelerine rağmen- onu bir zamana kadar zindana atmak (yetkililerce) gerekli ve uygun görüldü.

Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyada şarap yaptığımı gördüm" dedi. Diğeri de, "Ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz" dedi.

Yûsuf şöyle cevap verdi: "Size erzak olarak verilen yemek gelmeden önce, onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu, Rabbimin bana öğrettiği bir bilgidir. Şüphesiz ben, Allah'a inanmayan, aynı zamanda kendileri âhireti de inkâr etmekte olan bir kavmin dininden uzaklaşıp geldim."

📕 Yusuf suresi 35-37. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

"Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz iki rüya (bu şekilde) kesinleşmiştir."

Onlardan, kurtulacağına inandığı kişiye, "Efendinin yanında benden bahset" dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yûsuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yûsuf birkaç sene daha zindanda kaldı."

📕 Yusuf suresi 41-42. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN TEBLİĞİ

🔸 Hz. Yusuf, zindanda bulunan iki gence tevhid inancını tebliğ etmiş ve onların rüyalarını tabir etmeden önce kendisinin Hak din üzere bulunduğunu söylemiştir.

🔸 Sahip olduğu ilmin Allah tarafından kendisine verildiğini, Mısırlıların yanlış yolda olduğunu bildirmiştir.

"Atalarım İbrâhim, İshak ve Ya'kūb'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lutfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılara mı, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'a mı (inanıp bağlanmak) daha iyi?

Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler."

📕 Yusuf suresi 38-40. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN RÜYA TABİR ETMESİ

🔸 Daha sonra kral rüya görmüş ve bu rüyanın yorumlanmasını istemiştir.

🔸 Hapisten kurtulan genç bu rüyayı yorumlayabilecek kişinin Hz. Yusuf olduğunu söylemiş ve onun yorumu krala iletilmiştir. Bu olay ayetlerde şöyle zikredilmiştir:

"Kral dedi ki: "Rüyamda yedi arık ineğin yedi semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca yedi yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler! Eğer rüya yorumluyorsanız, bu rüyamı da bana yorumlayın.

Yorumcular, "Bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz" dediler.

O iki kişiden, hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra olayı hatırlamış olanı, "Ben size bu rüyanın yorumuna dair bilgiyi öğrenip getiririm, beni hemen gönderin" dedi.

(Zindana gelerek) "Yûsuf! Ey özü sözü doğru arkadaş! (Rüyada görülen) yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek ile yedisi yeşil, diğer yedisi kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki, insanlara dönerim ve umarım onlar da doğruyu öğrenirler" dedi.

Yûsuf şöyle dedi: "Her zaman yaptığınız gibi yedi sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağında bırakın (böyle saklayın).

Sonra bunun ardından, saklayacaklarınızdan az bir miktar (tohumluk) hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmura kavuşacakları bir yıl gelecek; artık o yıl (bolca ürettikleri üzüm ve zeytin) sıkacaklar."

📕 Yusuf suresi 43-49. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN HÜKÜMDAR OLMASI

🔸 Kral, Hz. Yusuf'a güvenmiş ve onu ülkesini yönetmekle görevlendirmiştir. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilmiştir:

"Kral dedi ki: "Onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim." Onunla konuşunca, "Bugün sen katımızda yüksek yeri olan, güvenilir birisin" dedi.

Yûsuf da, "Beni ülkenin hazinelerine tayin et! Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim" dedi.

Böylece Yûsuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükâfatını zayi etmeyiz."

📕 Yusuf suresi 54-56. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN KARDEŞLERİ İLE KARŞILAŞMASI

🔸 Mısır'da iş başına geçmesi üzerine Hz. Yusuf, tüm ülkeyi dolaşarak kıtlığa karşı tedbirler almıştır.

🔸 Yedi bolluk yılında buğdayı depolamış, sonraki yedi kıtlık yılında ise bunu dağıtmıştır.

🔸 Hz. Yakub ise Filistin'de meydana gelen kıtlık yüzünden oğullarını erzak satın almaları için Mısır'a göndermiştir.

🔸 Hz. Yusuf'un huzuruna çıkan kardeşlerini kendisi tanımış, fakat onlar Hz. Yusuf'u tanıyamamıştır.

🔸 Hz. Yusuf, Bünyamin'i getirmeleri şartıyla buğday vermiş ve paralarını da iade etmiştir.

"Yûsuf'un kardeşleri (tahıl almak üzere) gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yûsuf onları tanımıştı.

Yüklerini hazırlayınca, "Sizin baba-bir kardeşinizi de bana getirin" dedi, "Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim.

Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur; bana hiç yaklaşmayın!"

Kardeşleri, "Onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız" dediler.

Yûsuf, emrindeki gençlere dedi ki: "Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler."

📕 Yusuf suresi 58-63. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN BÜNYAMİN'İ YANINA ALMASI

🔸 Kardeşler Filistin'e dönünce durumu babalarına anlatmışlar ve ikinci seferde Bünyamin'i de Mısır'a götürmüşlerdir.

🔸 Hz. Yusuf onlara ikramda bulunmuş ve erzak yüklerini hazırlatmıştır; bu arada Bünyamin'in yüküne kendi gümüş kâsesini koydurmuştur.

🔸 Ardından yapılan arama sırasında kâse Bünyamin'in yükünden çıkınca hırsızlık suçlamasıyla onu alıkoymak istemiştir.

"Yûsuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı (ve ona gizlice) "Ben, gerçekten senin kardeşinim; onların yaptıklarına üzülme!" dedi.

Yûsuf, onlar için yüklerini hazırlattığı zaman (saraya ait bir) su kabının kardeşinin yükü içine konmasını sağladı! Sonra arkadan seslenen biri, "Ey kafile! Siz mutlaka hırsızsınız!" diye bağırdı.

Kardeşleri onlara dönerek, "Ne arıyorsunuz?" dediler.

"Kralın su kabını arıyoruz; onu getirene bir deve yükü (bahşiş) var" diye cevap verdiler. (İçlerinden biri) "Ben bu söze kefilim" dedi.

Onlar, "Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz, biz hırsız da değiliz" dediler.

(Görevliler), "Peki, yalan söylüyorsanız (sizde) bunun cezası nedir?" diye sordular.

Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler.

Bunun üzerine Yûsuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yûsuf'a böyle bir tedbiri öğrettik, yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır."

📕 Yusuf suresi 69-76. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN KENDİNİ TANITMASI

🔸 Kardeşleri babaları Hz. Yakub'un durumunu anlatıp Bünyamin'i geri götürmedikleri takdirde onun çok üzüleceğini ifade etmişlerdir.

🔸 Bunun üzerine Hz. Yusuf kendini tanıtmış ve babalarını Mısır'a getirmelerini istemiştir.

"Dediler ki: "Eğer o çaldıysa, daha önce onun kardeşi de çalmıştı." Yûsuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi: "Asıl sizin durumunuz kötü! Allah, sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir."

Dediler ki: "Ey Aziz! Gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz.

Yûsuf, "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız! Aksi halde biz gerçekten haksızlık etmiş oluruz!" dedi.

Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yûsuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir.

Babanıza dönün ve deyin ki: "Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. (Koruma sözü verdik ama) bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık."

📕 Yusuf suresi 77-81. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

"Yûsuf, "Siz, cahilliğiniz yüzünden Yûsuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? dedi.

Yoksa sen, gerçekten sen Yûsuf musun? diye sordular. O da "Evet" dedi, "Ben Yûsufum, bu da kardeşim. Allah bize lutufta bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükâfatını zayi etmez."

Dediler ki: "Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz."

📕 Yusuf suresi 88-91. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YAKUB'UN GÖZLERİNİN AÇILMASI

🔸 Hz. Yusuf'un yokluğu nedeniyle babası Hz. Yakub'un gözlerine ak düşmüş ve görme yetisini kaybetmiştir.

🔸 Hz. Yusuf kardeşlerine gömleğini vermiş ve onu babalarına vermeleri halinde Hz. Yakub'un gözlerinin açılacağını bildirmiştir.

"Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun, gözleri görecek duruma gelir; bütün ailenizi de bana getirin."

Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, "Eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yûsuf'un kokusunu alıyorum!" dedi.

Yanındakiler ise, "Vallahi sen hâlâ eski şaşkınlığındasın" dediler.

"Müjdeci gelince, gömleği yüzüne koyar koymaz Ya'kub tekrar görür hale geldi. Dedi ki: "Ben size, 'Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim' demedim mi?"

📕 Yusuf suresi 92-96. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

HZ. YUSUF'UN BABASI HZ. YAKUB İLE KAVUŞMASI

🔸 Hz. Yakub ile birlikte bütün zürriyeti toplam 70 kişi olarak sürüleri ve diğer mallarıyla beraber Mısır'a gelmişler ve buraya yerleşmişlerdir.

🔸 Hz. Yusuf, anne ve babasını makamına çıkarmış; hepsi onun huzurunda yere kapanmıştır.

🔸 Hz. Yusuf'un, surenin başında bildirilen rüyasının manasının bu olduğu anlaşılmıştır.

"Yûsuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve "Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin kalın" dedi.

Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar; Yûsuf dedi ki: "Babacığım! İşte daha önce gördüğüm rüyanın mânası buymuş; rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu rabbim bana lutuflarda bulundu: Beni zindandan çıkardı, sizi çölden (çıkarıp buraya) getirdi, üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra! Şüphesiz rabbim dilediğine çok lutufkârdır. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir."

📕 Yusuf suresi 99-100. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN