Arama

Arşiv fotoğraflarıyla Osmanlı döneminde öğrenciler

Osmanlı döneminde ilim ve eğitim oldukça önemliydi. Medreselerde okula başlayan öğrenciler çeşitli kademelerde eğitimlerine devam ederdi. Osmanlı'da çocuk herhangi bir mevsimde okula başlardı. Ancak üç aylar, kandil geceleri gibi kutlu sayılan bir zaman ya da Pazar veya Perşembe günlerinden biri tercih edilirdi. Bu talebeler özel törenlerle okula başlardı. Öyle ki bazı mekteplerde talebelere aylık ücret ödenirdi. Tarihi arşivden fotoğraflarla Osmanlı dönemindeki öğrencileri sizlerle buluşturuyoruz.

Medreseler, Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra kurmuş oldukları Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde de en önemli ve ünlü eğitim-öğretim kurumları oldu.

Gerek ilmiye mensuplarının yetiştirilmesi ve gerekse devletin değişik kadrolarına kalifiye elemanlar hazırlanması görevini üstlenmişlerdi.

Medreselerde okuyan öğrenciler ise öğrenimIerine göre üç kısımdan meydana gelmekteydi; softa, danişmend ve muid. Genellikle yatılı olan öğrenciler bir miktar harçlık alırlar, mezun olanlar ise bir bekleme döneminden sonra müderris veya bir başka görevle tayin edilirlerdi.

Medresede dersler müderrisler tarafından verilirdi. Genellikle ders işleniş usulü müderrisin dersi anlatması esasına dayanıyordu.

*Köy ilk mektebi öğrencileri terviye-i bedeniye dersinde

Bu medreseler asırlar boyunca memleketin din, hukuk ve irfan hayatı için birçok değerli alim yetiştirdi. Dönemin bu okulları devletin her tarafına yayılarak eğitim sistemini geliştirdi.

*Eminönü, Yeni Camii Hünkar mahfili altından geçen öğrenciler

Osmanlı'da ilköğretim kısmına denk gelen okullar ise sıbyan mektepleriydi. Padişahlar veya vezirler tarafından yaptırılmış büyük camilerin veya külliyelerin de birer mektebi bulunurdu.

Genel olarak çocuklar 4-5 yaşına gelince ailesinin durumuna uygun olarak "Amin Alayı" denilen özel bir törenle okula başlatılırdı.

*Osmanlı'daki Ermeni öğrenciler

Osmanlı Devleti'nde geleneksel öğretim kurumlarından biri olan dârüttalîm, taş mektep, mahalle mektebi gibi adlarla da anılan sıbyan mektepleri dinî bilgilerin öğretildiği kurumlardı. Dinî bilgileri öğrenmek için ilk aşama Besmele'yi öğrenmekti.

Bed'-i Besmele ise "Besmele'ye başlamak" anlamına gelir. Osmanlı Devleti'nde çocuklar dört veya beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen törene "Bed'-i Besmele" veya tören sırasında okunan dualara "âmîn" denildiği için "Âmîn Alayı" adı verilmişti.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN