Arama

Anadolu tarihine ışık tutan Sis Seyahatnamesi

Bir sahaf dükkânı sahibinin hurdacıdan satın aldığı birkaç kitap ile başladı Sis Seyahatnamesi'nin bir asır önceden günümüze uzanan yolculuğu. Bu eser, Osmanlı döneminde devlet adamı, hattat ve yazar olarak bilinen Ahmet Nazif Efendi'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı bir seyahatnameydi. 1908 yılında, Kayseri'den Adana'ya yapılan bir yolculuğu konu alan eserde, Anadolu şehirlerine dair birbirinden değerli bilgiler yer alıyor. Sis Seyahatnamesi ve müellifi Ahmet Nazif Efendi'ye dair ilginç detayları derledik.

  • 1
  • 11
TESADÜFEN KEŞFEDİLEN ESER: SİS SEYAHATNAMESİ
TESADÜFEN KEŞFEDİLEN ESER: SİS SEYAHATNAMESİ

Kayseri'de bir sahaf dükkânı sahibinin, hurdacıdan satın aldığı kitaplardan birinin içinde, Osmanlıca bir el yazmasına rastlandı.

Ahmet Nazif Efendi'ye ait olduğu tespit edilen ve bugüne dek varlığı bilinmeyen bu eser, Kayseri Belediyesinin yayımladığı dergi ile gün yüzüne çıkmıştı.

  • 2
  • 11
KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ BÜYÜK
KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ BÜYÜK

Osmanlı devlet adamı, hattat ve yazar Ahmet Nazif Efendi'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı "Sis Seyahatnamesi", 1908 yılında Kayseri'den Adana'ya yapılan bir yolculuğu anlatıyor.

Anadolu şehirlerinin o dönemdeki sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin verdiği bilgiler nedeniyle oldukça kıymetli olan bu eser, bir devlet adamının gözünden Osmanlı'daki toplumsal ve kültürel yapıyı, coğrafyayı anlatıyor.

  • 3
  • 11
AHMET NAZİF EFENDİ KİMDİR?
AHMET NAZİF EFENDİ KİMDİR?

Ahmet Nazif Efendi 1860 yılında, Türk-İslam kimliğine sahip bir Orta Anadolu şehri olan Kayseri'de doğdu ve büyüdü.

Babası, aynı zamanda şair olan Dellakzadelerden müsevvid yani müftü kâtibi Raşid Efendi'dir. Dedesi Mustafa Efendi de müsevviddir. Annesi ise Kâtipzadelerden Behice Hanım'dır.

Ahmet Nazif Efendi, ilk tahsilini Mahalle Mektebi'nde yaptıktan sonra, Mekteb-i Rüştiye'den şehadetname aldı ve ardından Medrese'ye devam etti.

  • 4
  • 11
İYİ BİR EĞİTİMDEN GEÇTİ
İYİ BİR EĞİTİMDEN GEÇTİ

Ahmet Nazif Efendi'nin el yazısıyla kaleme aldığı eserlerindeki yazısına, kitabeleri okumasındaki maharetine, Arapça ve Farsça terkiplerle birlikte Türkçeyi kullanmasına bakarak iyi bir eğitimden geçtiği görülür.

Ahmet Nazif Efendi, maişetini devlet memuru olarak temin etti. 19 yaşında başladığı memuriyet hayatı, 1890 yılından sonra Kayseri dışında da sürdü.

  • 5
  • 11
ABDÜLHAMİD ONA 'RÜTBE-İ RABİA' TEVDİ ETTİ
ABDÜLHAMİD ONA 'RÜTBE-İ RABİA' TEVDİ ETTİ

Ahmet Nazif Efendi, başarılı bir memuriyet hayatı geçirdi ve padişahın irade-i seniyyesi ile taltif edildi. 1897'de Sultan II. Abdülhamid Han tarafından Ahmet Nazif Efendi'ye "Rütbe-i Rabia" yani "dördüncü rütbe" tevdi edildi.

Ahmet Nazif Efendi, çok yönlü bir kişilikti. Memuriyetin yanında o, ders verecek derecede iyi bir hattat, dergilerde yer bulacak şekilde bir şair, Kayseri'de ilk müzecilik çalışmalarını başlatan bir müzeciydi.

Aynı zamanda bir koleksiyoner, yazı işleri müdürlüğü yapan bir gazeteci, hepsinden daha mühim olmak üzere tarihçiydi ve yaşadığı dönemin şartlarında bunlarda da temayüz etmişti.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN