Arama

Aşiret Mektebi nedir? Aşiret Mektebi neden kuruldu?

Osmanlı, aşiret çocuklarını İstanbul terbiyesiyle yetiştirmeyi istemiş; bu nedenle de Aşiret Mektebi'ni kurmuştu. Bu sayede mahalli dili konuşan memurlar olarak memleketlerine dönüşte halifeye sadakatle hizmet edecekler, propagandalara aldanmayacaklardı. İlk zamanlarda Arap Aşiretlerinin çocuklarına eğitim veren okul, daha sonra diğer aşiret reislerinin isteğiyle Doğu Anadolu ve Arnavutluk bölgelerini de kapsamıştı. Peki, Aşiret Mektebi açılış amacını gerçekleştirebildi mi?

  • 1
  • 9
AŞİRET MEKTEBİ NEDİR?
AŞİRET MEKTEBİ NEDİR?

Osmanlı Devleti, aşiret çocuklarını İstanbul terbiyesiyle yetiştirmeyi istemiş; bunun için aşiret mektebini kurmuştu.

Böylece mahalli dili konuşan memurlar olarak memleketlerine dönüşte halifeye sadakatle hizmet edecekler, propagandalara aldanmayacaklardı.

Sultan II. Abdülhamid'in emriyle, 1892 yılında Kabataş'ta Ömer Avni Efendi Mahallesi'nde Taşmerdiven Sokağı'ndaki binasında eğitime başladı.

Bu binada bir yıl faaliyet gösteren okul daha sonra Kabataş'taki Esma Sultan Konağı'na taşınmış ve 1907 yılına kadar burada eğitime devam etmişti.

Aşiret Mektebi, Osmanlı Devleti içerisindeki Arap Aşiretlerine mensup çocukların eğitimi ve devlete bağlılığını güçlendirmek için tesis edilen, direkt saraya bağlı özel bir eğitim kurumuydu.

Başlangıçta sadece Arap Aşiretlerine bağlı çocuklara eğitim veren kurum daha sonra, farklı milletlere ait aşiret çocuklarına da eğitim verdi.

  • 4
  • 9
AŞİRET MEKTEBİ NEDEN KURULDU?
AŞİRET MEKTEBİ NEDEN KURULDU?

Aşiret Mektebi'nde, aşiret reislerinin çocuklarına Türkçe öğretmek, hilafete, saltanata ve Osmanlı Devleti'ne sadakatlerini artırarak, bulundukları coğrafyaya döndüklerinde, devlet için hizmette bulunmaları amaçlanmıştı.

Sultan II. Abdülhamid'in bu mektepler özel ilgilendiği, gazeteler vasıtasıyla talebelere selam gönderdiği bilinir.

  • 5
  • 9
MEKTEBİN KURULUŞ AMACI NEYDİ?
MEKTEBİN KURULUŞ AMACI NEYDİ?

Aşiret Mektebi'nin kuruluş amacına bakıldığında, Fransız İhtilali sonrası Avrupa devletlerinin Osmanlı'yı parçalamak için farklı milletlere mensup Müslüman unsurları tahrik etmesi ve devlet aleyhinde kullanma isteğine karşı tedbir amacıyla bir bağ tesis olduğu görülüyordu.

Aşiret reisleriyle saray arasında oluşturulması amaçlanan bu bağın Aşiret Mektebi vasıtasıyla kurulabileceği, mektepte okuyacak çocukların Türkçe öğrenerek Osmanlı kültürüyle daha yakından temasa geçecekleri ve kendilerinde Osmanlılık, Osmanlı birliği şuurunun gelişeceği düşünülmüştür.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN