Arama

Felsefe nedir? Felsefeye merak duyanlar için okuma listesi...

En kısa tanımı ile felsefe, bir düşünsel etkinlik, doğru ve tutarlı akıl yürütmedir. Düşünce bilimi olarak tanımlanan felsefenin temeli, soru sormak ile başlar. Temelinde sonu gelmeyen merak olan düşünce edimi olarak felsefe, her olgu ve kavramı kendine konu edinebilir. Peki felsefe nedir? İşte felsefe alanına merak duyanlar için okuma listesi...

  • 1
  • 13
Felsefe nedir?
Felsefe nedir?

Felsefe nedir? sorusu, cevaplaması felsefe açısından en zor olan sorulardan bir tanesidir. Felsefe; varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemleri akılcı, tenkitçi yöntemlerle inceleyen ve temellendiren sistemli fikri faaliyetler bütünüdür.

Felsefenin en temel görevi sorgulamaktır, bu aynı zamanda kişinin kendisi için yapması gereken bir şeydir. Sorgulamak kişinin kendisi, hayat ve evrenle ilgili bilgiye ulaşmasına kapı aralayacaktır.

Felsefe sözcüğü köken olarak "philia" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplindir. "philia"=sevgi "sophia"=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir. Philosophia=bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, bilgi severlik, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelir. Filozof da bilgiye/bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişidir.

Felsefe yapan insanın en önemli yönlerinden bir tanesi koşulsuz, sorgusuz doğru zannettiği görüşlerini yani eylemine yön veren görüşleri sorgulamadan geçirmektir. Yani bunların neden doğru olduğunu nasıl doğru olduğunu araştırmasıdır. Bu anlamda felsefenin önemli bir disiplinine de ulaşmış oluruz: Epistemoloji. Epistemoloji "doğru bilgi nedir? Sanmak ile bilmek arasındaki fark nedir?" konularını araştırır.

Epistemoloji, bilginin niteliklerini anlamada yardımcı olur. Bu özelliğiyle felsefe; hukuk, ekonomi, iletişim gibi alanlarda çığır açan bir etkinliktir. Bilim felsefesi de bilginin sorgulanmasını sağlayarak bilimin en büyük ve öncelikli özelliğine katkıda bulunur. Felsefenin ana omurgası varlık, bilgi ve değer üzerinde şekillenir. Diğer felsefi disiplinler varlık, bilgi ve değer üzerinden temellendirilir. Filozoflar genellikle bilimin dışında kalan bu kavramlarla ilgili kritik sorular sorarlar. Felsefe nedir? sorusunun cevabının aranması da bir felsefi uğraştır.

  • 4
  • 13
Felsefeye merak duyanlar için okuma listesi...
Felsefeye merak duyanlar için okuma listesi...

Felsefe, eleştirel düşünceyi ortaya çıkaran bir etkinlik olarak fikir temelli gelişmelerin odağında yer almıştır. Tüm bilimlerin anası olmak, felsefeye yakıştırılan genel bir uygulama sıfatıdır. Felsefi çalışmaların uygulandığı alanların başında etik ve politik felsefe gelir. Konfüçyüs, Sun Tzu, İbn Haldun, İbn Rüşd, Machiavelli, Leibniz, John Locke, Rousseau, Adam Smith, Marx, Mill, Gandhi gibi politika ve ekonomi filozoflarınca topluma uygulanan eserler verilmiştir.

Düşünce bilimi olarak tanımlanan felsefenin temeli soru sormak ile başlar. Temelinde sonu gelmeyen merak olan düşünce edimi olarak felsefe, her olgu ve kavramı kendine konu edinebilir. Sizler için, hayatınızda farklı pencereler açacak, felsefeyle tanışmanızı sağlayacak okuma listesi derledik.

  • 5
  • 13
İlahi Aşk - İbn Arabi
İlahi Aşk -  İbn Arabi

İbn Arabî'nin bu eseri bir şaheser olup, sevgi hakkında mükemmel bilgiler ve yorumlar sunuyor. Bunu da Kur'an'ın ilgili ayetleriyle, Hz. Peygamber'in sözleriyle, son derece güzel şiirlerle, pek çok erkek ve kadın velînin öyküleriyle, gerçek âşıkların çok değişik sıfatlarıyla, dahası kendinden önce sevgi üzerine şiir yazan şairlerin şiirlerinden seçtiği ilginç örneklerle yapıyor. İbn Arabî'nin, en somut biçiminden en soyut biçimine kadar, aşkı bütün yönleriyle ortaya koyduğu bu kitap, sizi sevginin rûhânî ve ilâhî boyutlarına götürecek.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız…

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN