Arama

nedir? ?

Haricilik nedir? Haricilik günümüzde hangi ülkelerde devam ediyor?

ekolü (Havaric), Hz. Ali ile Muaviye arasında geçen Sıffin Savaşı'ndan sonra halife tayin işi hakeme bırakılınca ortaya çıktı. Peki, ? ? ’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, Haricilik hakkında merak edilenleri ve bilinmeyenleri sizler için derledik.

HARİCİLİK NEDİR?

Hâricîlik ekolü (Havâric), Hz. Ali ile Muâviye arasında geçen Sıffîn Savaşı'ndan (h. 37/m. 657) sonra halife tayin işi hakeme bırakılınca ortaya çıkmıştır. Bu durumda bir grup Hz. Ali'ye isyan edip büyük günah işleyenlerin dinden çıkacağı ve günah işleyen devlet başkanına itaat edilmeyeceği iddiasıyla onunla mücadeleye başlamış ve onu şehid etmişlerdir. Hâricîler'in ilk planda dinî hükümleri korumada titizlik şeklinde algılanabilecek fakat sübjektif değerlendirmelere açık bu görüşleri İslâm toplumunda anarşinin de ilk tohumlarını oluşturmuştur. Hâricîlik başlangıçta cahil halk tabakasının ve şehrin disiplinli hayatına uyum sağlayamamış bedevîlerin bağlandığı ve desteklediği bir cereyan olarak ortaya çıkmış, her dönemde az veya çok müntesibi bulunmuş, bu mezhebin İbâzıyye kolu günümüze kadar yaşama imkânı bulmuştur.

HARİCİLİK GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKELERDE DEVAM EDİYOR?

Günümüzde İbâzîler'e daha çok , Madagaskar, Zengibar ve Uman sultanlığında rastlanır. Kur'an'ın sadece zâhirine dayanmaları sebebiyle Ehl-i sünnet'e göre bazı farklı fıkhî görüşleri de vardır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN