Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Peygamber Efendimizin ihlas ve iyi niyet hakkında yol gösterici hadisleri

Peygamber Efendimizin ihlas ve iyi niyet hakkında yol gösterici hadisleri

İhlas; kulun yaptığı ibadetlerde yüce Allah'ın emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanmasıdır. Allah rızası için yapılan bütün hizmetlerde tam bir ihlasla yapılması zaruridir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde insanların niyetlerinin salih olması öğütlenir. Peki, İslam'da ihlas ve iyi niyetin önemi nedir? Amellerde ihlas ve niyetin fazileti nedir? Riyâzü's Sâlihin'de yer alan Peygamber Efendimizin ihlas ve iyi niyet hakkında yol gösterici hadislerini sizler için derledik.

Oysa kendilerine yalnızca Allah'a kulluk etmeleri, içtenlikle sadece O'na iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları; namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

(Beyyine, 98/5)

O kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat O'na sizin takvanız ulaşır...

(Hac, 22/37)

De ki: İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir...

(Âl-i İmrân, 3/29)

Müminlerin emîri Ebû Hafs Ömer b. Hattâb b. Nüfeyl b. Abdüluzzâ b. Riyâh b. Abdullah b. Kurt b. Rezâh b. Adî b. Ka'b b. Lüey b. Gâlib el-Kureşî el-Adevî, Resûlullah'ın şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resûlü'ne hicret ederse o, (gerçekten) Allah'a ve Resûlü'ne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti, hicretine sebep olan şeyedir.

(Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 1; Müslim, İmâre, 155)

Ümmü Abdullah künyesi ile anılan mü'minlerin annesi Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Bir ordu harp etmek için Kâbe'ye yürüyecek; sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Âişe der ki: "Ey Allah'ın Resûlü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde, ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi onlardan olmadığı hâlde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resûlullah: Hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşr olunurlar." buyurdu.

(Buhârî, Büyû', 49; Müslim, Fiten, 8)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN