Arama

Osmanlı'nın ilk fethettiği kale: Karacahisar

Eskişehir'de, Osman Bey tarafından fethedilip ilk hutbenin okutulduğu, ilk sikkenin basıldığı Karacahisar Kalesi, Osmanlı'nın kuruluş yıllarına ilişkin önemli bilgiler barındırır. Osmanlı'nın ilk fethettiği kale olması özelliğinin yanı sıra, konumu ve mimari özellikleri itibariyle de "Kastron" ya da "Kale Kent" olarak adlandırılan yerleşimlerin özelliklerini yansıtır. İşte Eskişehir'in güneybatısında bulunan Karacahisar Kalesi hakkındaki tarihsel bilgiler...

  • 1
  • 13
Osmanlı’nın ilklerinin yer aldığı kaledir
Osmanlı’nın ilklerinin yer aldığı kaledir

Osman Bey tarafından 1288'de Doğu Romalılardan (Bizans) fethedilip 1299'da ilk hutbenin okutulduğu, ilk sikkenin basıldığı Karacahisar Kalesi, Osmanlı'nın ilk fethettiği kaledir. Konumu ve mimari özellikleri itibari ile "Kastron" ya da "Kale Kent" olarak adlandırılan yerleşimlerin özelliklerini yansıtır.

  • 2
  • 13
Karacahisar Kalesi'nin tarihsel süreci
Karacahisar Kalesi'nin tarihsel süreci

Karacahisar Kalesi'nin tarihsel süreç içerisindeki oluşum ve değişim evreleri üzerine bugüne kadar yapılan çalışmalar önemli bazı veriler ortaya koymasına karşın, kalenin hangi dönemde inşa edildiği ve isimlendirilmesi hususunda belirsizlikler devam eder. Karacahisar Kalesi'nin Bizans döneminde bölgenin savunma hattında önemli hisarlardan birisi olduğu bilinmekle birlikte Bizans dönemi öncesinde kullanılıp kullanılmadığı yönünde herhangi bir bilgi yoktur.

  • 3
  • 13
Dorileon ve Miryokefalon savaşları
Dorileon ve Miryokefalon savaşları

Karacahisar Kalesi'nin de içerisinde yer aldığı Frigya bölgesi Orta Çağ boyunca Bizans İmparatorluğu ile Türkler arasında önemli bir stratejik nokta olarak tanımlanır. Karacahisar'a yaklaşık 7 km mesafede yer alan Dorileon ve Miryokefalon savaşları 11. ve 12. yüzyıllarda bölgedeki hâkimiyet mücadelelerini ortaya koyar. Bu savaşlar sonrasında Bizans'ın bölgedeki gücünün önemli ölçüde azaldığı ve hâkimiyet alanının oldukça daraldığı anlaşılır.

  • 4
  • 13
Bizans kalelerinin yıkılması ve dengelerin değişmesi
Bizans kalelerinin yıkılması ve dengelerin değişmesi

Özellikle Miryokefalon savaşı sonrasında II. Kılıçarslan ve Manuel Komnenos arasında yapılan anlaşma uyarınca Dorileon başta olmak üzere bölgedeki Bizans kalelerinin yıkılması bölgedeki hâkimiyet dengelerini tamamen değiştirmiştir.

  • 5
  • 13
Askeri ve siyasi yapıda değişiklikler
Askeri ve siyasi yapıda değişiklikler

1204 yılında İstanbul'un Latinler tarafından işgal edilmesi sonrasında Bizans İmparatorluğu'nun İznik kentini başkent olarak belirlemesi 13. yüzyılda bölgenin askerî ve siyasi yapısında kısmen de olsa değişikliğe sebep olmuştur.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN