Arama

Sultan Alparslan'ın yıldırım komutanı Afşin Bey kimdir?

Selçuklular, gönül verdikleri İslam'ı yaymaya ve çoğalan nüfusa yeni yerleşim yerleri aramaya çalıştılar. Bu düşünceler içinde olan Selçuklu kumandanları, Anadolu'nun kilit noktalarını tespit ederek, akınlar tertiplediler. İşte Afşin Bey, tarih sahnesine bu fetih akınları ile çıktı. Gönlü cihad aşkı ile yanıp tutuşan Afşin Bey, Anadolu gazalarında şöhret kazanıp, buraların Türk yurdu olmasına ve İslamlaşmasına hizmet etti.

  • 1
  • 10
Afşin neresidir?
Afşin neresidir?

Afşin'in kuruluşunun Hititlere kadar uzandığı çeşitli kaynaklarca ifade edilir. Afşin, Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Bizans toprakları haline gelmiş, bölgeye zaman zaman Araplar hâkim olmuşlardır. 1071 tarihinde Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yerleşmeye başlayan Oğuz Türklerinin bölgeye yönelen kolu, Afşin Bey komutasında, Bizans egemenliğine son vererek, bölgede Selçuklu egemenliğini tesis etmişlerdir. Dulkadiroğulları Beyliği'nden sonra 1572 tarihinden itibaren Osmanlı egemenliğine giren Afşin, Elbistan ilçesine bağlı bir Bucak Merkezi iken, 1944 yılında ilçe merkezi olmuştur.

Malazgirt Zaferi tarihi hakkında 10 bilgi

  • 2
  • 10
Ashab-ı Kehf Külliyesi hakkında bilgi
Ashab-ı Kehf Külliyesi hakkında bilgi

Afşin yakınlarında en eski tarihi kalıntı, kente 7 km mesafedeki Eshabü'I-Kehf Külliyesi (Ashâb-ı Kehf Külliyesi)'dir. Eshabü'l-Kehf 'te kiliseden dönüştürülen bir cami ribat ve kervansaray yer almaktadır. Afşin -Elbistan ovasında eski zamanlardan beri her bakımdan önemli dört yerleşim merkezi vardı: Afşin (Arabissos, Efsûs, Yarpuz), Elbistan (Plasta), Hurman (Aromane, Rumman), ve Arıtaş (Hunu, Honion). Dini bakımdan önemli olan şehir Afşin idi.

  • 3
  • 10
Afşin ismi nereden geliyor?
Afşin ismi nereden geliyor?

1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu´da yerleşmeye başlayan Oğuz Türklerinin bölgeye yönelen kolu, Afşin Bey komutasında Bizans egemenliğine son vererek bölgede Selçuklu egemenliğini kurmuşlardır. Kentin şimdiki adı olan Afşin'in bölgeyi fetheden kumandanın isminden geldiği çeşitli kaynaklarca ifade edilir.

Selçuklular Anadolu'da varlıklarını küçük beylikler halinde sürdürmüşlerdir. Bu beyliklerin en önemlilerinden biriside Dulkadiroğulları Beyliği´dir. Dulkadiroğulları Beyliği'nin 1522 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmasıyla bu bölge Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Bu dönemde yapılan en önemli tarihi eser Pir Ali (Ulu) Camii´dir.

  • 5
  • 10
Afşin Bey kimdir?
Afşin Bey kimdir?

Selçuklu komutanlarından Afşin Bey'in Horasanlı bir Türkmen ailesinden geldiği bilinir. Pehlivanlığı ile de tanınan Afşin Bey'in tarih sahnesine çıkışı, on birinci yüzyıl başlarında Selçukluların Anadolu'ya yaptıkları büyük Malazgirt Zaferinin ön hazırlıkları mahiyetinde olan akınlarla başlar.

Sultan Tuğrul ve diğer büyük Selçuklu Devleti sultanları Alparslan ve Melik Şah devirlerinde, Anadolu'nun fethine aralıksız olarak devam edildi. Çağrı Bey komutasındaki Selçuklu akıncılarının Anadolu'ya yaptıkları ilk gaza ve kesif muharebelerinden sonra, Afşin Bey uzun müddet gazalardan uzak kaldıysa da, tekrar Selçukluların meşhur kumandanlarından biri olan Gümüştekin'in hizmetine girdi.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN