Arama

Abdülhamid döneminde resim

Batılılaşma hareketinin başlangıcı olarak görülen 18. yüzyılda minyatür sanatı yerini duvar resme, 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında ise tuval resme bıraktığı görülür. Bu ilk resim denemeleri askeri amaçla, mühendislik eğitimine katkı sağlaması için asker ressamlardan oluşan bir grup tarafından ortaya koyulmuş primitif ve natüralist eğilimdedir.

 • 1
 • 7
Ressam Zonaro'nun yaptığı Abdülhamid portresi
Ressam Zonaro’nun yaptığı Abdülhamid portresi

II. Abdülhamid'in sanata olan yakınlığı resim alanında önemli gelişmeler yaşanmasını sağladığı gibi bizzat padişah tarafından birçok etkinlik ve yenilik de desteklendi.

Yıldız Sarayı'nda idari birimlerin dışında kurulmuş olan resim galerisi, fotoğraf stüdyosu, müzik odası ve bazı müzelerin kurulmuş olması, çağdaş sanatın başlaması için önemli adımları oluşturur. Zira bu dönemin sanatsal açıdan en önemli olayı ise, Osmanlı başkentinde güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'nin açılmasıdır.

II. Abdülhamid 33 yıllık saltanatı sürecinde Osmanlı toplumunun bilim ve sanat alanında ilerlemesi için çalıştı. Saray ressamı olarak çalıştırdığı İtalyan ressam Fausto Zonaro'ya sadece kendi portrelerini değil; şehzadeleri, kızları ve saray çalışanları dahil bir koleksiyon oluşturmak adına portrelerini yaptırdı. Bunun dışında fotoğrafın gücüne inanan II. Abdülhamid olayları belgelendirip arşivlemek adına bundan faydalandı ancak kendi portresinin yapımına çekimser davrandı.

 • 2
 • 7
Şeker Ahmed Paşa - Orman
Şeker Ahmed Paşa - Orman

Şeker Ahmed Paşa asker ressamların önemli isimlerinden biri. Padişah tarafından Paris'e sanat eğitimi alması için gönderilen Şeker Ahmed Paşa, döndüğünde Türkiye'de ilk kişisel sergisini 1873 yılında açtı.

Klasik bir tarza sahip olan Ahmed Paşa, bu resminde hayali bir manzara oluşturmuştur. Ahmed Paşa daha çok manzara resimleriyle ün yapmış olsa da, resimlerinde öznel bir duyarlılığa sahip olduğu görülür.

 • 3
 • 7
Halil Paşa – Peyzaj
Halil Paşa – Peyzaj

Halil Paşa, Paris'e eğitim almaya giden asker ressamlar arasındadır. Kendisi Türk resim tarihi için ayrı bir yere sahiptir; zira resimlerine baktığımızda empresyonist tarzı sanatsal çalışmaları Türk sanatına kazandıran ilk kişi olarak karşımıza çıkar.

Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali'sine müdür olarak atanan Halil Paşa, okulun kadrosundaki ilk Türk öğretmen olması açısından da büyük önem taşır.

 • 4
 • 7
Süleyman Seyyid - Natürmort
Süleyman Seyyid - Natürmort

Askeri okullarda yetişip ardından Avrupa'da eğitim alan bu ressamlar, Türkiye'ye döndüklerinde farklı tarzlarıyla ön plana çıkmıştır.

Türk sanatına farklı üslupları yansıtan bu sanatçılar içinde Süleyman Seyyid, natürmort ustası olarak bilinir. Kompozisyonlarının gerçekçiliği insan üzerinde önemli seviyede etki uyandırır.

 • 5
 • 7
Osman Hamdi Bey - Kahve Ocağı
Osman Hamdi Bey - Kahve Ocağı

Türk resim sanatında önemli bir yere sahip isimlerden bir diğeri olan Osman Hamdi Bey, Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali'sinin açılmasına katkı sağladığı gibi Arkeoloji Müzesi'nin açılmasına da ön ayak oldu. 1881 yılında müze müdürlüğüne getirildi.

Aynı zamanda ressam olan Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyid, Şeker Ahmed Paşa ile aynı yıllarda Paris'e resim eğitimi almak için gittiği bilinir. Leon Gerome gibi önemli kişilerin atölyesinde çalışan ve orada hocalarının etkisinde kalan Osman Hamdi, oryantalist tarza yöneldi.

 • 6
 • 7
Fausto Zonaro - Falcı
Fausto Zonaro - Falcı

Osmanlı Devleti hükümdarları Avrupalı sanatçılara her zaman yakın mesafede durmuş, kendi saltanat dönemlerinde birçok Avrupalı sanatçıları ağırlamış ve onlara çeşitli resimler yaptırtmışlardı.

III. Selim dönemine Melling damga vurmuş, II. Mahmud döneminde Fransız Alexandre-Gabriel Decamps, Abdülmecid döneminde Rus Ayvazovskiy, II. Abdülhamid döneminde ise Fausto Zonaro öne çıkmıştı.

Zonaro, son saray ressamı oldu ve belge niteliği taşıyan çok sayıda eser bıraktı. Türk halkının doğal hallerini, sokaklarını, İstanbul manzaralarını çizdi, saray bahçesinde ve odalarında II. Abdülhamid ile kızı Refia sultanın portresini çalıştı.

 • 7
 • 7
Halife Abdülmecid Efendi - Harem’de Goethe
Halife Abdülmecid Efendi - Harem’de Goethe

Abdülmecid Efendi, Sultan Abdülaziz'in oğlu olup gençlik yılları II. Abdülhamid'in saltanat yıllarına denk gelmişti. II. Abdülhamid'in hanedan mensuplarına uyguladığı disiplin ve eğitim ortamında büyüyen Abdülmecid Efendi, alafranga yaşama ilgi duyan, piyano çalıp resim yapan biri olarak öne çıktı.

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük eden Abdülmecid Efendi, Şişli Atölyesi'ne destek sağlayan, çeşitli karma sergilere katılan sanatsever biriydi.

Yapmış olduğu resimlerle Osmanlı hareminin nasıl batılılaştığını ve Avrupalı yazarlara olan aşinalıklarını tüm gerçekçiliğiyle ortaya koydu. Yaptığı resimlerin gerçekle oldukça fazla benzemesi sanatındaki ustalığını gösterir niteliktedir.

Beyaz Tarih

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN