Arama

Birinci Dünya Savaşı'nda rakamlarla Osmanlı ordusu

Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya faktörü neticesinde dâhil olduğu Birinci Dünya Savaşı, istatistiki verilere bakılacak olursa tam anlamıyla can ve mal kıyımıdır. İki grup da ellerinden gelenin fazlasını ortaya koymuşlar ve zayiat anlamında inanılmaz rakamlara ulaşmışlardır. İngiltere'nin 'bir buçuk yılda biter' diye planladığı ve ona göre de askeri-levazım hazırlığı yaptığı bu savaş, Osmanlı'nın Almanya safında savaşa dâhil olmasıyla bütün planları alt üst etmiştir. Peki, Osmanlı ordusu savaşa kaç askerle katılmış? Savaş esnasında kaç asker yaralanmış, hastalanmış ve şehit düşmüştür? Sonuç itibarıyla Osmanlı ordusunun savaş sonrası mevcudu kaç kişiye düşmüştür? İşte rakamlarla Osmanlı ordusu...

  • 1
  • 10
Savaşta Osmanlı ordusu kaç kişiydi?
Savaşta Osmanlı ordusu kaç kişiydi?

Savaşta 1914 ile 1918 yılları arasında Osmanlı ordusunun mevcudu 2.608.000'di.

  • 2
  • 10
Savaşta kaç kişi yaralandı?
Savaşta kaç kişi yaralandı?

Savaş esnasında 400.000 asker yaralandı.

  • 3
  • 10
Kaç kişi hastalandı?
Kaç kişi hastalandı?

Savaşta hasta olanların sayısı 835.000'di.

  • 4
  • 10
Kaç asker esir düştü?
Kaç asker esir düştü?

Savaşta 202.152 asker esir düştü.

  • 5
  • 10
Osmanlı askeri hangi devletlere esir düştü?
Osmanlı askeri hangi devletlere esir düştü?

Esirlerden 134. 477'si Çanakkale, Kanal, Filistin, Irak, Yemen ve Makedonya cephelerinde İngilizlere, 65.000'i Sarıkamış Doğu Anadolu ve Galiçya cephelerinde Ruslara, 2.000'i Çanakkale Cephesi'nde Fransızlara, 605'i Romanya cephesinde Romanyalılara, 100'ü ise Trablusgarp'ta İtalyanlara esir düşmüşlerdi.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN