Arama

Bilinmesi gereken teknoloji kuşakları

Aynı tarihsel zamanda ve aralıklarda doğan, ekonomik ve sosyal hareketlerden oluşan zaman aralıklarına ya da belli bir sosyal gruba mensup olan topluluğa kuşak denilir. Kuşaklar birbirinden çok farklı özelliklere sahiplerdir. Kuşakların belirlenmesinde yaş, yaşam seyri gibi unsurların yanında teknoloji de etkendir. Peki, X, Y ve Z kuşağı kimlerden oluşur, özellikleri nelerdir? Bilinmesi gereken teknoloji kuşaklarını derledik.

  • 1
  • 14
Sessiz Kuşak
Sessiz Kuşak

Genellikle 1925 ve 1945 yılları arasında doğan kuşağı ifade eder. Dönemin önemli olayları nedeniyle yaşanan baskılardan dolayı bu kuşak, emin olmadıkları durumlara karşı daha tedbirlidir.

💠 Geleneksel kuşak olarak da adlandırılan bu kuşak, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, kıtlık ve açlık, işsizlik, tasarruf gibi zorlu hayat koşullarına maruz kalan kuşaktır.

Risk alma konusunda isteksizlerdir. Uyumlu olarak tanımlanırlar. Çalışma hayatında bugün sayıları az olsa da hala varlıklarını sürdüren bir kesim vardır ve aslında günümüz iş yaşamının temellerini bu kuşak atmıştır.

💠 Sessiz Kuşak, doğrudan posta veya yazılı iletişimin diğer formları gibi açık ve özetlenebilen, basit bir bilgi almayı tercih ederler.

  • 3
  • 14
Baby Boomers (Bebek Patlaması)
Baby Boomers Bebek Patlaması

1946-1964 yılları arasında doğan kuşağı ifade eder. Baby Boomers, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki nüfus patlaması yıllarında doğan nesillerdir.

💠 Ekonomik refahın yavaş yavaş yükseldiği bu dönemde ülkelerin siyasi, politik ve ekonomik yapılarında görülen ciddi değişiklikler, bu kuşağın düşünce yapısını da etkilemiştir.

🔍 Bilinmesi gereken teknoloji terimleri

Dünyada insan hakları hareketlerinin görüldüğü, radyonun altın çağı olan bu dönem, Türkiye'de ise ihtilal ve çok partili hayatın yaşandığı yıllardır.

💠 Bu kuşak, sadakat duyguları yüksek, kanaatkâr ve aynı zamanda bir yerde uzun süre çalışabilen bir yapıya sahiptir. Teknolojinin kimine yakın kimine göre ise uzak olduğu söylenebilir.

💠 Bu jenerasyon, çalışkan, idealist, kararlarında uyumlu bir yapıya sahiptir. Zor işe ve uzun saatler çalışmanın önemine inanan bu kuşak üyeleri uzun dönemli istihdam anlayışıyla çalışmaktadırlar.

  • 5
  • 14
X Kuşağı
X Kuşağı

1965 ile 1979 yılları arasında doğan kuşağı ifade eder. X kuşağı bireyleri, teknoloji ve bilgi ile barışık, girişimci, amaç odaklı ve bağımsızlardır.

💠 X kuşağı, çok stresli işlerden uzak durmaya çalışan, işi sadeleştiren ve yaşamak için yaptığı işten keyif alan bir kuşaktır. Bu kuşağın üyeleri değişen dünya koşullarına yetişebilmek için büyük bir çaba harcamaktadırlar.

💠 Ancak bu çaba ve yarış bu kuşaktakiler üzerinde yetişememe, çağa ayak uyduramama gibi bir izlenim yarattığı için kendilerini dışlanmış hissetmektedirler.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN