Arama

Ahmed Karahisari kimdir?

Yahya Kemal'in "En güzel mabedi olsun diye en son dinin / Budur öz şekli hayal ettiği mimarinin" dizeleriyle ruhaniyetini anlattığı Süleymaniye Külliyesi, İstanbul'un kalbinde adeta bir mühür gibi durur. Süleymaniye'nin ehemmiyeti Osmanlı hattatı Ahmed Karahisari için de oldukça fazladır. Öyle ki Koca Sinan, külliye açılışını bizzat Karahisari'nin yapmasını istemiştir. İşte eserleriyle adından söz ettiren Karahisari'nin Süleymaniye Külliyesi için önemi...

  • 1
  • 10
İmparatorluğun simgesel yapısı
İmparatorluğun simgesel yapısı

Yahya Kemal'in "En güzel mabedi olsun diye en son dinin / Budur öz şekli hayal ettiği mimarinin" dizeleriyle ruhaniyetini anlattığı Süleymaniye Külliyesi, İstanbul'un Suriçi'nde yer alan üçüncü tepesine, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirildi.

İmparatorluğun en simgesel yapısı ve konumu ile de İstanbul'un siluetinin en güzel parçası olan külliyenin yapımına 1550 yılında başlandı. Süleymaniye Külliyesi, imparatorluk topraklarının çeşitli yerlerinden getirilen malzemelerle 7 yılda tamamlandı.

Tarihçi Peçevi'ye göre külliyenin inşasına 896 bin 360 altın para ve 82 bin 900 akçe, yani yaklaşık 3200 kilo altın harcandı. Külliyenin 7 yıl süren inşasında bin 713'ü Müslüman, toplam 3 bin 523 işçi çalıştı.

  • 2
  • 10
Süleymaniye'nin üçüncü mimarı
Süleymaniye'nin üçüncü mimarı

Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilen anahtarla, devletin ileri gelenlerinin bulunduğu bir törende dualarla "Ya Fettah" diyerek 15 Ekim 1557'de külliyeyi hizmete açar. Kanuni külliyeyi, ''Bu bina eylediğin Beytullah sıdk-u safa ve dua ile senin açman evladır.'' sözleriyle Mimar Sinan'a açtırmak ister. Sinan, Hünkâr'a; 'Hattat Karahisari bu caminin hatlarını tezyin ederken gözlerini kaybetti, kör oldu. Bu şerefi ona bahşedelim.' der. Bunun üzerine Süleymaniye açılışı Hattat Karahisari'ye yaptırılır.

  • 3
  • 10
Süleymaniye her dönem ilgi görmeyi sürdürüyor
Süleymaniye her dönem ilgi görmeyi sürdürüyor

İmparatorluk topraklarının çeşitli yerlerinden getirilen malzemelerle 7 yılda inşa edilen külliye, 15 bölümden oluşur. Heybetinin yanı sıra zarafetiyle de dikkati çeken Süleymaniye Camisi, külliyenin en önemli bölümünü oluştururken, yapı, tarih kokan medreseleri, türbeleri, şifahanesi ve kütüphanesiyle her dönem ilgi görmeyi sürdürüyor.

Süleymaniye Camii'nin hatları

Ahmed Karahisari kimdir?

Ahmed Şemseddin Karahisârî Afyonkarahisar'da doğdu. Asıl ismi Ahmed Şemseddin'dir. II. Bayezid devrinin ilk yıllarında ilim tahsili için İstanbul'a gittiği ve hayatının sonuna kadar İstanbul'da kaldığı bilinir. Tanıyanların uzun boylu, zayıf yapılı, temiz sakallı olarak betimlediği Karahisari'nin, Arapça ve Farsça'ya vâkıf, şiir söylemeye muktedir olduğu belirtilir.

  • 5
  • 10
Kanuni Sultan Süleyman dönemi hattatlarından
Kanuni Sultan Süleyman dönemi hattatlarından

Karahisari Ahmed Efendi, Kanuni Sultan Süleyman dönemi hattatlarındandır. Osmanlı ülkesinde Yakut yolunu daha da gelişmiş olarak yeniden canlandırdığı için "Yakut-i Rûm" (Anadolu'nun Yakut'u) lakabıyla da anılır. Hatta ömrünün son yılında (1556) "Yakut kaidesi üzere yazdığını" belirttiği çok ince nesih hattı ile bir mushafı da vardır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN