Arama

Kazım Karabekir’in Ermeni işgaline karşı verdiği mücadele

Edirne'de vatan savunmasında esir, Doğu Cephesi'nde muzaffer bir kumandan, Gümrü'de ve Kars'ta diplomat, Gürbüz Çocuklar Ordusu'nun "yetimler babası", Milli Mücadele Meclisi'nde milletvekili, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir muhalif, İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan bir sanık… Tüm bu sıfatların sahibi olan Kazım Karabekir, Doğu'daki görevinde Ermenilere karşı hem askeri hem de siyasi bir mücadele verdi. Yazdığı bir mektupta şu sözleri kaleme almıştı: "Kadınlara, çocuklara ve yaşlı insanlara karşı işledikleri suçları görmemek ve onları lanetlememek mümkün değil…"

  • 1
  • 14
‘ŞARK FATİHİ’ KAZIM KARABEKİR KİMDİR?
‘ŞARK FATİHİ’ KAZIM KARABEKİR KİMDİR?

◾ İstanbul'da başladığı ilköğrenimini jandarma subayı olan babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Van, Harput ve Mekke'de tamamladı.

◾ Orta öğrenimini İstanbul'da Fâtih Askerî Rüşdiyesi ile Kuleli Askerî İdâdîsi'nde gördü ve 1902'de Harp Okulu'ndan, 1905'te de Harp Akademisi'nden mezun oldu.

  • 2
  • 14
RUM VE BULGAR ÇETELERİNE KARŞI BAŞARI GÖSTERDİ
RUM VE BULGAR ÇETELERİNE KARŞI BAŞARI GÖSTERDİ

◾ Enver Bey'le birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır ve İstanbul şubelerinin açılışında görev aldı.

◾ II. Meşrutiyet'in ilânından sonra 19 Kasım 1908'de Edirne'deki 3. Piyade Tümeni kurmay başkanlığına getirildi.

  • 3
  • 14
EDİRNE SAVUNMASI SIRASINDA ESİR DÜŞTÜ
EDİRNE SAVUNMASI SIRASINDA ESİR DÜŞTÜ

1910'da Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı. 27 Nisan 1912'de binbaşılığa terfi etti ve Balkan Savaşı'na katıldı.

◾ 1913 yılında Edirne savunması sırasında Bulgarlara esir düştüyse de aynı yıl imzalanan antlaşma üzerine serbest bırakıldı.

Kazım Karabekir'in tarihe şerh düşen 14 hatıratı

  • 4
  • 14
SAVAŞ CEPHELERİNDE GEÇEN BİR ÖMÜR
SAVAŞ CEPHELERİNDE GEÇEN BİR ÖMÜR

◾ Tümeniyle birlikte Çanakkale Savaşı'na katıldı, Kerevizdere'de Fransızlara karşı savaştı ve başarılarından dolayı albaylığa terfi etti.

◾ 10 Kasım 1915'te Irak'ta bulunan Altıncı Ordu kumandanlığına tayin edilen Colmar von der Goltz Paşa'nın kurmay başkanı vekili olarak Bağdat'a gönderildi ve 1916'da 18. Kolordu kumandanlığına getirildi.

  • 5
  • 14
ERMENİLERLE MÜCADELE İÇİN DOĞU’DA GÖREVLENDİRİLDİ
ERMENİLERLE MÜCADELE İÇİN DOĞU’DA GÖREVLENDİRİLDİ

◾ Rusların savaştan çekilmesinden sonra bölgede tedhiş faaliyetlerini arttıran Ermenilerle mücadele etmek üzere 31 Aralık 1917'de Üçüncü Ordu'ya bağlı 1. Kafkas Kolordusu kumandanlığına tayin edildi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN