Arama

Tarihin en iyi tıp fakültelerinden biri; Mekteb-i Tıbbiye

Sultan II. Abdülhamid zamanında dünyanın en ileri tıp fakültelerinden biri haline gelen Mekteb-i Tıbbiye'nin kurulduğu 14 Mart'ın, her sene tıp bayramı olarak da kutlandığını biliyor muydunuz? Ya da Avrupa'nın İstanbul'daki tıp fakültesini önemsemediğini duyan Abdülmecid'in bunun üzerine fakülte öğrencilerini Viyana'ya gönderip talebelerin de bitirme sınavlarında yüksek başarı kazandığını? İşte sizler için İBB Atatürk Kitaplığından Mekteb-i Tıbbiye Şahane'nin tarihi fotoğrafları…

Sultan II. Mahmud'un Tıbhane-i Âmire adıyla kurduğu modern tıp fakültesinde, askerî ve sivil tabipler beraberce eğitim görürdü. Şehzadebaşı'ndaki mektepte yetişen talebeler; Gülhane'de saray bahçesinde inşa edilen ve bugün de binası hâlâ mevcut bulunan tatbikat hastanesinde staj görürdü.

Sultan II. Mahmud, 14 Mart 1827 yılında Avrupaî usulde ilk tıp fakültesini kurdu. Kuruluşu, her sene Türkiye'de tıp bayramı olarak kutlanır.

1847-1848 öğretim yılında hazırlık süresi dört, tıp ve cerrahî sınıfları altı yıl olarak belirlendi.

Viyana'dan getirtilen Doktor Karl Ambrose Bernard'ın dizayn ettiği mektep, 1839'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne adıyla anılmaya başladı. Sultan Abdülmecid, Mekteb-i Tıbbiye ile yakından alakalanır; sene sonundaki imtihanları bizzat takip ederdi.

İstanbul'daki tıp fakültesini Avrupa'nın dudak büktüğünü duyan Sultan Abdülmecid, 1847 yılında mezunları, Viyana'ya gönderdi. Buradaki meşhur hocaların huzurunda açık bitirme imtihanlarına girerek yüksek muvaffakiyet kazandılar. Böylece Osmanlı tabiplerinin, Avrupa ayarında tahsil gördüğü ispatlanmış oldu.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN