Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla askerleri ve üniformaları

Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla askerleri ve üniformaları

Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 19. yüzyılın en büyük görsel arşiviydi. Abdülhamid Han, bu fotoğraf koleksiyonuyla Osmanlı Devleti'nin büyük sınırları içerisinde ortaya çıkacak mukadderatı da düşünerek o günkü devletin durumunu kayıt altına aldı. Albümde yer alan fotoğraflardan bazılarını Osmanlı askerleri ve üniformaları oluşturuyordu. Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli güçlerinden biri ordusuydu. Peki, Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivine göre Osmanlı askerleri nasıl gözüküyordu?

Bahriye Silahendaz ve İtfaiye Kumandanı ferik saadetlu Mehmed Paşa

Osmanlı, beylik döneminde iken askeri gücü aşiret kuvvetlerinden oluşuyordu. Orhan Gazi devrinde ilk askeri teşkilat kuruldu. Buna göre Türk köylülerinden vergi muafiyeti ve seferde günde 2 akçe maaş verilmesi karşılığında yaya ve müsellem (süvari) adı altında bir askeri teşkilat oluşturuldu.

Osmanlı askeri teşkilatı ile ilgili kavramlar

Mühimmat-ı Harbiye Komisyonu reisi ferik saadetlu Ahmed Paşa

Osmanlı'da seferler artıp birlikler ihtiyaca cevap veremez hale gelince I. Murad döneminde kapıkulu ocakları kuruldu. Tam profesyonel askerler olan kapıkulları, yeniçeri, kapıkulu süvarileri ve topçulardan meydan geliyordu.

Bahriye Nazırı devletlu Hasan Hüsnü Paşa

Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı'nın en önemli güçlerinden biri ordusuydu. 17. yüzyıldan itibaren değişen askeri sistemlere ayak uydurmak için imparatorluğun son 300 yılını ise arayışlarla geçirdi.

Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları

Şura-yı Bahriye Reisi ferik atufetlu Mehmed Muzaffer Paşa

II. Mahmud'un 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasından sonra Asâkir-i Mansure-i Muhammediye adı altında yeni bir ordu kurdu. Padişahın fermanı ile yeni ordunun esasları tespit edildi. Fakat yine de yeni kurulan bu ordunun asker ihtiyacını karşılamada tam bir sistem yoktu. Maaş karşılığı 12 yıl askerlik yapılacaktı.

Tersane-i Amire memuru ferik saadetlu Şükrü Paşa

Üç yıl olan askerlik, Nizâm-ı Cedid döneminde dört katına çıkarıldı. Bu süre zarfında askerler evlilik dahil sivil hayattan uzak duracaktı. Savaş hali olmadığı dönemlerde her beş askerden birisi memleketi yakınsa 6 ay, uzaksa 8 ay sıla izni alabiliyordu.

Sultan Abdülhamid'in ilk kez sergilenen şahsi eşyaları

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN