Arama

Peygamberimize doğumundan 7 asır önce yazılan mektup

Hicret'in gerçekleştiği sırada, Peygamberimize doğumundan 7 asır önce yazılan bir mektup ulaştırıldı. Resul-i Ekrem, 7 asır öncesinden emanet edilen bu mektubu yazanın da getiren habercinin de kim olduğunu biliyordu. Efendimiz, mektubu okuması için Hz. Ebu Bekir'e uzattı. Hz. Ebu Bekir, mektubun mührünü söktü ve içindekini okudu. Mektubu yazan, Hz. Muhammed'in kalacağı evi dahi 7 asır öncesinden inşa etmişti.

  • 1
  • 18
YAHUDİLERİN BEKLEDİĞİ SON PEYGAMBER
YAHUDİLERİN BEKLEDİĞİ SON PEYGAMBER

Hem Yahudi, hem de Hristiyan din âlimleri, Tevrat ve İncil'de yer alan bazı metinlerden hareketle Arap bölgesinde "Ahmed" adıyla bir peygamberin geleceği beklentisindeydiler ve bu bilgiyi nesilden nesle aktardılar.

Hatta Yahudilerin önemli bir kısmı da gelecek son elçiyi beklemek için Medine'ye yerleştiler. 400 Yahudi âlimi, bu nedenle Medine'ye geldi ve Medine'yi vatan edindi.

  • 2
  • 18
ENSARIN İÇİNDE DE ÖNCEDEN YAHUDİ OLANLAR VARDI
ENSARIN İÇİNDE DE ÖNCEDEN YAHUDİ OLANLAR VARDI

Bu âlimlerin torunlarından bir kısmı, daha sonra Müslüman olarak "Ensar" adını aldı. Yani Ensar içinde, önceden Yahudi kökenli olup da Hz. Muhammed'e (sav) iman edenler de vardı.

Resulullah'ın (sav) mücadelesinde sahabe olarak yanında yer edindiler.

  • 3
  • 18
MEDİNE'Yİ İŞGAL ETMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI
MEDİNE'Yİ İŞGAL ETMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

Peygamberimizin doğumundan yedi asır önce, Yemen hükümdarı Tubba, Medine'yi işgal için yola çıktı. Medine'ye geldiğinde oradaki Yahudi âlimler, kendisiyle konuşup Medine'yi işgal etmemesi için onu uyararak, "Medine korunmuş bir şehirdir. Orayı işgal edemezsin" dediler.

Gerekçe olarak ise "Son Peygamber'in Medine'ye yerleşeceği" bilgisini gösterdiler. Bu bilgi, Tubba'nın ilgisini çekti.

  • 4
  • 18
MEDİNE’DE PEYGAMBERİMİZ İÇİN EV BİLE YAPTI
MEDİNE’DE PEYGAMBERİMİZ İÇİN EV BİLE YAPTI

Yahudi âlimlerle uzun uzun konuşup Peygamberimizin geleceği hakkında bilgi aldı.

Bu bilgiler, onu o denli etkiledi ki, Medine'de Peygamberimizin yerleşmesi için bir ev bile yaptı. Kendisine bilgi veren bu din adamlarına da, birer ev ve cariye verdi. Sonra da uzun bir mektup yazdı. Mektubu altın mühürle mühürleyip bu âlimlerden en güvendiğine teslim etti.

  • 5
  • 18
TUBBA'NIN VASİYETİ: BU MEKTUBU SON PEYGAMBERE ULAŞTIRIN!
TUBBA'NIN VASİYETİ: BU MEKTUBU SON PEYGAMBERE ULAŞTIRIN!

Tubba, bu mektubu teslim ettiğinde şöyle vasiyet etti: "Ben bu peygamberin hangi asırda geleceğini bilmiyorum. Her biriniz kendi çocuğuna bu mektubu ulaştırsın. Nesilden nesle aktarılacak bu mektup mutlaka o peygambere ulaşacaktır."

Tubba mektubu teslim ettikten sonra Yemen'e geri döndü. Ancak kalbini ve aklını Medine'de bıraktı.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN