Arama

  • Anasayfa
  • İlahiyat
  • İslam İlmihali
  • Veda tavafı nedir? Veda tavafı nasıl yapılır? Sader tavafı nedir? Veda tavafının vacipleri nelerdir? Ziyaret tavafı ne zaman yapılır?

Veda tavafı nedir? Veda tavafı nasıl yapılır? Sader tavafı nedir? Veda tavafının vacipleri nelerdir? Ziyaret tavafı ne zaman yapılır?

Veda tavafı Mekkeli olmayan ve Mekkeli hükmünde sayılmayan, uzak bölgelerden gelmiş hacıların Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavaftır. Peki, veda tavafı nedir? Veda tavafı nasıl yapılır? Sader tavafı nedir? Veda tavafının vacipleri nelerdir? Ziyaret tavafı ne zaman yapılır? Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre veda tavafı hakkında merak edilenleri derledik.

Veda tavafı nedir? Veda tavafı nasıl yapılır? Sader tavafı nedir? Veda tavafının vacipleri nelerdir? Ziyaret tavafı ne zaman yapılır?
Yayınlanma Tarihi: 13.1.2019 00:00:00 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 17:00

HACCIN ASLİ VACİPLERİ NELERDİR?

1-) Sa'y

2-) Müzdelife vakfesi,

3-) Remy-i cimar (Şeytan taşlama),

4-) Saçları tıraş etme veya kısaltma,

5-) Veda tavafı


VEDA TAVAFI NEDİR?

Vedâ tavafı Mekkeli olmayan ve Mekkeli hükmünde sayılmayan, uzak bölgelerden gelmiş hacıların Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavaftır. Buna sader tavafı da denir. Sader ayrılma demektir.

VEDA TAVAFININ VACİPLERİ NELERDİR?

a) Vâcip Olmasının Şartları

1. Haccetmiş olmak.

2. Hacceden kişinin Âfâki olması.

3. Kadınlar, Mekke'den ayrıldıkları esnada aybaşı veya loğusalık halinde olmamak.

Sadece umre yapanlar ile, Mekke'de, Harem bölgesinde ve mîkat sınırları içinde ikamet eden hacıların, Mekke'den ayrılırken vedâ tavafı yapmaları gerekmediği gibi, henüz vedâ tavafını yapmadan aybaşı veya loğusa olan ve temizlenmeden Mekke'den ayrılan kadınlardan da vedâ tavafı düşer. Fakat Mekke'den ayrılmadan temizlendikleri takdirde, yola çıkmak için hazırlanmış bile olsalar, vedâ tavafını yapmaları gerekir.

VEDA TAVAFININ VAKTİ VE SIHHAT ŞARTI NEDİR?

Vedâ tavafı ziyaret tavafından sonra yapılır. Mekke'den ayrılıp mîkat dışına çıkılmadıkça vakti sona ermiş olmaz. Vedâ tavafını yapmadan Mekke'- den ayrılan kişi henüz mîkat sınırları dışına çıkmamışsa, ihramsız olarak Mekke'ye dönüp vedâ tavafını yapması vâciptir. Mîkat dışına çıkılmışsa dönmek vâcip değildir ve artık ceza gerekir. Fakat dönülüp eda edilirse yani yeni bir umre yapmak üzere ihrama girip umreden sonra vedâ tavafı yapılırsa ceza düşer.

ZİYARET TAVAFI NE ZAMAN YAPILIR?

Ziyaret tavafından önce vedâ tavafı yapılmaz. Şayet yapılırsa, bu tavaf ziyaret tavafı sayılır. Çünkü Arafat vakfesinden sonra yapılan ilk tavaf hangi niyetle yapılırsa yapılsın ziyaret tavafı olur. Ziyaret tavafından sonra yapılan her tavaf da vedâ tavafı sayılır. Hanefî mezhebinde vedâ tavafının Mekke'den ayrılırken yapılması daha faziletli ise de önceden yapmak da câizdir. Bu takdirde Mekke'den ayrılırken tekrar yapmak gerekmez. Vedâ tavafını yaptıktan sonra Harem-i şerif'e gidip namaz kılmakta veya tavaf yapmakta bir sakınca yoktur. Bu durumda en son yapılan tavaf, vedâ tavafı olur. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre, vedâ tavafı Mekke'den ayrılırken yapılır. Aksi halde iadesi gerekir. Mâlikîler'e göre ise vedâ tavafı vâcip değil sünnettir.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN