Arama

Objektif meraklıları için başlıca 20 fotoğraf terimi

Fotoğrafçılık merakı, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarının yardımıyla hızla yaygınlaştı. Fotoğraf çeken cihazların dijitalleşmesi, kullanımının kolaylaşması ile fotoğrafçı sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Emile Zola'ya göre bir şeyi fotoğraflayana kadar onu gerçekten gördüğünüzü iddia edemezsiniz. Peki fotoğraf hakkında bilinmesi gereken başlıca terimlere ne kadar hakimsiniz?

  • 1
  • 20
Fotoğraf
Fotoğraf

🔸 Fotoğraf, nesnelerden yansıyan ışığın ışığa duyarlı bir yüzeyde iz bırakması ve bu izin kimyasal veya elektronik süreçlerden geçirilmesidir.

🔸 Fotoğraf kelimesi, Yunanca ışık anlamına gelen 'photo' ve çizim anlamına gelen 'graphie' kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Bu doğrultuda 'ışıkla çizmek' anlamına gelmektedir.

🔸 Fotoğraf basit bir çekim aşamasından ibaret değildir. tüm birikimlerin ışığında; planlama, tasarım, uygulama (çekim), sunum aşamalarından oluşur.

  • 2
  • 20
Objektif
Objektif

Genellikle birden fazla mercek elemanından oluşan ve temel işlevi film düzlemi üzerine seçik görüntü düşürmek olan parçadır. Normal objektif, bakaçtan (Vizör) bakıldığında oluşturduğu görüntü insan gözünün gördüğü görüntüye eşdeğer olan objektiftir.

🔸 Geniş açı objektif, normal objektife göre daha fazla görüntü alanı oluşturan objektiflerdir. Dar açı objektif, Normal objektiflere göre daha az görüntü alanı oluşturan objektiflerdir.

🔸 Zoom objektif, değişik açıların ayarlanarak elde edildiği objektiflerdir. Birden fazla objektifin görevini tek objektifin görmesi nedeniyle kullanım kolaylığı ve fiyat avantajı sağlar. Ancak çok mercekli sisteme sahip olmaları nedeniyle görüntü kalitesi daha düşüktür ve yavaştırlar.

🔸 Tek objektif, ölçüsü ne olursa olsun, bir objektifin tek görüş açısına sahip olması durumudur. Bu objektifler, zoom objektiflere göre daha kaliteli sonuçlar verirler ve hızlıdırlar. Ayrıca bu objektiflerin diyafram açıklıkları daha fazladır.

  • 3
  • 20
Vizör
Vizör

🔸 Fotoğraf makinelerinde konuyu kadrajlamaya yarayan kısımdır. Bakaç, modern fotoğraf makinelerinde, pozlandırmayı denetlemeye yarayan bilgileri de içerir.

🔸 Vizöre gelen görüntünün kaynağı fotoğraf makinesi türünü de belirler. Vizör sistemi ise, görüntüyü bu pencereden gözümüze kadar ulaştıran sistemdir. Vizör sistemi, çok basit mercek sistemlerinde oluşabildiği gibi, kaliteli mercekler ve aynalardan da oluşabilir.

🔸 Son zamanlarda çıkan dijital fotoğraf makinelerinin çoğunda elektronik vizör kullanılmaktadır.

🔍 Dünya tarihinin az bilinen fotoğrafları

  • 4
  • 20
ISO
ISO

🔸 ISO dijital makinalarımızda bulunan sensörlerin, ışığa olan duyarlılık derecesi olarak adlandırılır. ISO, International Standards of Organisations (Uluslararası Standartlık Örgütü)'ün kısaltmasıdır. Analog makina dönemlerinde ise ASA, American Standarts Association (Amerikan Standartlar Enstitüsü) kısaltmasıyla karşımıza çıkmaktadır.

🔸 ISO yetersiz ışık ortamlarında diyafram ve enstantaneyi destekleyerek fotoğraf çekebilme olanağı sağlar. ISO değeri yükseldikçe fotoğraflarda noise (gürültü) de artar. Bu nedenle ISO değerini yeterli ışık ortamlarında en düşük seviyede kullanmak gereklidir. Çoğu zaman 100 ya da 200 gibi bir ISO değeri yeterli olabilir.

  • 5
  • 20
Netlik
Netlik

🔸 Bir fotoğraf filmi veya baskının keskinlik derecesi.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN