Arama

İbn-i Sina ve kemik kırıkları için önerileri

İbn-i Sina, modern tıbbın kurallarını belirleyen bir İslam alimiydi. Ortaya koyduğu eserlerle Doğu'da "İbn-i Sina", Batı'da "Avicenna" olarak nam salmıştı. Neredeyse tamamı Arapça 276 esere imza atmış, birçok farklı alanda kaleme aldığı bu eserler, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutulmuştu. Peki İbn-i Sina kemikler ve eklemlerdeki kırık çıkıklar için ne önerdi? Kemiklerle ilgili hangi tedavi yöntemi günümüzdeki yaklaşımın öncüsü oldu?

  • 1
  • 12
İBN-İ SİNA KİMDİR?
İBN-İ SİNA KİMDİR?

Batıda Avicenna olarak bilinen ve çok saygı gören İbn-i Sina, Bergamalı Yunanlı hekim Galenos'a benzetilerek "Müslümanların Galenos'u" olarak tanınırdı.

Felsefe ve tıp bilimlerinin gelişimine katkılarıyla ön plana çıkan İbn-i Sina, bugün Özbekistan sınırları içerisinde kalan Afşana'da doğdu.

  • 2
  • 12
276 ESERDEN YALNIZCA 68’İ GÜNÜMÜZE ULAŞTI
276 ESERDEN YALNIZCA 68’İ GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Doğduğu yeri 21 yaşında terk ederek hayatının geri kalan kısmını İran'ın çeşitli şehirlerinde geçirdi; felsefe ve tıp alanlarında ün kazandı.

Hayatı boyunca, Farsça olarak kaleme aldığı birkaç küçük kitap haricinde tamamı Arapça olmak üzere 276 eser hazırladı. Maalesef bu eserlerin çoğu kayboldu; ancak Doğu ve Batıdaki kütüphanelerde günümüze ulaşmış 68 kadar eseri bulunur.

  • 3
  • 12
ORTA ÇAĞ’DA 'HEKİMLERİN PRENSİ’ OLARAK ANILDI
ORTA ÇAĞ’DA 'HEKİMLERİN PRENSİ’ OLARAK ANILDI

Bilimin her dalında yazmış olmasına rağmen en çok felsefe ve tıbba ilgi duydu.

Bu sebeple yakın dönem tarihçilerinden bazıları onu hekimden ziyade felsefeci olarak ansa da İbn-i Sina Orta Çağ'da "Hekimlerin Prensi" idi.

  • 4
  • 12
TIP ALANINDA 43 ESER KALEME ALDI
TIP ALANINDA 43 ESER KALEME ALDI

Tıp konusunda çok önemli çalışmalar yapan ve bu alanda 43 eser veren İbn Sînâ'nın felsefe alanında 24, fizik alanında 22, ilahiyat alanında 31, psikoloji alanında 23, matematik alanında 15, mantık alanında 22 ve Kur'an-ı Kerim tefsiri alanında 5 eseri bulunur.

Bunlara ek olarak münzevilik, aşk ve müzik alanında çeşitli yazılar ve birkaç hikâye de kaleme almıştır.

  • 5
  • 12
TARİHTE YAZILAN EN ÜNLÜ TIP KİTABI
TARİHTE YAZILAN EN ÜNLÜ TIP KİTABI

En önemli eseri olan El Kanun fi't Tıb (Tıbbın Kuralları), İngilizcede The Canon olarak bilinir.

Arapça yazılan kitap, o döneme kadar birçok medeniyet tarafından bir araya getirilen tıbbi bilgileri içeren eşsiz bir kaynak eser olması bakımından, tarihte yazılan en ünlü tıp kitabı olarak kabul edilir.

İbn Sînâ'nın (Avicenna) El Kanun fi't Tıb adlı eserinin ilk kitabının kapak sayfası, takribi 15. yüzyıl. İbn Sînâ eserine Allah'ın (cc) adını överek ve Hz. Muhammed'e (sav) ümmetine ve ashabına salat-ü selam ederek başlar.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN