Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Halifeliğin kaldırıldığı haberine Abdülmecid’in söylediği ilk söz

Halifeliğin kaldırıldığı haberine Abdülmecid’in söylediği ilk söz

Osmanlı Devleti'nin 4 asır boyunca sürdürdüğü hilafet makamı, 1924 yılında alınan bir kararla sonlandırıldı. İslam alemini birleştiren bu makamın ilga edilmesi, özellikle Müslüman sömürgeleri olan emperyalist devletlerin işine geliyordu. Halifeliğin kaldırılması, geçmişten günümüze daima tartışılan bir konu oldu. Ancak Halife Abdülmecid Efendi'nin bu haberi nasıl aldığı, o gün nelerin yaşandığı hiç konuşulmadı. İslam'ın son halifesi Abdülmecid Efendi, hilafetin ilgası haberine ne tepki verdi? Hanedan üyeleri ile birlikte saraydan nasıl çıkarıldı?

 • 1
 • 24
408 YILLIK HİLAFET MAKAMI BİR KARARLA SONA ERDİ
408 YILLIK HİLAFET MAKAMI BİR KARARLA SONA ERDİ

Yavuz Sultan Selim'in Memluk ordularını mağlup edişinin ardından devraldığı ve Osmanlı'nın 4 asır boyunca sürdürdüğü hilafet makamı, TBMM'de alınan bir kararla 1924 yılında çıkarılan bir kanunla sonlandırıldı. Bu makamın başındaki isim Halife Abdülmecid Efendi idi.

Abdülmecid Efendi, 19 Kasım 1922 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife seçilmişti. Kendisine bütün İslam halifelerinin haiz olduğu "emîrü'l-mü'minîn" unvanı yerine "halîfe-i Müslimîn" unvanı verilmişti.

 • 2
 • 24
CUMHURİYET’İN İLANI İLE GÜNDEME GELDİ
CUMHURİYET’İN İLANI İLE GÜNDEME GELDİ

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilince hilafet ve halifenin durumu yeniden gündeme geldi. Gazetelerde halifenin istifa edeceğine dair haberler çıktı.

Bizzat Abdülmecid Efendi tarafından yalanlanan bu dedikodular üzerine kamuoyunda meşrutî idare ve halifeliğin devamı konusunda leh ve aleyhte tartışmalar başladı.

 • 3
 • 24
‘BUNDAN ANCAK İNGİLİZLER MEMNUN KALIR’
‘BUNDAN ANCAK İNGİLİZLER MEMNUN KALIR’

Mecliste hilafetin ilgası ve hanedanın yurt dışına çıkarılmasına dair kanun teklifi müzakere edildi.

Ali Fethi Bey'in başkanlığında toplanan meclis, "böyle bir hareketin İslam âlemini üzeceği, bundan ancak İngilizlerin memnun kalacağı ve hilafetin Türkiye için lüzumlu bir müessese olduğu" yolundaki itirazlara rağmen, 3 Mart 1924 tarihinde halifeliği kaldıran ve Osmanlı hanedanını yurt dışına çıkarmayı öngören kanunu kabul etti.

 • 4
 • 24
‘MÜSLÜMAN SÖMÜRGELERİ OLANLARIN İŞİNE GELSE GEREK’
‘MÜSLÜMAN SÖMÜRGELERİ OLANLARIN İŞİNE GELSE GEREK’

Ünlü roman yazarı Kemal Tahir, İttihatçı-Kemalist kapışmasının son çekişmesini ele aldığı Kurt Kanunu romanında hilafetin kaldırılmasına dair şu cümlelere yer verir:

"Halifeyi İngilizler alıp gittiler de halifeliğini neden sürdürmediler? Bu halifeliğin kaldırılması işi, görünürde, bizden çok Müslüman sömürgeleri olan büyük devletlerin işine gelse gerek… Halifelik sürüp çıkarılırken, Fener Patrikhanesi'nin İstanbul'da bırakılmasına akıl erdirmek zordur."

 • 5
 • 24
‘BEN BU MİLLETE NE FENALIK ETTİM?’
‘BEN BU MİLLETE NE FENALIK ETTİM?’

Meclis'in aldığı kararın ardından, Halife Abdülmecid'in bulunduğu Dolmabahçe Sarayı sivil memurlar tarafından kordon altına alındı. Sarayın dışarıyla bağlantısını sağlayan telefonları kesildi, santrale ise el konuldu.

Daha sonra hilafet makamının ilga edildiği haberi Halife Abdülmecid'e bildirildi. Halife Abdülmecid'in bu haber üzerine söylediği ilk söz "Ben bu millete ne fenalık ettim?" oldu.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN