Arama

Tarihte roketle uçan ilk insan

Osmanlı Devleti'nin kazandığı başarılarda ateşli silahların yeri oldukça mühimdir. İlk ateşli silahlardan olan toplar, Fatih'in İstanbul kuşatması sırasında surlarda delik açarken, Yavuz Sultan Selim'in şark seferlerinde kale önlerinden meydanlara inmiş, Osmanlı ordusunun belkemiği olmuştu. Peki, roketi kim icat etti?

Osmanlı Devleti'nin tarih boyunca kazandığı başarılarda ateşli silahların önemli bir yeri vardır. Ateşli silahlar alanında kısa sürede hayli başarılı bir grafik çizen Osmanlı'nın, zaman içinde bu özelliğini kaybederek Avrupa devletleri karşısında başarısız olmaya başladı. Yaşanan gerilemenin devlet yöneticilerinin tekrar bu alana eğilmelerine yol açtı.

Bu kapsamda özellikle Lale Devri'nde önemli çalışmalar yapıldı. Savaşsız geçen bu devri çok iyi değerlendiren Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, pek çok ilmi, kültürel ve sanatsal faaliyetin gerçekleşmesine imkan tanıdı. Bu dönemde çok önemli ilmi faaliyetlere ve icatlara imza atıldı.

Bunlardan birincisi, Tersane Mimarı İbrahim Efendi'nin, "Tahtelbahir" ismini verdiği denizaltıyı icat etmesi, diğeri ise Humbaracılar Sınıfı İkinci Halifesi Bayramoğlu Ali Ağa'nın icat ettiği ateşli silahlar ve roketleridir.

  • 3
  • 10
OSMANLI ATEŞLİ SİLAHLARLA NASIL TANIŞTI?
OSMANLI ATEŞLİ SİLAHLARLA NASIL TANIŞTI?

Ateşli silahlar ilk olarak 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Memlukler tarafından, asrın sonlarından itibaren Endülüs Müslümanları ve 14. asrın ilk çeyreğinden itibaren de Avrupa devletleri tarafından kullanılmaya başlandı. Aynı tarihlerde Anadolu'da küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlılar, 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu silahları tanımaya başlamışlar ve kısa sürede kendi bünyelerine transfer edip etkili bir şekilde kullanmışlardı.

Toplar, özellikle Balkanların engebeli arazilerindeki kalelere karşı yapılan muhasara savaşlarının kazanılmasında çok etkili oldu. Osmanlıların bu istekli tavırları, onların, ateşli silahları kısa bir sürede tanımalarını ve yeni gelişen askeri teknolojiyi kolayca kavrayarak, diğer İslam devletlerinin önüne geçmelerini temin etkiledi.

Yapılan araştırmalara göre Osmanlıların I. Kosova Savaşı'ndan itibaren ateşli silahları kullanmaya başladığı anlaşılmaktadır. Nitekim bu savaşta orduda Haydar adlı bir topçunun olduğu bilinmektedir. Savaşın kazanılması üzerine bazı İslam devletlerine yazılan zafernâmelerde de top kullanıldığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Yine bu dönemdeki bazı arşiv kayıtları ateşli silahları kullanan kişiler hakkında bilgiler vermektedir.

*Türk- İslam devletlerinde hükümdarların galip geldiği bir savaşı, başka ülke hükümdarlarına yazıyla duyurmasına zafername denir

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN