Arama

İslam'da hayvana eziyetin cezası neydi?

Peygamber Efendimiz'den önce, zayıf insanlara ve kadınlara bile değer verilmiyordu. Böyle bir toplumda hayvanların hiç dikkate alınmayacağı aşikardır. Zavallı hayvanlar hem insanlara hizmet ediyor hem de bin bir çile ve ıztırap içinde yaşıyorlardı. Rasulullah gelince onlar da zulümden kurtulup rahata erdiler. Hayvanların günlük hayatımızda önemli bir yer işgal ettiği, dünyayı adeta onlarla paylaştığımız, bu sebeple hayvanlara karşı da bazı sorumluluklarımızın olduğu bir gerçektir. Peki, İslam'da hayvan hakları nelerdir?

  • 1
  • 13
HAYVANLARIN KEYFÎ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMESİ YASAKLANDI
HAYVANLARIN KEYFÎ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMESİ YASAKLANDI

İslam'da hayvanların sebepsiz yere, keyfî bir şekilde öldürülmesi yasaklandı. Bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyruluyordu:

"Kim bir serçeyi boş yere, sırf eğlence olsun diye öldürürse, kıyâmet günü o serçe feryâd ederek Allâh'a şöyle seslenir:

«–Ey Rabb'im! Falan kişi beni gereksiz yere öldürdü, herhangi bir fayda için öldürmedi»."

(Nesâî, Dahâyâ, 42)

  • 2
  • 13
İSLAM, HAYVANLARA MERHAMETLE MUAMELE ETMEYİ EMREDER
İSLAM, HAYVANLARA MERHAMETLE MUAMELE ETMEYİ EMREDER

İslâm, hayvanlara merhametle muamele etmeyi, onlara eziyet verici davranışlardan kaçınmayı emreder.

Bir zât:

"−Yâ Rasûlâllah, ben koyun keserken ona acıyor, merhamet ediyorum." demişti. Allah Rasûlü -sallâllahu aleyhi ve sellem- iki defa:

"−Koyun bile olsa bir canlıya merhamet edersen Allah da sana merhamet eder." buyurdular. (Ahmed, III, 436; Hâkim, IV, 257)

Yine Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

"Bir kuşu (gıdâ ihtiyâcı sebebiyle) keserken bile olsa, kim merhamet ederse, Allah da ona kıyâmet günü merhamet eder." (Taberânî, Kebîr, VIII, 234/7915; Beyhakî, Şuab, VII, 482)

  • 4
  • 13
PEYGAMBERİMİZİN DEVEYE KARŞI ŞEFKATİ
PEYGAMBERİMİZİN DEVEYE KARŞI ŞEFKATİ

Bir gün Allah Rasûlü -sallâllahu aleyhi ve sellem- Ensâr'dan bir kimsenin bahçesine uğramış, orada bir deve görmüştü. Deve, Peygamber Efendimiz'i görünce inledi ve gözlerinden yaşlar aktı. Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem-, devenin yanına gitti, kulaklarının arkasını şefkatle okşadı. Deve sâkinleşti. Bunun üzerine Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem-:

"–Bu deve kimindir?" diye sordu. Medîneli bir delikanlı yaklaştı ve:

"–Bu deve benimdir ey Allâh'ın Rasûlü!" dedi. Fahr-i Kâinât Efendimiz:

"–Sana lûtfettiği şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin, kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikâyet ediyor." buyurdu. (Ebû Dâvûd, Cihâd, 44/2549)

  • 5
  • 13
HAYVANLARA NASIL DAVRANMALIYIZ?
HAYVANLARA NASIL DAVRANMALIYIZ?

Sevâde bin Rebî -radıyallahu anh- şu muhteşem incelik ve merhamet misâlini nakleder:

"Peygamber Efendimiz'in huzûr-i âlîlerine çıkıp bir şeyler istedim. Bana birkaç tane (3 ile 10 arasında) deve verilmesini söyledi. Sonra da şu tavsiyede bulundu:

«–Evine döndüğün zaman hâne halkına söyle, hayvanlara iyi baksınlar, yemlerini güzelce versinler! Yine onlara tırnaklarını kesmelerini emret ki hayvanları sağarken memelerini incitip yaralamasınlar!»" (Ahmed, III, 484; Heysemî, V, 168, 259, VIII, 196)

Yine Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem- koyun sağan bir şahsa rastlamışlardı. Ona:

"–Ey filân! Hayvanı sağdığında yavrusu için de süt bırak!" buyurdular. (Heysemî, VIII, 196)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN