Arama

Kanuni Kudüs’e nasıl hizmet etti?

Kudüs, İslam'ın ilk kıblesi, Müslümanlar için üç mübarek beldeden biri ve Miraç hadisesinin başlangıç noktası… Peki, Kanuni Sultan Süleyman'ın bu mukaddes şehre nasıl hizmet ettiğini biliyor musunuz? Kudüs'ün harap halinin haberini alan Kanuni, "Dimesünler ki çok hazîne gider / Bir içim suyı bin hazîne değer" diyerek derhal şehrin ihya edilmesini emretmiş, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan sakınmamıştı. Onun Kudüs'e verdiği hizmetleri sizlerle buluşturuyoruz.

  • 1
  • 17
KANUNİ KUDÜS’ÜN İHYA EDİLMESİ EMRİNİ VERDİ
KANUNİ KUDÜS’ÜN İHYA EDİLMESİ EMRİNİ VERDİ

İslam'ın ilk kıblesi, üç mübarek beldeden biri ve Mirâc'ın başlangıç noktası olan Kudüs, Müslümanların kendisine verdikleri değer nispetinde, hizmet de ettikleri bir şehir. İslâm kültürü içerisinde daima önemli olan bu şehrin ihyası için, geçmişte ecdadımız büyük hizmetler verdi.

Şehrin harap halinin haberini alan Kanuni, "Dimesünler ki çok hazîne gider / Bir içim suyı bin hazîne değer" diyerek; derhal şehrin ihya edilmesini emretti.

  • 2
  • 17
ESİR ŞEHİR KUDÜS’ÜN OSMANLI’DAKİ MAHİYETİ
ESİR ŞEHİR KUDÜS’ÜN OSMANLI’DAKİ MAHİYETİ

Kanun'nin Kudüs'e verdiği hizmeti, Na'îmî satır satır kaleme alarak, Feza'îl-i Kuds başlığı altında topladı. Günümüz Türkçesine "Kudüs'ün Fazileti" adıyla çevrilen bu kitap, Kudüs'ün tarihine ışık tutan nadide bir eser.

Feza'îl-i Kuds, bugün işgal altındaki esir şehir Kudüs'ün bizim için mahiyetini anlatacak bu kitap, Osmanlı dönemindeki Kudüs'e ışık tutuyor.

  • 3
  • 17
KUDÜS'ÜN TARİHİNİ NA’ÎMÎ YAZDI
KUDÜS'ÜN TARİHİNİ NA’ÎMÎ YAZDI

Na'îmî mahlaslı Çeşmecizâde Ni'metullah Çelebi tarafından kaleme alınan bu eser, Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki Kudüs hizmetlerini şiirsel bir dille anlattı ve aslında Kudüs'ün tarihini yazarak geçmişe adeta bir ışık tuttu.

Yaklaşık 20 yıl boyunca Kudüs'te görev yapan Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kudüs'te yapılan hizmetlerin yanı sıra Kudüs'ün faziletlerini, Mescid-i Aksa'nın ilk yapılışından itibaren kaç kez harap ve ihya olduğunu da tüm öyküsüyle kaleme alıyor.

  • 4
  • 17
KUDÜS’TE BİR ‘DEVR-İ SULTAN SÜLEYMAN’
KUDÜS’TE BİR ‘DEVR-İ SULTAN SÜLEYMAN’

Na'îmî kaleme aldığı eserin ilk kırk sayfasında, Kudüs'ün tarihini özetliyor. Ardından kendi devrindeki Kudüs'ü anlatmaya başlayan Na'îmî'nin ilk sözleri Kanuni Sultan Süleyman'ın methi üzerine oluyor.

Bölümün başlığında Kanuni'yi, Rahman'ın gölgesi, yedi iklimin padişahı, kara ve denizin sultanı olarak övüyor.

  • 5
  • 17
‘SUYA MUHTAÇ OLUP O ŞEHR-İ ŞERİF’
‘SUYA MUHTAÇ OLUP O ŞEHR-İ ŞERİF’

Kanuni'nin yaptığı seferlere değindikten sonra Na'îmî, sözü Kanuni'nin yaptırdığı nadir eserlere getiriyor ve nazarını Kudüs'e çevirmesini şu beyitlerle dile getiriyor:

"Hassa Kuds-i Şerif'e ol server
İtdi 'ayn-ı 'adalet ile nazar

Suya muhtaç olup o Şehr-i Şerif
Teşnelik ehlin itmiş –idi za'rif

Yağdı baran-ı lutf u ihsâni
İtdi seyrâb-ı gül gibi ânı

Çekdi etrâf-ı Beyt-i Makdis'e sür
İtdi günden güne ânı ma'mûr"

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN