Arama

Hz. Yakub kimdir? Hz. Yakub'un hayatı: Hz. Yakub kıssası

Hz. Yakub, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Hz. İbrahim'in torunu, Hz. İshak'ın oğlu olan Hz. Yakub, Hz. Yusuf'un da babasıdır. İnsanları doğru yola ve dine davet eden Hz. Yakub’un hayatı büyük imtihanlarla geçmiş; 40 ya da 70 yıl üzüntü içinde yaşamıştır. Hz. Yakub’un en sevdiği oğlu olan Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından kıskanılıp kuyuya atılmış; Yakub Peygamber, hem evlat acısı hem de evlat ihaneti ile imtihan olmuştur. Hz. Yusuf’un acısı nedeniyle gözleri kapanan Hz. Yakub’un ona kavuşması ile yeniden gözleri açılmıştır. Peki, Hz. Yakub kimdir? Hz. Yakub'un hayatı

Hz. Yakub kimdir? Hz. Yakub’un hayatı: Hz. Yakub kıssası
Yayınlanma Tarihi: 10.3.2021 18:15:45 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:00

HZ. YAKUB KİMDİR?

🔸 Peygamberlerden olan Hz. İshak'ın oğlu olan Hz. Yakub, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak bildirilmiştir.

🔸 Hz. Yakub, insanları doğru yola ve Hak dine davet eden peygamberlerdendir; Hz. İbrahim'in torunu ve Yahudi inancına göre İsrailoğulları'nın atası olarak adlandırılan üç kişiden biridir. Diğer ikisi ise Hz. İbrahim ve Hz. İshak'tır.

🔸 Hz. Yakub, aynı zamanda İsrailoğulları'nın isim babası olarak görülür.

HZ. YAKUB'UN HAYATI

🔸 Hz. Yakub, Tevrat'ta yer alan bilgilere göre, babası Hz. İshak'ın vefatının ardından babasının gurbet diyarı olan Kenan diyarına yerleşmiştir.

🔸 Oğulları içinden en çok Hz. Yusuf'u seven Hz. Yakub, onun kötü haberini alınca büyük bir yas tutmuştur.

🔸 Kenan diyarında kıtlığın baş göstermesi üzerine on oğlunu erzak almaları için Mısır'a göndermiş; bu erzak tükenince onları ikinci kez Mısır'a yollamıştır.

🔸 Hz. Yusuf, daha sonra babasını ve kardeşlerini Mısır'a getirtmiş; onları Goşen şehrine yerleştirmiştir.

🔸 Hz. Yakub, burada 17 yıl daha yaşamış ve vefatından önce çocuklarına nasihatlerde bulunmuştur.

🔸 Hz. Yakub, İsrail ataları içinde ömrü en kısa olan ve Tevrat'ta diğerlerine nazaran hayatı daha ayrıntılı ele alınan bir peygamberdir.

🔸 130 yaşında iken yaşını soran dönemin firavununa, "Gurbet yıllarımın sayısı 130'dur; ömrümün yıllarının sayısı azdır ve bu yıllar kötü geçti; babalarımın gurbetteki günlerinde yaşadıkları yılların sayısına varmadı" demiştir.

💠

Hz. Yakub ile ilgili Yahudi kaynaklarında geçen bu bilgilerin bir kısmı, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde zikredilen olaylarla bağdaşmaktadır. Ancak Tevrat'ın tahrif edilen bir kitap olması nedeniyle bu bilgilerin kesin ve doğru olduğu söylenememektedir.

İSLAMİ KAYNAKLARA GÖRE HZ. YAKUB

🔸 Hz. İshak'ın oğlu Hz. Yakub, Kur'an-ı Kerim'e göre peygamber, Yahudi inancına göre İsrail'in ataları diye adlandırılan üç kişiden biridir.

🔸 Bazı rivayetlere göre Yakub adı kendisine, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kitaptan takip ederek uygulaması veya zürriyetinin onu takip etmesi yahut doğum esnasında kardeşinin topuğunu tutması sebebiyle verilmiştir. İslami kaynaklara göre de Yakub Arapça asıllı bir kelime değildir.

KUR'AN'DA PEYGAMBER OLDUĞU BİLDİRİLİR

🔸 Dedesi Hz. İbrahim ve babası Hz. İshak gibi Hz. Yakub da güçlü bir iradeye, keskin bir zekâya sahiptir; kendisi ve zürriyeti seçkin ve hayırlı insanlardır.

🔸 Kur'an'da geçen ayetlere göre onlar dürüst ve erdemli, muhsin, sâlih, muhlis kullardır.

🔍 Beytülahzan nedir? Hz. Yakup'un hüzünler evi...

"Deyin ki: Biz Allah'a inanırız; bize indirilene ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların soyundan gelenlere indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya ve Rableri tarafından diğer bütün peygamberlere verilmiş olana inanırız; onların arasında hiçbir ayırım yapmayız; biz Allah'a teslim olanlardanız."

📕 Bakara 136; Âl-i İmrân 84

💠

HZ. YAKUB'UN OĞULLARINA VASİYETİ

🔸 Diğer taraftan Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak ve Hz. Yakub ile onların soyundan gelenlerin iddia edildiği gibi Yahudi veya Hristiyan olmadıkları ifade edilir.

🔸 Hz. Yakub da dedesi Hz. İbrahim gibi çocuklarına Allah'a teslimiyeti vasiyet etmiş; ölümü yaklaşınca da oğullarına, "Ben gittikten sonra siz kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuş, onlar da, "Senin Rabbine, ataların İbrâhim, İsmâil ve İshak'ın Rabbine, tek Allah'a kulluk edecek ve O'na teslim olacağız" cevabını vermişlerdir.

🔍 Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in büyük imtihanı

🔸 Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgilerde, Tevrat inmeden önce bütün yiyeceklerin İsrailoğulları'na helâl kılındığı, ancak Hz. Yakub'un bunlardan bazılarını kendisine yasakladığı bildirilmiştir; hadis-i şeriflerde bu nimetlerin deve eti ve deve sütü olduğu belirtilmiştir.

🔸 Hz. Yakub çocuklarına güvenmemekte, onlar da babalarına saygılı davranmamaktadır.

🔸 Hadislerde de Hz. Yakub nebî ve kerîm olarak zikredilir.

🔸 İfk Hadisesi'nde Hz. Ayşe ithamlara maruz kalınca şöyle demiştir: "Artık bana düşen Yusuf'un babası gibi sabretmektir."

🔍 Sabrı ile insanlığa örnek gösterilen Hz. Eyyub

🔸 İslami kaynaklarda yer alan bazı bilgiler Yahudi kaynaklarından aktarılmıştır.

🔸 Rivayete göre babası Hz. Yakub'a Kenan diyarından evlenmemesini, dayısının kızlarından birini almasını söylemiştir.

🔸 Bunun üzerine çıktığı yolculuk esnasında rüyasında Allah kendisine, üzerinde bulunduğu toprakları ona ve zürriyetine bağışlayacağını, ayrıca kitap ve peygamberlik vereceğini bildirmiştir.

🔸 Kendisi için bir mabet yapmasını ister, bu mabet Kudüs'te bulunan Beytülmakdis'tir.

HZ. YUSUF'UN KUYUYA ATILMASI

🔸 İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre kardeşleri Hz. Yusuf'u kuyuya attıktan sonra kestikleri bir kuzunun kanını gömleğine sürer, babalarına da kardeşlerini bir kurdun yediğini söyler.

🔸 Ancak Hz. Yakub, "Kurt onu nasıl yemiş olabilir, gömleği bile yırtılmamış" diyerek oğullarına inanmadığını belirtir.

🔸 Hz. Yakub, Hz. Yusuf'tan sonra Bünyamin'in ayrılığına dayanamayıp "Gidin, iyice araştırıp Yusuf ve kardeşi hakkında bana haber getirin ve Allah'ın yardımından ümidinizi kesmeyin" diyerek oğullarını tekrar Mısır'a göndermiştir.

🔸 Hz. Yakub'un oğullarının Mısır'a gidip durumlarını Hz. Yusuf'a anlatmalarını, Hz. Yusuf'un onları affedip babalarını getirmeleri için geri göndermesini ve kardeşlerine gömleğini vererek, "Bunu babamın yüzüne sürün, gözleri açılsın" demesini, kervanları Mısır'dan ayrılınca Hz. Yakub'un, "Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum; sakın bana deli demeyin" şeklindeki sözlerini nakleden ayetler, edebî eserlerde çokça kullanılmıştır.

🔊 İshak Danış'ın sesinden Yusuf suresini dinlemek için tıklayın

HZ. YAKUB NEDEN KÖR OLDU?

🔸 40 veya 70 yıl hüzün içinde yaşamış, Hz. Yusuf'un gömleğinin kokusunu 80 fersahtan almıştır.

🔸 Hz. Yakub, oğlu Hz. Yusuf'un yokluğunda Bünyamin de yanından ayrılınca üzüntüden iki gözüne ak düşmüş, oğlu Hz. Yusuf'un gönderdiği gömleği yüzüne sürerek gözleri açılmıştır.

HZ. YAKUB VE HZ. YUSUF

🔸 Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve "kıssaların en güzeli" olarak nitelendirilen Hz. Yusuf kıssası, Hz. Yusuf'un gördüğü rüyayı babası Hz. Yakub'a anlatması ile başlar.

"Bir gün Yûsuf, babasına demişti ki: "Babacığım! Ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederken gördüm."

"Babası, "Yavrucuğum" dedi, "Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, sonra sana tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır."

"Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrâhim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya'kūb soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir."

🔍 Yusuf suresi 4-6. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

🔸 Daha sonra kardeşlerinin Hz. Yusuf'a yönelik hasetleri ve ona karşı yapılan kötü planlar anlatılmıştır.

"Hani kardeşleri demişlerdi ki: "Yûsuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde!"

"Yûsuf'u öldürün veya onu (uzak) bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın! Ondan sonra da (tövbe ederek) iyi kimseler olursunuz!"

"Onlardan biri, "Yûsuf'u öldürmeyin, eğer mutlaka yapacaksanız, onu (kör) kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır" dedi."

"Dediler ki: "Ey babamız! Niçin Yûsuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz."

"Yarın onu bizimle beraber (kıra) gönder de bol bol yesin içsin, oynasın; onu mutlaka koruruz."

🔍 Yusuf suresi 8-12. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

🔸 Hz. Yusuf'u ortadan kaldırmak amacıyla kardeşlerinin kurduğu tuzak ayetlerde detaylıca anlatılmış; babaları Hz. Yakub'un rıza göstermek istemediği zikredilmiştir.

"Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor; farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum" dedi."

"Dediler ki: "Biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun!"

"Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yûsuf'a, "Kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara, kendileri (senin kim olduğunun) farkına varmadan mutlaka haber vereceksin!" diye vahyettik."

"Akşam ağlayarak babalarına geldiler."

"Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Ya'kūb, "Hayır! Nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş; artık (bana düşen) güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında, (bana) yardım edecek olan ise ancak Allah'tır" dedi."

🔍 Yusuf suresi 13-18. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

🔸 Hz. Yusuf'un başından geçen olaylar Kur'an-ı Kerim'de detayları ile verilmiştir. Hz. Yusuf'un babası Hz. Yakub ile kavuşması ardından söylediği sözler de şu şekilde zikredilmiştir:

"Yûsuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve "Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin kalın" dedi."

"Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar; Yûsuf dedi ki: "Babacığım! İşte daha önce gördüğüm rüyanın mânası buymuş; Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu: Beni zindandan çıkardı, sizi çölden (çıkarıp buraya) getirdi, üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra! Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkârdır. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir."

🔍 Yusuf suresi 99-100. ayetlerin tefsiri için tıklayın.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN