Arama

Darüşşifa nedir, darüşşifanın tarihi

Anadolu ve Selçuklularda sağlık hizmeti sunan darüşşifalar, asırlar boyunca varlığını sürdürdü. Peki, darüşşifa kısaca nedir, darüşşifaların tarihi nasıldır ve nasıl adlandırılmıştır, Anadolu ve Osmanlı darüşşifaları hangileridir? İşte tüm bu soruların cevabı sizlerle...

  • 1
  • 12
Darüşşifa nedir?
Darüşşifa nedir?

Darüşşifalar en basit tanımıyla "halka sağlık hizmeti sunulduğu yerler"dir. Lakin burada tıp eğitimi verilmesi, bitkisel ilaçlar için bitki yetiştirilmesi, hastaların ve hekimlerin beslenmesi gibi birçok faaliyet de yapılmaktaydı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde övgüyle söz ettiği Darüşşifa

  • 2
  • 12
Darüşşifalar nasıl adlandırıldı?
Darüşşifalar nasıl adlandırıldı?

Anadolu'da darüşşifalar birçok isimde zikredilmekteydi. "Şifahane", "maristan", "bimaristan", "darussıhha", dârulâfiye", " me'menülistirahe", "darüttıb" gibi birçok isimle anılsa da darüşşifalar aynı anlama gelmekteydi. " XII. Hicri asırda İstanbul'da Haseki Bimarhanesi'nden başka akıl hastanesi yani tımarhane yoktu, Evliya Çelebi bu bimarhaneyi 'Dârülcûnûn Bimarhanesi' diye adlandırarak diğerlerinden ayırıyordu, şu halde 'bimarhane' tabirini 'hastahane' tabiriyle eş tutmak gerekir.

İlk sıhhi müessese 'Fatih Darüşşifası'nın akıbeti

  • 3
  • 12
Darüşşifaların işlevleri nelerdi?
Darüşşifaların işlevleri nelerdi?

Halk sağlını düşünen bu kurumlar din, dil, ırk farkı gözetmeden tedavi uygulardı. Bu kurumların vakıf destekli olması hasebiyle hastaların tedavisi ile ilgili bitkisel drogların yetiştirilmesi ile de ilgileniyorlardı. Eskiden beri geleneksel tıp eğitimi olarak bilinen usta-çırak ilişkisi burada da devam etmekteydi. Burada verilen icazet (diploma, meslekî belge) müderris (hoca) adına düzenlenirdi. Bunun sebebi bu müesseselerin daha kurumsallaşamamış olmasıydı.

  • 4
  • 12
Darüşşifaların işleyişi nasıldı?
Darüşşifaların işleyişi nasıldı?

Darüşşifaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilmek için Ortaçağ İslam medreselerinin nasılbir sistem içinde devam ettiğini bilmek gerekir. İki ana eksende devam eden medrese eğitimi "1. Ulûm ul ava'il ( matematik, astronomi, fizik, gramer, felsefe, tıp)'i içeren ve bu çeşit eğitimin gerçekleştiği medreselerdi. "Dâr ül-ilm medreseleri" olarak bilinir. 2. İslâmî ilimlerle(usul, fıkıh, hadis) yani ilahiyatla ilgili olan eğitimin yapıldığı medreselerdi." Bunların yanında çeşitli ilimlerin bir arada okutulduğu medreselerde bulunmaktaydı.

  • 5
  • 12
Selçuklu'dan Osmanlı'ya
Selçuklu'dan Osmanlı'ya

Anadolu Selçuklu döneminde, yapılan Sivas'taki darüşşifalar Kayseri'deki Gevher Nesibe Darüşşifa ve Medresesi gibi ilk medreselerden sonra Beylikler döneminde sadece İlhanlılar'ın Amasya'da yaptırdığı Darüşşifa bilinir bunun dışında genel mimari yapılar Osmanlı'ya tevarüs eder ve miras aldıkları darüşşifaları kullanmaya devam etmişlerdir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN