Arama

Yol gösterici 10 hadis

Kur'an'ı okumak, her Müslüman için bir sorumluluktur. Resulullah (sav) ''Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir: Birisi, Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de, Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.'' diye buyurmuştur. Peki, Peygamber efendimiz (sav) ihtiyaçtan fazlasını infak etmek hakkında ne demiştir? Ya da sadakanın mahiyeti hakkında bizlere ne öğütlemiştir? Sizler için, Riyâzu's Sâlihîn kitabından yol gösterici 10 hadisi derledik.

Yol gösterici 10 hadis

Ebû Zer'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir:

Sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır; marufu (iyiliği) emir, münkerden (kötülükten) nehiy de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekât namaz bunların yerini tutar.

(Müslim, Müsâfirîn, 84)

Yol gösterici 10 hadis

Ebû Ümâme Suday b. Aclân'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

''Ey Âdemoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır, şayet onu elinde tutacak olsan, bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarı(nı elinde bulundurduğun) için kınanmazsın. Harcamaya, önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Veren el, alan elden hayırlıdır.''

(Müslim, Zekât, 97)

Yol gösterici 10 hadis

Abdullah b. Amr b. Âs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

''Kırk haslet vardır: bunların en üstünü, sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir.''

''Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.''

(Buhârî, Hibe, 35)

Yol gösterici 10 hadis

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

''Sadaka, malı eksiltmez. Allah, affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı, Allah Teâlâ yüceltir.''

(Müslim, Birr, 69)

Yol gösterici 10 hadis

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

''Bir kimse helâl kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse – ki Allah ancak helâl olanı kabul eder – Allah, o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu, sahibi için, sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.''

(Buhârî, Zekât, 8; Müslim, Zekât, 63)

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN