Arama

İslam uygarlığında eğitime dair 22 ilginç bilgi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in, camileri öğrenimin birincil mekanı haline getirdiğini biliyor muydunuz? Peki ya, İslam uygarlığında okulların gelişmesiyle ortaya çıkan dört farklı okul türünün özelliklerini? Veya Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da kurduğu külliyelerle bugün "kampüs" olarak adlandırdığımız eğitim kurumunun temellerini attığını? İslam uygarlığında eğitime dair 22 ilginç bilgiyi siz Fikriyat okuyucularıyla buluşturuyoruz.

  • 1
  • 22
BİN YIL ÖNCE TEMELİ ATILAN EĞİTİM
BİN YIL ÖNCE TEMELİ ATILAN EĞİTİM

Bundan bin yıl önce, İslam coğrafyasında okul görevini camiler yerine getiriyordu.

Cami, hem ibadet hem de öğrenme yeri olduğu için, din ve bilim arasında çok belirgin bir ayrım bulunmuyordu.

  • 2
  • 22
DİN VE BİLİM BİRLİKTE İLERLİYORDU
DİN VE BİLİM BİRLİKTE İLERLİYORDU

Dersler arasında fen bilimleri de yer aldığından, din ve bilim herhangi bir sorun olmaksızın yan yana yaşatılıyordu.

Danimarkalı tarihçi Iohannes Pedersen'e göre, "öğrenme ve din arasında yakın bir bağ bulunuyordu. Kendisini bunların her ikisine adayanlar manevi tatmin bulmakta ve kulluk hissini yaşamaktaydı. Bu birliktelik sadece bilginleri yoksun kimselerle yan yana getirmiyor aynı zamanda bu tür insanlara yardım etme arzusu uyandırıyordu."

  • 3
  • 22
CAMİ KURULAN HER YERDE EĞİTİM BAŞLARDI
CAMİ KURULAN HER YERDE EĞİTİM BAŞLARDI

Camiyi öğrenimin birincil mekânı haline getiren Peygamber Efendimiz (sav), camileri tek tek dolaşarak buralarda eğitim verir yahut da eğitim faaliyetlerine nezaret ederdi.

Cami kurulan her yerde temel eğitim başlardı.

  • 4
  • 22
HER KABİLEYE BİR ÖĞRETMEN ATANIRDI
HER KABİLEYE BİR ÖĞRETMEN ATANIRDI

Ayrıca, Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) her bir kabileye o dönemde "ilim ehli" anlamına gelen "Ehlü'l İlm" adlı Kur'an-ı Kerim öğretmenleri gönderirdi.

Bu, eğitimin her yere yayılması ve bu gezgin öğretmenlerin hayatlarını mutmain bir şekilde yaşamaları demekti.

10'uncu yüzyılda yaşayan coğrafyacı, tüccar ve gezgin İbn Havkal, Palermo'da üç yüz kadar ilkokul öğretmeni saydığını nakleder.

  • 5
  • 22
OKULLAŞMA EĞİLİMİ GİDEREK ARTTI
OKULLAŞMA EĞİLİMİ GİDEREK ARTTI

Hz. Muhammed'in (sav) yaşadığı 7'nci yüzyılda Medine'de dokuz tane cami bulunuyordu.

Buradaki ilkokul, 653 yılında faaliyetlerine başladı ve okullaşma düşüncesi bir anda çığ gibi büyüdü.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN