Arama

Babamı reddettim mirasını almamın hükmü nedir?

Yayınlanma Tarihi: 21.7.2022 16:37:17 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 12:39
Babamı reddettim mirasını almamın hükmü nedir?

Mal varlığı olan insanlar ölmeden önce vasiyet yoluyla miraslarını yakınlarına bırakabilirler. Bu şekilde hem öldüklerinde yakınları arasında bir husumet oluşmasını engellemiş olurlar hem de manevi bir rahatlığa ermiş olurlar. Peki reddedilen babanın mirası alınır mı? Miras için şartlar nelerdir?

Soru: Babamı reddettim mirasını almamın hükmü nedir?

Cevap: Elbette alabilirsin. Ölen babanın mirası evladına geçer.

🔴 Bunu ne baba engelleyebilir, ne de evlat. Almak istemiyorsan almazsın, diğerlerine kalır.

🔴 İlla zorla da babanın mirasından aldıramaz, sana kimse.

🔴 "İstemiyorum." Tamam, ne yaptın?

🔴 Sen çıktın, mirasından. Ötekiler alır.

🔴 Ama babam beni küçükken terketti, ben başkalarının yanında büyüdüm. Dolayısıyla babamın mirasından alabilir miyim? Alabilirsin.

🔴 Başkalarının yanında büyüdün ya o başkalarının mirasından alamazsın.

🔴 Ama o başkaları ölmeden bağışta bulunabilirler. Malı hibe edebilirler, malın üçte birini geçmemek kaydıyla vasiyet edebilirler. Bu başkaları diyince yanlarında yetiştikleri aileden hiçbir şey alamazlar anlamında değil, miras anlamında bir şey alamazlar.

https://www.instagram.com/p/CgPTMm2lCHB/

Kur'an'da miras nasıl pay edilir?

🔴 Yüce dinimizin kitabı Kur'an'ı Kerim'de insanların evlatları arasında miras konusunda nasıl bir paylaştırma yapacakları Nisa Suresi, 11. ayette açıkça ortaya konmaktadır.

🔴 "Allah(CC) size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah(CC) tarafından konmuş farzlardır (paylardır). Şüphesiz Allah(CC) ilim ve hikmet sahibidir."

Miras nedir?

🔴 Sözlükte kök, temel, birinin diğerinden devraldığı eski durum, bakiye anlamlarındaki irs (virâse) kökünden türeyen mîrâs kelimesi, çok defa irs ile eş anlamlı olmak üzere "bir şeyin bir kişi veya topluluktan diğerine geçmesi, başkasından kalan, tevarüs edilen şey" mânalarında kullanılır.

🔴 Fıkıh terimi olarak irs ve miras, ölen bir kimsenin (mûris) mal varlığının geleceğini düzenleyen kuralların bütününü ifade eder.

🔴 Kur'ân-ı Kerîm'de kalıcı mülk ve hâkimiyetin Allah'a (CC) ait olduğunu bildiren iki âyette (Âl-i İmrân 3/180; el-Hadîd 57/10) miras kelimesi geçtiği gibi bu kökten türemiş isim ve fiiller gerek sözlük anlamlarında gerekse hukukî ilişki bakımından mirasçılık mânasında birçok âyette yer alır.

Mirastan söz edebilmek için bazı şartlar gereklidir:

🔴 Mûrisin ölmüş olması

🔴 Mûris öldüğünde mirasçının hayatta olması

🔴 Miras engellerinin bulunmaması

Miras ile ilgili ayetler

🔴 "Ana babanın ve akrabanın vefat edip geride bıraktığı mallarda erkek mirasçıların bir payı olduğu gibi; ana babanın ve akrabanın vefat edip geride bıraktığı mallarda kadın mirasçıların da bir payı vardır. Bunlar, gerek az olsun gerek çok olsun, Allah tarafından takdir edilmiş ve mirasçıya verilmesi gereken paylardır."

(Nisa Suresi, 7.ayet)

🔴 "Miras paylaştırılırken, mirasçı olmayan akrabalar, yetimler ve fakirler de orada hazır bulunuyorlarsa, onlara da bu mirastan bir şeyler verin ve gönüllerini alacak tatlı güzel sözler söyleyin."

(Nisa Suresi, 8.ayet)

🔴 "Hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıkları mirâsın yarısı sizindir. Çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Fakat bu taksim, vasiyetlerinin yerine getirilmesinden ve borçlarının ödenmesinden sonra yapılacaktır. Sizin çocuklarınız yoksa, bıraktığınız mirasın dörtte biri dul eşlerinizindir. Çocuklarınız varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Fakat bu taksim, vasiyetinizin yerine getirilmesinden ve borçlarınızın ödenmesinden sonra yapılacaktır. Eğer mirâs bırakan erkek veya kadının ana babası ve çocukları yok da, sadece bir erkek veya bir kız kardeşi varsa, bu durumda onların her birine altıda bir pay düşer. Bundan fazla iseler, üçte bire ortak olurlar. Ama bütün bunlar da, ölenin vasiyetinin yerine getirilmesinden ve borçlarının ödenmesinden sonradır. Ancak vasiyetin yerine getirilip borcun ödenmesinde mirasçılar zarara uğratılmamalıdır. Bunlar, Allah'ın size olan emridir. Allah her şeyi hakkiyle bilendir, cezalandırmada acele etmeyendir."

(Nisa Suresi, 12.ayet)

🔴 "Ey iman edenler! Kadınları mirâs yoluyla zorla almanız size helâl değildir. Onlar apaçık bir hayâsızlık yapmadıkça, kendilerine verdiğiniz şeylerin bir kısmını geri almak için onları sıkıştırmayın. Eşlerinizle hoşça ve güzelce geçinin. Onlardan hoşlanmazsanız da sabredin. Olabilir ki bir şey hoşunuza gitmez de, bakarsınız Allah onda sizin için pek çok hayırlar takdir etmiştir."

(Nisa Suresi, 17. ayet)

https://www.instagram.com/p/CgHNleBFc4l/

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN