Arama

20 maddede Osmanlı'nın Harem teşkilatı

Harem-i Hümayun, hakkında az bilgi bulunan, tarih boyunca en çok merak edilen ve en çok efsane üretilen teşkilatlardan biridir. Osmanlı'da Orhan Gazi döneminde temellerinin atıldığı düşünülen Harem, benzerlerine diğer devletlerde de rastlanan bir kurumdu. Peki, kadın yöneticilerin yetiştiği bir mektep olan Harem'in teşkilat yapısı nasıldı? Harem, Osmanlı yönetiminde ne zaman etkili oldu? Hürrem Sultan'ın ardından Harem'de en etkili isim kimdi? Osmanlı padişahları neden Türklerle evlenmekten kaçınmışlardı? Kimlere "sultan" denilirdi? Osmanlı'nın Harem teşkilatına dair ilginç bilgileri derledik.

  • 1
  • 20
HAREM NEDİR? HAREM KELİMESİNİN ANLAMI…
HAREM NEDİR? HAREM KELİMESİNİN ANLAMI…

Akkadça'dan Arapçaya geçmiş bir kelime olan Harem, "korunan, mukaddes şey ve yer" manasına gelir. Evlerde kadınların erkeklerle karşılaşmadan günlük hayatlarını sürdüreceği bölüme Harem denir.

İslamiyet'ten önceki dönemlerde Ortadoğu'da kurulmuş devletlerde ve İran'da Harem kurumuna rastlanır. Harem, Müslüman toplumlara mahsus bir kurum değildir, dünyanın her tarafından değişik din ve medeniyetlerde Harem'e rastlanılır.

  • 2
  • 20
DİĞER DEVLETLERDE DE ‘HAREM’ YAPILANMASI VARDI
DİĞER DEVLETLERDE DE ‘HAREM’ YAPILANMASI VARDI

İslamiyet'ten sonra devlet başkanlarının saraylarında Harem, Emeviler zamanında ortaya çıktı. Abbasiler döneminde saray teşkilatının gelişmesine paralel olarak Harem de kurumlaştı.

Harem teşkilatı daha sonra Selçuklular, Harezmşahlar, Memlukler gibi İslam devletlerinde de aynı yapı üzerinde devam ederek Osmanlı İmparatorluğu'na intikal etti.

  • 3
  • 20
OSMANLI HAREM TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?
OSMANLI HAREM TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Harem teşkilatının ilk yılları hakkında fazla bir bilgimiz bulunmuyor. Orhan Gazi devrinde devletin teşkilatlanmasına paralel olarak Harem teşkilatının ilk çekirdeği atılmış olmalıdır.

Çelebi Sultan Mehmed devrinden (1413-1421) itibaren Osmanlı sarayında Harem ağalarının görülmeye başlanması Harem'in gelişiminde önemli bir noktadır.

  • 4
  • 20
HAREM TEŞKİLATININ YAPISI FATİH DÖNEMİNDE ŞEKİLLENDİ
HAREM TEŞKİLATININ YAPISI FATİH DÖNEMİNDE ŞEKİLLENDİ

Fatih Sultan Mehmed zamanında devlet ve saray teşkilatının oluşmasına paralel olarak Harem-i Hümayun da teşkilatlandırıldı. III. Murad'la birlikte Harem halkının sayısı arttı ve Harem büyüdü.

  • 5
  • 20
HAREM’İN OSMANLI SARAYINDAKİ YERİ NEDİR?
HAREM’İN OSMANLI SARAYINDAKİ YERİ NEDİR?

Harem-i Hümayun, padişahın evi ve bir eğitim kurumudur. Osmanlı sarayı üç bölümden oluşur: Harem, Birun ve Enderun. Harem-i Hümayun, Harem'le birlikte Enderun'u içerisine alır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN