Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Tebareke (Mülk) suresi anlamı, Arapça okunuşu! Mülk suresi tefsiri nedir? Tebareke suresi dinle

Tebareke (Mülk) suresi anlamı, Arapça okunuşu! Mülk suresi tefsiri nedir? Tebareke suresi dinle

Tebareke de denilen Mülk, Kur'an-ı Kerim'in altmış yedinci suresidir. Adını ilk ayette hükümranlık anlamına gelen "mülk"ten alır. Mülk suresi gafletin bürüdüğü kalplere tutulan bir güneş gibidir. Pek çok fazileti olan bu sureyi Peygamber Efendimiz (sav) her gece yatmadan önce okumuştur. Peki, Tebareke kaç ayetten oluşur? Mülk suresi neden indildi? Mülk suresi tefsiri nedir? Mülk suresi faziletleri nelerdir? Tebareke suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu...

 • 1
 • 19
Mülk suresinin konusu
Mülk suresinin konusu

Mülk Suresi genel olarak Allah'ın varlığı ve birliğini, azametini, evrendeki hükümranlığını, tek yaratıcı olduğunu, hayatın ve ölümün var ediliş amacını ve öldükten sonra dirilmeyi konu edinir. Surede ayrıca insanlığın ilâhî vahyin uyarıcılığına muhtaç olduğuna işaret edilmekte, bunu kabul etmeyenlerin karşılaşacakları kötü sonuçla ilgili uyarılar yapılmaktadır.

Kâinatın yaratılış ve yönetiliş iktidarının Allah'ın elinde bulunduğunun ifadesiyle başlayan birinci bölümün ilk âyetlerinde içinde yaşanılan âlemin bir imtihan dünyası olduğu belirtilir, ardından ilâhî kudretin tabiata verdiği mükemmeliyetten bazı örnekler zikredilir.

Mülk sûresi gafletin bürüdüğü kalplere tutulan bir güneş gibidir.

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan,
Mülk (Tebareke) suresini dinlemek ve okumak için tıklayın.

 • 2
 • 19
Mülk suresi nasıl nazil oldu?
Mülk suresi nasıl nazil oldu?

Otuz ayetten oluşan Mülk suresi, müşriklerin Hz. Peygamber'in aleyhinde konuşmaları ve birbirlerine, "Muhammed'in tanrısının duymaması için gizli konuşun" demeleri üzerine nâzil olduğu bildirilir.

 • 3
 • 19
Tebareke suresinin fazileti
Tebareke suresinin fazileti

Hz. Peygamber, Mülk suresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurdu. (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 9; Şevkânî, V, 296) Bundan dolayı cenazelerin ardından bu surenin okunması adet olup yaygınlık kazandı. Bu hadisi, "sureyi okuyup amel edenlerin, kabir azabını gerektiren günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan kurtulacağı" şeklinde anlamak da mümkündür.

Cabir bin Abdullah (ra) şöyle rivayet eder:

"Nebi (sav) Secde ve Mülk Surelerini okumadan uyumazdı!"

 • 4
 • 19
Tebareke (Mülk) suresi Türkçe oku
Tebareke Mülk suresi Türkçe oku

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).

2. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).

3. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

4. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

5. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a'tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

6. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi'sel masîr(masîru).

7. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

8. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye'tikum nezîr(nezîrun).

9. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

10. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

11. Fa'terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

12. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, Mülk (Tebareke) suresini dinlemek ve okumak için tıklayın.

13. Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

14. E lâ ya'lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).

15. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).

16. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

17. Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta'lemûne keyfe nezîr(nezîri).

18. Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

19. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey'in basîr(basîrun).

20. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).

21. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).

22. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

23. Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

24. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

25. Ve yekûlûne metâ hâzâl va'du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

26. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).

27. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).

28. Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).

29. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta'lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

30. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye'tîkum bi mâin maîn(maînin).

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN