Arama

Ramazan ayını daha verimli geçirmenizi sağlayacak 12 kitap tavsiyesi

Ramazan Kur'an ayı, okumaksa Allah'ın emri. Sizler için iftar bekleyiş sürecini daha verimli geçirmenizi sağlayacak, Ramazan ayında okunabilecek 12 kitap tavsiyesi hazırladık.

  • 1
  • 12
ÇÖLE İNEN NUR
ÇÖLE İNEN NUR

Necip Fazıl Kısakürek

Usta şair Necip Fazıl Kısakürek bu eserinde Efendimiz (s.a.v)'in hayatını kaleme alır. Necip Fazıl kitabı için 'gaye eserim' yorumu yapmıştır.

Tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, "Başlangıç" yazısında da belirtildiği gibi, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir akli teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak "doğru" üzerine hissi ve teessüri bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir ve akla verdiği pay, onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim değil, sanat eseridir ve ilmin içini ve dışını tahkik salahiyetinde olmadığı mukaddes kapıya ancak inanmış ve teslim olmuş sanat tavrıyla sokulmaktan başka çare yoktur.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 2
  • 12
TEFHİMU'L KUR'AN
TEFHİMU’L KUR’AN

Ebu'l Ala El-Mevdudi

Her kavme gelen Peygamberlerin, indirilen sahife ve kitapların hepsi tek bir mesajı iletmek istemiştir insana: "Allah birdir ve O'ndan başka ilah yoktur." Yani Tevhid, varlığın hayat kaynağıdır. Kur'an, insan tarihinin şahit olduğu bütün Peygamberlerin ve Kutsal kitapların bu evrensel mesajını doğrulayan, tamamlayan son ilahi kitaptır. Şu halde insanoğlu, ilahi bilgi ve tebliği ancak bu kitabı okuyarak, onu anlamaya çalışarak öğrenebilir; ruhunu, dünyasını ve geleceğini aydınlatabilir.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 3
  • 12
TEZKİRET'ÜL EVLİYA
TEZKİRET’ÜL EVLİYA

Feridüddin Attar

Asırların eskitemediği bu eserde Allah dostlarının hayat hikâyeleri, ibret verici menkıbeleri yer alıyor. Tasavvufî ve ahlâkî bilgiler ansiklopedisi niteliğindeki bu eser Ehl-i Sünnet'in temel tasavvuf kaynaklarındandır. Tezkiretü'l-Evliya'da engin bir insan sevgisi, ırk ve inanç farkı gözetmeyen bir insanperverlik, derin bir dinî müsamaha vardır. İnsanlığın gösterdiği farklı tezahürler bir yana bırakılarak, bütün insanlarda bir ve aynı olan öz ve cevher üzerinde ısrarla durulmuş ve bu husus ifade edilmeye gayret edilmiştir.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 4
  • 12
HİKEM-İ ATAİYYE
HİKEM-İ ATAİYYE

Ataullah İskenderi

Uçsuz bucaksız bir eser olan Hikem-i Ataiyye'yi anlayabilmek için entelektüel bir birikim yeterli olmaz. Tasavvufi terimlere aşina olunmalıdır. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler bilinmelidir. İslam tarihine bir aşinalık illaki gerekir. Hikem-i Ataiyye sadece tasavvuf terimlerinden oluşan bir tavsiye veya nasihat kitabı değil. Ataullah İskenderi 'nin 262 hikmetli sözünden oluşan ferahlatıcı bir eser. Zihnî olmaktan ziyade hayata ve uygulamaya dönüktür. Tamamen tecrübelere dayanılarak yazıldığı için hayattan gelir, insana gider.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 5
  • 12
İSLÂMIN DİRİLİŞİ
İSLÂMIN DİRİLİŞİ

Sezai Karakoç

"Müslüman, İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin."

Her Müslümanın umudunu kaybetmemesi, mücadelesine devam etmesi açısından her kütüphanede bulunması gereken bir kitap.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN