Arama

II. Murad Osmanlı'nın ikiye bölünmesini nasıl önledi?

Fetret Devri'nin 1413'te Çelebi Mehmed'in tahta geçmesiyle bittiği söylenirse de Osmanlı İmparatorluğu, kargaşa ortamından ancak İstanbul'un fethiyle kurtulabilmişti. Bu süre içerisinde Bizans'ın kışkırtmasına kapılarak isyan eden şehzadeler, Osmanlı'nın ikiye ayrılmasına neden oluyordu. Fakat II. Murad'ın akıllıca hamleleriyle bu durumun önüne geçildi. Peki, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması nasıl önlendi?

Timur'un Anadolu'yu istilası ile karışan ve dağılmaya yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu, Çelebi Mehmed'in gayretleri ile bir nebze kendisini toparlamıştı. Ancak onun 1421 yılında ölümüyle Osmanlı tekrar kargaşaya gömüldü ve bölünmenin eşiğine geldi. Hem Osmanlı tahtı için başka rakipler çıktı hem de Karaman, Candar, Germiyan, Saruhan ve Menteşe gibi beylikler ayaklanarak Osmanlı topraklarını işgal ettiler. Devlet, 1402'deki duruma geri dönülmüştü.

Bizans da saltanat değişikliğinin ilk günlerindeki kargaşadan istifade ederek, II. Murad'dan bir menfaat koparmaya çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayınca II. Murad'ın amcası Mustafa Çelebi'yi İzmiroğlu Cüneyd Bey ile birlikte Gelibolu'da karaya çıkardı. Mustafa Çelebi, Yıldırım Bayezid'in gerçek oğlu olmasına rağmen 'Düzmece' olarak zikredilmişti. Tarihi takvimlerde ise kroniklerde 'Düzmece olarak bahsedilen Mustafa Çelebi'nin Yıldırım'ın oğlu olduğu belirtilir.

Gelibolu'ya çıkan Mustafa Çelebi'ye geçtiği yerlerin halkı itaat etti. Kısa sürede Rumeli'deki halkın yanı sıra askerler de onun padişahlığını tanıdılar. Rumeli'nin kısa sürede Mustafa Çelebi'ye iltihakının sebebi II. Murad'ın 18 yaşında olması idi.

Mustafa Çelebi'nin, Rumeli'de hâkimiyet kurduğu Bursa'da duyulunca Veziriazam Bayezid Paşa ona karşı gönderildi. Ancak Edirne yakınlarında Sazlıdere denilen bataklık arazide iki taraf karşılaştığında, veziriazamın yanındaki kuvvetler Mustafa Çelebi'ye katıldılar. Bu hadise sonrasında Rumeli'nin önde gelen beyleri de gelerek onun etrafında toplandılar. Edirne ve Serez'de Mustafa Çelebi adına para bastırdı.

Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri'ndeki gibi Anadolu ve Rumeli olmak üzere ikiye bölünmüştü. Rumeli'de durumunu sağlamlaştıran Mustafa Çelebi, Cüneyd Bey'in teşvikleriyle Anadolu'ya geçerek, Bursa'ya doğru ilerledi. Ulubat suyu kenarında iki ordu karşılaştı.

Mustafa Çelebi'nin kuvvetleri fazla olduğu için II. Murad'ın veziri Hacı İvaz Paşa, harp hileleri ile ordusunu dağıtmaya çalıştı. Rumeli'nin önde gelen akıncı beylerinden Mihaloğlu Mehmed Bey, gece yarısı Mustafa Çelebi'nin yanında yer alan Rumeli beyleri ile görüşerek onları II. Murad'ın yanına çekti. Hacı İvaz Paşa, Cüneyd Bey'i de Mustafa Çelebi'den ayırdı. Yanındaki askerilerin çoğu ayrılan Mustafa Çelebi, Gelibolu'ya geçtiyse de Cenevizlilerden gemi temin eden II. Murad'ın kuvvetleri, onun peşini bırakmayarak takip ederek Tunca vadisinde Kızılağaç Yenicesi'nde yakaladılar. Bazı kaynaklar ise onun Eflak'a kaçtığını, daha sonra Selanik'e geri dönerek 1430'a kadar mücadeleye devam etiğini belirtirler.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN