Arama

Tövbe hakkında yol gösteren hadisler

Müslüman toplumların kültürlerinin şekillenmesinde ve hayat tarzlarının oluşmasında hiç kuşkusuz en önemli etki ve katkıyı Kur'an-ı Kerîm ve Peygamber Efendimizin hadisleri sağlar. İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. "De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır." ayetine binaen de insanlar duaya, yaptığı hatalardan dolayı da tövbeye yönelir. Peki, Peygamber Efendimiz günde kaç kez tövbe ederdi? İnsanlara kılavuz olacak tövbe hakkında hadisleri sizlerle buluşturuyoruz.

Ebû Hüreyre'nin (ra), Resûlullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir: Yemin ederim ki ben, Allah'a günde yetmiş defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

(Buhârî, Deavât, 3)

Eğar b. Yesâr el-Müzenî'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, Allah'a tövbe ve istiğfar edin; ben günde yüz kere tövbe ediyorum.

(Müslim, Zikir, 42)

Resûlullah'ın hizmetlerini yürüten Ebû Hamza Enes b. Mâlik el Ensârî'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlâ'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır.

(Buhârî, Deavât, 4; Müslim, Tevbe, 1)

Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesi ile giderken onu, üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir hâlde yaslanıp yattığında, devesini yanıbaşında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak, (Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum diyecek yerde) yanlışlıkla, "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim!" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

(Müslim, Tevbe, 7)

Ebû Mûsâ Abdullah b. Kays el-Eş'arî'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur Allah Teâlâ, gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya (kıyamet kopuncaya) kadar bu durum böyle devam eder.

(Müslim, Tevbe, 31)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN