Arama

  • Anasayfa
  • İlahiyat
  • İslam İlmihali
  • Meleklere iman nasıl olmalıdır? Meleklerin mahiyeti nedir? Melek ne demektir? Meleklere iman etmenin insan hayatına etkileri nelerdir?

Meleklere iman nasıl olmalıdır? Meleklerin mahiyeti nedir? Melek ne demektir? Meleklere iman etmenin insan hayatına etkileri nelerdir?

Yayınlanma Tarihi: 24.1.2019 18:39:41 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 19:05
Meleklere iman nasıl olmalıdır? Meleklerin mahiyeti nedir? Melek ne demektir? Meleklere iman etmenin insan hayatına etkileri nelerdir?

Kur'an'da meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok ayet vardır. Peki, meleklere iman nasıl olmalıdır? Meleklerin mahiyeti nedir? Melek ne demektir? Meleklere iman etmenin insan hayatına etkileri nelerdir? Diyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, meleklere iman hakkında merak edilenleri derledik.

MELEK KAVRAMI NEDİR?

Sözlükte "haberci, elçi, güç ve kuvvet" anlamlarına gelen melek, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır.


KUR'AN'DA MELEKLERE İMANIN FARZ OLDUĞUNU BİLDİREN AYETLER HANGİLERİDİR?

Kur'an'da meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok âyet vardır: "Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler..." (elBakara 2/285). "...Asıl iyilik Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin iyi amelidir..." (el-Bakara 2/177). Meleklere inanmayan kişi, bu âyetlerin hükmünü inkâr ettiği için kâfir olur. Ayrıca Cenâb-ı Hak, Kur'an'da meleklere düşman olanları kâfir diye nitelemiş ve böyle kimselerin Allah düşmanı olduğunu vurgulamıştır (elBakara 2/98). Meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini de inkâr etmek anlamına gelir. Çünkü dinî hükümler, peygamberlere melek aracılığıyla indirilmiştir.

MELEKLERİN MAHİYETİ NEDİR?

Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve ruhanî varlıklardır. Bu sebeple onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı âyetler ve sahih hadislerdir. Onun ötesinde bir şey söylemek mümkün değildir. Meleklerin gözle görülmez, duyu organlarıyla algılanamaz varlıklar oluşu, inkâr edilmeleri için bir gerekçe olamaz. Gerek akla gerekse pozitif bilimlere dayanılarak, meleklerin var veya yok olduklarına dair kesin deliller ileri sürülemez. Çünkü melekler, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi alanı dışında kalan fizik ötesi varlıklardır. Şartlanmamış insan aklı da meleklerin varlığını imkânsız değil, câiz ve mümkün görür.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN