Arama

'Huzur'un müziği

Tanpınar'ın en önemli romanlarından birisi olan Huzur'u yazarken ses ve musikiye çok önem verir. Hatta romanın kompozisyonunu anlamak için ses ve musiki unsurunun bir anahtar vazifesi görür. Biz de sizler için Huzur romanında geçen musiki parçalarını derledik.

  • 1
  • 13
HUZUR ROMANININ MÜZİĞİ
HUZUR ROMANININ MÜZİĞİ

Kültür ve sanat dünyamızın önemli bir ismi Ahmet Hamdi Tanpınar, her dönemde kendinden söz ettiren usta bir kalemdir. Edebiyatımızın mihenk taşlarından Tanpınar'ın en önemli romanlarından birisi olan Huzur'u yazarken ses ve musikiye çok önem verir. Huzur'u okurken insan, kendisini nota okuyor hatta neredeyse uzun bir müzik parçası dinliyor gibi hisseder. Bu yüzden romanın kompozisyonunu anlamak için ses ve musiki unsuru bir anahtar vazifesi görür.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Huzur' romanını incelemek ve satın almak için tıklayınız.

  • 2
  • 13
FERAHFEZA
FERAHFEZA

"Dede'nin Ferahfezâ ayini sadece bir dua, inanan ruhun Allah'ını aradığı bir çırpınış değildi. Mistik ilhamın vasfı olan geniş hamleyi, sırrı, doğrudan doğruya zorlayan büyük ve dinmez hasreti, hiç kaybetmeden eski musikinin belki en oyunlu eserlerinden biriydi. Dede alaturka musikinin makamlar arasında küçük gösterişler, değişmeler ve kararlarla dolaşmaktan ibaret olan gelişmesini o şekilde ifade etmişti ki, ayin kendiliğinden bir sembol oluyordu."

Huzur romanında yer alan Ferahfezâ ayinini dinlemek için tıklayın.

  • 3
  • 13
SON YÜRÜK SEMAİ
SON YÜRÜK SEMAİ

Mehmet Kaplan, Huzur için: "Tanpınar romanını yazarken, kompozisyon bakımından mûsikîde görülen tem, "variation" ve "contre-point" fikrinden ilham almıştır. Eserinde ses ve mûsikîye büyük ehemmiyet vermesi de bunu gösterir." der.

Huzur romanında yer alan 'son yürük semai'yi dinlemek için tıklayın.

  • 4
  • 13
NEVA KAR
NEVA KAR

Huzur'u okurken insan, kendisini nota okuyor hatta neredeyse uzun bir müzik parçası dinliyor gibi hisseder. Tanpınar bu romanda, müziğin insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi uzun uzun anlatır. Tüm bu anlatışlarda, o uzun tasvirlerde bütün bir eserin parçaları vardır. Bu nedenle roman başkahramanı Mümtaz, bütün bir eserden, ilkten başlayarak her şeyi anlatacak bir destan yazmaktan bahseder.

Huzur romanında yer alan 'neva kar'ı dinlemek için tıklayın.

  • 5
  • 13
MAHUR BESTE
MAHUR BESTE

Romanda yer alan dört bölüm senfonideki bölümlerin işlevlerini yüklenir. Denilebilir ki birinci bölüm sıkıntılı, ikincisi neşeli, üçüncüsü melankolik, dördüncüsü çok sıkıntılıdır.

Huzur romanında yer alan 'mahur beste'yi dinlemek için tıklayın.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN